Reklama

Kraków

„Bunkier Sztuki” w Krakowie – poznajcie nową dyrektorkę Galerii Sztuki Współczesnej

krakow.pl / SŁ
Dodano: 01.12.2023
Fot. Krzysztof Marchlak / krakow.pl
Fot. Krzysztof Marchlak / krakow.pl
Share
Udostępnij

Obradująca 29 listopada komisja konkursowa, po przesłuchaniu pięciorga kandydatów, w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów wyłoniła Delfinę Jałowik na stanowisko dyrektorki Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie. Wybór ten został zaakceptowany przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Nowa dyrektorka może rozpocząć pracę od 1 marca 2024 r.

Delfina Jałowik przedstawiła bardzo interesujący i w szczegółach dopracowany autorski program koncepcji organizacyjnej, finansowej i programowej galerii. Wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych, a także lokalnego i ogólnopolskiego rynku sztuki.

Delfina Jałowik wykazała kompetencje menedżerskie oraz organizatorskie, a także posiada umiejętności z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi i nawiązywania dobrych kontaktów interpersonalnych. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w pozyskiwaniu środków dla instytucji z dodatkowych źródeł zewnętrznych. Ponadto wyróżniła się głęboką wiedzą o środowisku sztuki współczesnej, z którym jest związana na co dzień, nie tylko na poziomie lokalnym, ale także ogólnopolskim – podkreśla Katarzyna Olesiak, przewodnicząca Komisji Konkursowej.

Delfina Jałowik zaprezentowała rozwojowy model Bunkra Sztuki i jego zespołu z uwzględnieniem wszystkich stawianych przed kandydatem na stanowisko dyrektora tej instytucji wyzwań merytorycznych, artystycznych i zarządczych. Przedstawiła konkretne pomysły na realizację zadań wynikających z Programu dla Sztuk Wizualnych do roku 2032, którego operatorem będzie Bunkier Sztuki we współpracy z miastem oraz interesującą propozycję wystawową na najbliższe lata, ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji twórczości artystek i artystów związanych z Krakowem.

Zaproponowała także ciekawe działania artystyczno-wystawiennicze w przestrzeni publicznej, nastawione na wzmocnienie dotychczasowej „widzialności instytucji”, a zarazem budowania jej marki w połączeniu z kluczowymi ośrodkami akademickimi, i ośrodkami kultury nieinstytucjonalnej. Ważnym elementem w koncepcji programowej Delfiny Jałowik jest edukacja kulturowa i rozwój publiczności, rozumiane jako efekt skupienia się na potrzebach różnorodnych grup odbiorczych, kreowania jej kompetencji kulturowych i budowania głębokich i trwałych relacji. Stąd pomysł na opracowanie − oprócz wydarzeń towarzyszących wystawom – stałej, atrakcyjnej oferty skierowanej do różnorodnych grup odbiorców: przedszkolnych, szkolnych, studenckich, rodzin z dziećmi, seniorów oraz osób ze specjalnymi potrzebami.

Ambicją Delfiny Jałowik jest, aby Bunkier Sztuki, wraz z księgarnią i kawiarnią, stał się miejscem spotkań, niejako tzw. trzecim miejscem obok domu, pracy, szkoły, przedszkola. Na pierwszym piętrze galerii planuje stworzyć przestrzeń dla rodzin z dziećmi. Zamierza współpracować z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. Dla komisji przekonujące były także jej doświadczenia w pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy zewnętrznych, jak też sieciujące środowisko sztuki projekty wystawiennicze.

Delfina Jałowik wykazała się wiedzą o finansach, strukturze zatrudnienia i składzie i kompetencjach zespołu galerii oraz znajomością kolekcji Bunkra liczącej ponad 1100 cennych obiektów sztuki.

Delfina Jałowik od 2010 roku pracuje w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. W 2018 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od stycznia 2022 roku jest kustoszką dyplomowaną. Realizuje autorski podcast o sztuce współczesnej „Odgłosy sztuki”, z dużą liczbą stałych odbiorców.

Jesteśmy pod wrażeniem wysokiego poziomu konkursu. To była wieloaspektowa, inspirująca i pouczająca rozmowa o rozmaitych aspektach pola sztuki, o najważniejszych dylematach środowiska artystycznego i rozmaitych kontekstach niejednoznacznej płynnej nowoczesności. Obok elementów typowo zarządczych i odnoszących się wprost do koncepcji funkcjonowania galerii w kolejnych latach, była to także rozmowa o ważnych kierunkach i modelach działania miejskich galerii sztuki zarówno w Polsce, jak i w Europie. Każda z kandydatek i każdy z kandydatów jest w świecie sztuki wyrazistą osobowością z konkretnymi osiągnięciami i sukcesami artystycznymi, kuratorskimi, wydawniczymi. Zmierzyły się zatem ze sobą bardzo rozbieżne i fascynujące wizje przyszłości Bunkra. Wybraliśmy osobę, która obok rozmaitych atutów profesjonalnych przekonała większość komisji, że będzie ważnym opiekunem krakowskiego pola sztuki i która poprowadzi instytucję po kompleksowej modernizacji w kierunku wyrazistej linii programowej, służącej budowaniu środowiska i marki instytucji – podkreśla członek Komisji Konkursowej, Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury.

Zgodnie z przepisami, wyłonionemu kandydatowi zostaną teraz przedstawione warunki organizacyjno-finansowe galerii, w celu uzgodnienia treści umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji oraz programu jej działania. Podpisanie umowy umożliwi powołanie na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”. Nowy dyrektor może rozpocząć pracę od 1 marca 2024 roku. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.


Delfina Jałowik – historyczka sztuki, kuratorka, kustoszka dyplomowana i kierowniczka Działu Sztuki w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. Doktorka filozofii. Autorka podcastu o sztuce współczesnej „Odgłosy sztuki”. Redaktorka i autorka tekstów do katalogów oraz artykułów w tomach zbiorowych i czasopismach. Członkini ICOM i AICA. W latach 2005–2011 studiowała na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunkach: Filozofia i Historia sztuki. Stypendystka na zagranicznych uniwersytetach: Ruprechta i Karola w Heidelbergu i Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. W latach 2010–2016 była uczestniczką studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii UJ. W swoim dorobku zawodowym ma 55 zrealizowanych wystaw oraz ponad 70 artykułów w językach polskim, angielskim i niemieckim oraz film dokumentalny prezentowany na ważnych festiwalach filmowych.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy