Artykuły sponsorowane

Jak stymulować zaangażowanie pracowników?

Grupa Progres
Dodano: 26.06.2014
No image
Share
Udostępnij
Zaangażowany i zmotywowany pracownik jest podstawą do rozwoju firmy, jego działania pozytywnie przekładają się na realizację celów biznesowych firmy i na poziom zaangażowania innych osób w zespole. Dlatego też firmy dużą wagę przykładają do tego, aby monitorować poziom zaangażowania pracowników, aby zwiększać zaangażowanie poszczególnych osób w działania firmy. Temat jest ważny i bardzo aktualny, pytanie tylko jak to zrobić?
 
Przede wszystkim myśląc o zajmowaniu się tym obszarem, warto podejść do tego systemowo – prowadzić cykliczne badania poziomu motywacji i zaangażowania pracowników oraz wdrażać rozwiązania, które budują aktywną postawę. Na zaangażowanie pracowników wpływ mają trzy obszary: poczucie przynależności do organizacji, poczucie satysfakcji z pracy oraz zaufanie do menedżerów i ich roli (Mullins L. Management and organizational behaviour, Pitman Publishing, London, 1993). Wiedzę tę warto wykorzystywać przy dobieraniu narzędzi do tworzenia kwestionariusza do badania, a także do wdrażania działań i budowania kultury zaangażowania.
 
W ramach poczucia przynależności do firmy ważne jest to, czy pracownik jest informowany o tym, co dzieje się w firmie, czy jest włączany w realizowane działania oraz czy ma poczucie, że jego praca ma przełożenie na sukces odnoszony przez firmę. Zwrócenie uwagi na te elementy daje możliwość zidentyfikowania, czy pracownik ma poczucie, że jest częścią większej struktury firmowej, że jego praca jest ważna i czy ma on wpływ na cele organizacji jako takiej. Poza tym komponentem, ważne jest poczucie satysfakcji z pracy, na które z kolei wpływ ma poziom zaufania pracowników do firmy, przełożonych, procedur i do podejmowanych działań. Satysfakcja wyraża się także dumą związaną z byciem pracownikiem w danej firmie, a także z możliwością ponoszenia odpowiedzialności za wyniki swojej pracy. Ostatnim, trzecim komponentem jest zaufanie do menedżerów, które przejawia się między innymi poprzez ich autorytet w zespole i w firmie ogółem, przez odpowiedni poziom kompetencji i przez ich oddanie realizowanym działaniom. Całość składa się na trójczynnikowy model zaangażowania, który identyfikuje istotne obszary i pozwala zaprojektować konkretne działania, które w konsekwencji przełożą się na wzrost zaangażowania pracowników. Istotne jest monitorowanie nastawienia pracowników i ich odczuć w ramach wszystkich trzech obszarów. Często jest tak, że powodów niskiego zaangażowania pracowników i ich braku motywacji upatruje się w braku benefitów, czy zbyt niskiej premii. Powodów może być jednak dużo więcej i mogą pochodzić z innych obszarów. Często nie zwracamy w firmach wystarczającej uwagi na to, że pracownik powinien czuć się częścią całości, że powinien mieć poczucie wpływu na działania realizowane w firmie i powinien widzieć przełożenie jego pracy na cele firmy ogółem. Zbyt rzadko w firmach zwracamy także uwagę na to, że satysfakcja pracowników wiąże się z tym, że chcą mieć poczucie odpowiedzialności za realizowane wyniki i działania oraz chcą być dumni z tego, że pracują w tej właśnie organizacji. Zdarza się także, że nie zwracamy wystarczającej uwagi na rolę menedżerów w budowaniu zaangażowania pracowników, a często nawet to oni sygnalizują zbyt niską aktywność i inicjatywę pracowników, oczekując rozwiązania tego problemu i zaproponowania gotowych rozwiązań. Dlatego tak ważne jest kompleksowe podejście do tematu i celowe podejmowanie działań w tym zakresie.

Jeśli chcemy mieć zaangażowany zespół, który będzie wykazywał się inicjatywą i który aktywnie będzie podchodził do stawianych mu zadań, powinniśmy systematycznie pracować nad tym obszarem. Najprostszą i jednocześnie najbardziej skuteczną metodą jest wdrożenie cyklicznego badania poziomu zaangażowania pracowników, a także danie pracownikom możliwości angażowania się w życie firmy poprzez zgłaszanie swoich propozycji zmian w ramach działania organizacji. 
 
 
Jeśli są Państwo zainteresowani rozmową o możliwościach związanych z budowaniem kultury zaangażowania w swojej firmie, zapraszamy do kontaktu.
 
Dane kontaktowe:
Grupa Progres, Biuro Rzeszów
Panorama Rzeszów
ul. Piłsudskiego 32, 3 piętro – lokal 315
rzeszow@grupaprogres.pl 
tel. 601 906 500
SPRAWDŹ NAS:
 
Share
Udostępnij

Nasi partnerzy