Reklama

Kraków

Działa już klub rodzica z dzieckiem z niepełnosprawnością słuchu i mowy

Źródło: krakow.pl
Dodano: 06.02.2024
Zdjęcie: Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
Zdjęcie: Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
Share
Udostępnij

Nowy klub to miejsce integrujące dzieci i młodzież z niepełnosprawnością słuchu i mowy, ich rodziców i opiekunów oraz dzieci i młodzież słyszącą rodzeństwa bądź rodziców niesłyszących. To także miejsce oferujące różnorodne zajęcia m.in. rehabilitacyjne, rewalidacyjne, edukacyjne, kulturalne czy sportowe.

Klub rozpoczął działalność pod koniec listopada ubiegłego roku. Prowadzi go Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski. Oferta klubu obejmuje: rewalidację (rozumianą jako wsparcie w rozwoju podopiecznych z niepełnosprawnościami), rehabilitację, edukację (w tym pomoc w odrabianiu zadań), kulturę (kino, teatr, koncerty, muzea, wystawy, itp.), podnoszenie sprawności w zakresie samoobsługi i czynności codziennych, rozwijanie zainteresowań i integrację.

− Powołanie klubu jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie związane z organizacją na terenie naszego miasta miejsca, które zapewni wieloaspektowe wsparcie rodzicom i opiekunom dzieci z niepełnosprawnością słuchu i mowy. To miejsce, które łączy rehabilitację, rewalidację, edukację, kulturę, sport, turystykę oraz – co ogromnie ważne – integrację. To jednocześnie miejsce, w którym będą prowadzone zajęcia rozwijające różne umiejętności przydatne w życiu. Cieszę się, że powstała ta pozbawiona barier architektonicznych przestrzeń, gdzie w przyjaznej atmosferze zostały stworzone warunki do wspierania i rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchu i mowy – podkreśla Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa, który dziś, 6 lutego wziął udział w oficjalnym otwarciu placówki.

W klubie prowadzone będą także działania mające na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchu i mowy, jak i rodziców z niepełnosprawnością słuchu i mowy, w oparciu o poradnictwo i wsparcie pedagogiczno-psychologiczne.

Program współtworzony z adresatami oferty

Program zajęć klubu to odpowiedź na zapotrzebowanie dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu i mowy oraz ich rodziców. Zajęcia zostaną opracowane we współpracy z adresatami działań klubu, w oparciu o ich potrzeby i pomysły oraz z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń specjalistów Poradni Polskiego Związku Głuchych w Krakowie.

Do realizacji zadań została zatrudniona wykwalifikowana kadra pedagogiczno-psychologiczna oraz opiekunowie mający doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją słuchu i mowy oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kadra wywodzi się ze Specjalistycznej Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG działającej przy ul. Lenartowicza 14 w Krakowie. Wsparciem będą również wolontariusze – przede wszystkim studenci Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Jak działa klub?

Z oferty klubu mogą korzystać mieszkający na terenie Krakowa rodzice z dziećmi (w wieku 0–24 lata) z wadą słuchu i mowy oraz dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy uczęszczające do krakowskich szkół integracyjnych, a także słyszące dzieci i młodzież rodziców g/Głuchych oraz rodzeństwo dzieci z niepełnosprawnościami.

Klub jest otwarty pięć godzin dziennie we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku, dwa razy w godzinach dopołudniowych i trzy razy w godzinach popołudniowych). Niektóre elementy programu, takie jak spotkania integracyjne czy wycieczki będą obywać się w wybrane soboty – tak, by mogły z nich skorzystać również osoby, które na co dzień pracują w godzinach otwarcia klubu. Z szacunków wynika, że z oferty klubu będzie korzystać ok. 100 beneficjentów miesięcznie.

Siedzibą klubu jest wynajęty lokal przy ul. Szlak 10 w Krakowie. To dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i charakteru funkcjonowania klubu, a także pozbawiona barier architektonicznych przestrzeń o powierzchni ok. 83 m2. Działalność klubu jest prowadzona w ramach zadania zleconego przez miasto. Do 31 grudnia 2025 roku Kraków przeznaczy na ten cel 670 000 zł.

Przypomnijmy, że w Krakowie przy ul. Bałuckiego 9 działa także Klub dla dzieci i rodziców z niepełnosprawnością wzroku. Klub, który funkcjonuje od października ubiegłego roku, powstał w ramach projektu realizowanego przez miasto we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Nadzieja”. Dodatkowe informacje o klubie oraz informacje o ofercie i działaniach miasta realizowanych przede wszystkim z myślą o mieszkańcach z niepełnosprawnościami można śledzić na stronie krakow.pl/bezbarier.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy