Reklama

Kraków

Las Kujawy powstanie – dziś wspólnie go posadziliśmy!

krakow.pl / SŁ
Dodano: 23.03.2024
Fot. Magiczny Kraków
Fot. Magiczny Kraków
Share
Udostępnij

Temat jakości środowiska, w którym żyjemy, zwłaszcza w mocno zurbanizowanych miastach, jest niezwykle ważny i wzbudza ogromne emocje. Nie inaczej jest w przypadku krakowskich Kujaw. Stwierdzeniem jednak nieadekwatnym do sytuacji i wzbudzającym strach jest mówienie o powstaniu tego lasu na tykającej bombie. Zalesienie terenu Kujaw będzie kontynuowane.

To tam spotkaliśmy się z krakowianami, żeby uczcić naszą noblistkę Olgę Tokarczuk. Tam również dziś, 23 marca, spotkaliśmy się ponownie. Sadzenie lasu nie zostało odwołane, a kolejne leśne sadzonki pojawiły się nieopodal posadzonego wcześniej lasu Prawiek.

Teren wybrany pod sadzenie nie jest miejscem, w którym obecność podczas sadzenia miałaby stanowić zagrożenie dla życia bądź zdrowia. Ponadto wybrana forma zagospodarowania, jaką jest zalesienie (sadzonki dwu–, trzyletnie), nie determinuje funkcji rekreacyjnych terenu przez następnych kilkanaście lat. Warto również zaznaczyć, że drzewa na terenach zurbanizowanych, czy wręcz poprzemysłowych, w dużym stopniu wpływają na poprawę jakości gleby. Pobierają z niej i dezaktywują związki metali ciężkich ze skutecznością między 40 a 70 proc. Towarzyszące roślinom bakterie powodują rozkład związków organicznych, w tym szkodliwych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Wyznaczony do zalesienia teren przez ostatnich co najmniej kilkadziesiąt lat użytkowany był na cele rolnicze i nie jest obszarem, na którym zachodzi konieczność poprzemysłowej rekultywacji. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, jako organizator akcji, przekazał wnioskodawcy budżetu obywatelskiego (w ramach którego powstał projekt „Sadzimy las dla krakowian”) badania, którymi dysponuje, dotyczące podstawowych parametrów gleby. Szerszy ich zakres nie leży w kompetencjach merytorycznych Zarządu Zieleni Miejskiej. Natomiast ich przydatność w omawianej kwestii nie jest zupełnie bezzasadna. Przeprowadzone badania były konieczne do ustalenia gatunków sadzonych drzew – tak, by były właściwie dopasowane do siedliska, czyli miejsca, w którym będą rosły.

Badania jakości gleby w rejonie ul. Dymarek wykonywane były przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w 2019 r. i zostały przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Zanieczyszczenia gleby w przedmiotowym obszarze wskazywały na zanieczyszczenia środowiska pochodzące z różnych źródeł, o których bardzo często mowa w kontekście zurbanizowanych aglomeracji oraz terenów rolniczych, również tych na co dzień uczęszczanych. Badania te wykazały zanieczyszczenie pestycydami chloroorganicznymi (środkami ochrony roślin stosowanymi w rolnictwie), natomiast węglowodory pierścieniowe wykazano na działce na północ od zakładu oczyszczania ścieków (ponad kilometr od miejsca wskazanego do nasadzeń w kierunku składowiska). Pomimo względnie niedużej odległości od miejsca składowania odpadów, na żadnej z trzech badanych w okolicy działek nie wykazano przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń szkodliwych metali ciężkich, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395), dla grupy gruntów I.

Podwyższone stężenia zanieczyszczeń w miastach to w dużej mierze te właściwe chociażby zanieczyszczeniom komunikacyjnym. Jest to problem ogólnokrajowy, a władzom lokalnym bardzo często brak środków i narzędzi do prowadzenia skutecznych działań naprawczych. Likwidacja „kopciuchów”, rozwiązania z zakresu Strefy Czystego Transportu, zwiększanie lesistości miasta – to działania, które nie pozostają bez wpływu na troskę o jakość środowiska, w którym żyjemy w miastach. Choroby cywilizacyjne oraz te determinowane złym stanem środowiska, dobitnie świadczą o konieczności działań w tym zakresie. Taką świadomość trzeba budować na każdym polu działalności człowieka, natomiast pragniemy podkreślić, że udział w akcji sadzenia lasu nie stanowi dla uczestników bezpośredniego zagrożenia, co wskazywano w pojawiających się w mediach społecznościowych informacjach.

W związku z rezygnacją wnioskodawcy projektu „Sadzimy las dla krakowian” z uczestnictwa w organizowanym przedsięwzięciu, sobotnie sadzenie lasu nie zostanie sfinansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Zrealizowane zostanie ze środków bieżących Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy