Reklama

Kraków

Obowiązek uzyskania opinii dla ulicznych artystów

krakow.pl / SŁ
Dodano: 27.10.2023
Fot. krakow.pl / pixabay.com
Fot. krakow.pl / pixabay.com
Share
Udostępnij

Artyści uliczni to nieodzowny element wielu miast Polski i świata. W Krakowie, zanim dana osoba czy zespół będzie występować na ulicy lub placu miasta, musi postarać się o odpowiednią umowę lub decyzję. Żeby to zrobić, potrzebna jest pozytywna opinia zespołu zadaniowego ds. weryfikacji artystów ulicznych.

Występy artystów ulicznych to wykonania i pokazy muzyczne, taneczne, teatralne i inne formy prezentacji lub aktywności, które nie są bezpośrednią formą sprzedaży. Takie występy są lubiane przez mieszkańców i turystów, przyciągają uwagę, umilają czas. Ważne jest jednak, by w mieście o tak bogatej i szczególnej ofercie kulturalnej jak Kraków, tego rodzaju występy utrzymywały odpowiedni poziom artystyczny i estetyczny. Od dziesięciu lat dba o to zespół zadaniowy ds. weryfikacji artystów ulicznych. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele środowisk artystycznych i miasta.

Gdzie mogą występować artyści uliczni?

Występy artystów na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto są możliwe poza ul. Kanoniczą, ul. Grodzką i ul. Floriańską. Nie są też dozwolone w Bramie Floriańskiej i jej najbliższym sąsiedztwie, z dopuszczeniem jednak występów od strony Plant.

Na samym Rynku Głównym występy są możliwe wyłącznie przy kościele św. Wojciecha (na wprost wylotu ul. Grodzkiej), przy Sukiennicach (na wprost wylotu ul. św. Jana), przy wieży Ratuszowej od strony SukiennicNa Rynku Głównym dopuszczalne są również występy zespołów muzycznych, które podczas swoich prezentacji zmieniają lokalizację, poruszając się po chodniku wzdłuż pierzei.

Bez nagłośnienia

Artyści uliczni muszą pamiętać, że zgodnie z prawem, na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto zabronione jest używanie instalacji lub urządzeń nagłaśniających. Warto pamiętać, że naruszenie przepisów parku kulturowego stanowi wykroczenie i może skutkować mandatem, a nawet konfiskatą instrumentów lub nagłośnienia.

Umowa lub decyzja na podstawie opinii

W Krakowie artyści uliczni mogą prezentować swoją twórczość na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto na podstawie umowy zawartej z Wydziałem Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa (dotyczy to Rynku Głównego, Małego Rynku, placu Szczepańskiego, Plant, bulwarów nad Wisłą) albo decyzji wydanej przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa ‒ decyzja dotyczy dróg publicznych i pozostałych terenów. Podstawą do wydania decyzji albo zawarcia umowy jest pozytywna opinia zespołu zadaniowego ds. weryfikacji artystów ulicznych.

Jak otrzymać opinię?

Taką opinię – ważną przez okres roku kalendarzowego – można uzyskać podczas jednego z cyklicznych spotkań zespołu. Terminy spotkań ustalane są w zależności od potrzeb, spotkania odbywają się jednak nie rzadziej niż raz na kwartał (w tzw. „ sezonie” bywa, że raz w miesiącu). O dacie najbliższego spotkania zainteresowani artyści informowani są po zgłoszeniu chęci zaprezentowania swojej twórczości przed zespołem.

Zespół ocenia i opiniuje występy wyłącznie tych artystów ulicznych, którzy przed terminem spotkania złożyli odpowiedni wniosek do zarządcy / udostępniającego teren (odpowiednio: Zarząd Dróg Miasta Krakowa albo Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa).

Co podlega ocenie?

Zespół zadaniowy ds. weryfikacji artystów ulicznych opiniuje prezentacje artystów, a także pozostałe aktywności, które mają odbywać się w przestrzeni publicznej Parku Kulturowego Stare Miasto pod względem artystycznym i estetycznym. Prezentacja kostiumu lub stroju (np. rycerz), która nie jest elementem występu artysty ulicznego, jest opiniowana przez Plastyka Miasta.

Artyści i zespoły występują bezpośrednio przed opiniującym zespołem. Prezentują się w takich strojach i kostiumach oraz z wykorzystaniem takich instrumentów i przedmiotów, jak w przypadku ewentualnych przyszłych występów. Ocenie podlegają: poziom artystyczny, prezencja rozumiana jako wygląd i sposób zachowania się wykonawcy, rekwizyty oraz stroje i kostiumy wykorzystywane podczas występu. Znaczenie mają także ewentualne zgłoszenia o uciążliwościach dla otoczenia powodowanych przez dotychczasowe występy danego artysty ulicznego oraz informacje o przestrzeganiu przez niego wcześniejszych umów lub decyzji zajęcia terenu.

W czasie osobistego wykonania muzycy instrumentaliści i wokaliści powinni przedstawić listę repertuarową wykonywanych przez siebie utworów muzycznych. Taka lista powinna zawierać odpowiednią liczbę utworów, pozwalającą wypełnić godzinną prezentację bez powtarzania. Na podstawie prezentacji zespół wydaje opinię, w której może też zawrzeć sugestie dotyczące miejsca ewentualnych występów, dobranego pod względem rodzaju twórczości, a w przypadku muzyków – repertuaru i wykorzystywanych instrumentów muzycznych.

Dodajmy, że zespół zadaniowy ds. weryfikacji artystów ulicznych nie opiniuje incydentalnych, jednorazowych prezentacji twórczości. Takie prezentacje wymagają wcześniejszego uzgodnienia z właściwym zarządcą terenu / udostępniającym teren, czyli Zarządem Dróg Miasta Krakowa albo Wydziałem Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Park Kulturowy Stare Miasto.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy