Artykuły sponsorowane

Partnerstwo w Rozwoju – Samorząd, Przemysł, Nauka

Artykuł Partnera
Dodano: 12.12.2013
No image
Share
Udostępnij
W dniu 28 listopada br. firma Rado Sp. z o.o. zorganizowała pierwsze sympozjum dotyczące współpracy na linii działań samorządowych w odniesieniu do przemysłu, nauki- wzajemnych zależności, kooperacji, możliwości współpracy i wsparcia. 
 
Termin dla organizatorów spotkania miał symboliczny wymiar. Sympozjum miało się stać bramą dla otwarcia nowego etapu działalności Rado Sp. z o.o., a namacalnym dowodem – otwarcie nowej siedziby firmy w Ławnicy.
 
Wśród uczestników sympozjum nie zabrakło przedstawicieli samorządów terytorialnych, uczelni, organizacji pozarządowych, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli prasy jak również przyjaciół, sympatyków i współpracowników firmy. 
 
 
Po krótkim wstępie głos został oddany przedstawicielom środowisk naukowych. 
Podczas sympozjum głos zabrali przedstawiciele środowisk naukowych. Prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Mizera- reprezentant Politechniki Warszawskiej po oraz dr Krzysztof Żaba omówili kierunki badawcze realizowane na wydziałach Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz Metali Niezależnych Akademii Górniczo-Hutniczej. 
 
Następnie głos zabrał Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, który omówił  możliwości wsparcia dla Przedsiębiorstw w perspektywie UE na lata 2014-2020.
 
Kolejna część spotkania należała do przedstawicieli firmy Rado Sp. z o.o.- Jerzego Bajorka- Dyrektora Generalnego oraz Angeliny Bąk- Specjalisty ds. Handlu i Marketingu, którzy przedstawili historię firmy omawiając chronologicznie najważniejsze etapy działania i punkty zwrotne. Firma powstała w 1999 roku rozpoczynając działalność w zakresie segregacji odpadów, w 2005 roku rozszerzono specjalizację o recykling gruzu, a kolejno demontaż linii kablowych energetycznych i telekomunikacyjnych. Dla potrzeb tworzenia własnych rozwiązań technicznych pozwalających na udoskonalenie i unowocześnienie procesów technologicznych został powołany w roku 2012 dział badawczo-rozwojowy. Prace te,  pozwalają na wdrożenie do produkcji nowych, innowacyjnych i rynkowych wyrobów w oparciu o odzyskiwane surowce i nowoczesne technologie ich wytwarzania.
 
Podsumowując prowadzoną prezentację Zdzisław Rado  trafnie spuentował: „ Nowe etapy rozwoju i otwarcie nowej siedziby traktujemy jako moment do celebrowania wielu lat pasjonującej pracy. Jest to chwila, w której chcemy okazać Wam naszą radość i wdzięczność. Firma to coś więcej niż mury, bilanse, słupki księgowe czy strategie marketingowe to przede wszystkim ludzie klienci, pracownicy, kontrahenci oraz rodziny”.
 
Po krótkim przemówieniu nastąpiło oficjalne otwarcie nowej siedziby firmy. Symboliczną wstęgę przecięli: Zdzisław Rado , Władysław Ortyl oraz Andrzej Chrabąszcz.
 
Podziękowania, gratulacje i nadzieje związane ze współpracą z firmą Rado Sp. z o.o. przekazali: Starosta Powiatu Mieleckiego- Andrzej Chrabąszcz, a także  Wójt Gminy Mielec- Kazimierz Gacek oraz Wójt Gminy Tuszów Narodowy- Andrzej Głaz. Marszałek Województwa Podkarpackiego- Władysław Ortyl w ramach uznania za zasługi firmy dla województwa podkarpackiego przekazał na ręce właściciela firmy wykonany ze srebra herb województwa podkarpackiego.
 
Słowa uznania wyraził także Józef Bryl – Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz liczni współpracownicy i kontrahenci – wszystkich nie sposób wymienić z imienia i nazwiska.

Zmiana siedziby podyktowana była dynamicznym rozwojem firmy, usprawnieniem pracy z wciąż rosnąca liczbą klientów. Rozwój produkcji, wzrost zatrudnienia, wprowadzenie nowych produktów na rynek, przyczyniły się do podjęcia decyzji o budowie nowego przestronnego i funkcjonalnego miejsca pracy. 
 
Konferencję można uznać za sukces organizacyjny i merytoryczny. Wzięli w niej udział  uczestnicy, reprezentujących przedsiębiorstwa, samorządy, jednostki badawczo- rozwojowe i uczelnie państwowe. Zrealizowane zostały wszystkie założenia sympozjum, a całe wydarzenie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem. Pierwsze sympozjum  było ciekawym doświadczeniem, okazją do zdobycia i odświeżenia kontaktów, wymiany wiedzy i doświadczeń. „Planujemy kontynuację tego rodzaju spotkań- było to pierwsze, ale na pewno nie ostatnie tego rodzaju spotkanie”- deklaruje organizator Zdzisław Rado.
 
Share
Udostępnij

Nasi partnerzy