Reklama

Kraków

Katarzyna Olesiak wygrała konkurs na prezesa zarządu Agencji Rozwoju Miasta Krakowa

krakow.pl / SŁ
Dodano: 09.03.2024
Fot. Piotr Wojnarowski
/ canva.pl
Fot. Piotr Wojnarowski / canva.pl
Share
Udostępnij

W wyniku przeprowadzonego konkursu na prezesa zarządu Agencji Rozwoju Miasta Krakowa, rada nadzorcza spółki wybrała Katarzynę Olesiak, dotychczasową dyrektorkę Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego krakowskiego Magistratu. Jednym z jej priorytetowych zadań będzie m.in. dokończenie budowy i uruchomienie Krakowskiego Centrum Muzyki.

Katarzyna Olesiak przedstawiła interesującą, dopracowaną w szczegółach wieloaspektową koncepcję funkcjonowania i rozwoju spółki oraz zarządzania nią w warunkach otoczenia rynkowego. Wykazała się bardzo dobrą znajomością zasad funkcjonowania spółek handlowych i zarządzania finansami, w szczególności z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, jak również wiedzą o działalności podmiotów realizujących duże projekty inwestycyjne, w tym współfinansowane z funduszy europejskich oraz o źródłach pozyskiwania finansowania.

Jako dyrektorka Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego poznałam od podszewki cały system funkcjonowania instytucji kultury, spółek miejskich, nadzorowałam szereg inwestycji w infrastrukturę kultury, w tym ważne obiekty finansowane przy udziale środków miasta i unijnych. Przygotowywałam wraz z zespołem założenia do ogłoszenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego na budowę Krakowskiego Centrum Muzyki, a następnie opracowałam warunki powierzenia tej inwestycji do realizacji przez Agencję Rozwoju Miasta Krakowa, przy udziale środków zewnętrznych w wysokości prawie stu milionów złotych. Udział w konkursie był kolejnym ważnym wyzwaniem i sprawdzianem moich dotychczasowych doświadczeń i posiadanych umiejętności – poinformowała Katarzyna Olesiak.

Katarzyna Olesiak zaproponowała także interesujący rozwojowy model spółki z uwzględnieniem najważniejszych realizowanych obecnie zadań, w tym przede wszystkim budowy i uruchomienia Krakowskiego Centrum Muzyki oraz rewitalizacji i ponownego zagospodarowania obszaru „Kraków – Wesoła”. Przedstawiła konkretne czynności i działania, które należy podjąć w celu efektywnego zrealizowania zadań powierzonych spółce przez gminę. Ważnym elementem w koncepcji są także aspekty organizacyjne, kadrowe, finansowe i marketingowe spółki.

Kraków jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce i Europie, które umiejętnie łączy tradycję i nowoczesność i skutecznie wykorzystuje swój potencjał turystyczny, biznesowy i kulturowy. Stanowi to dla mnie motywację do podjęcia prowadzenia spraw i reprezentowania jednej z najważniejszych spółek miejskich, inwestujących w rozwój miasta poprzez kulturę i rozwój sektora kreatywnego. Możliwość wdrożenia zaproponowanej przeze mnie koncepcji będzie wiązała się z realizacją kluczowych zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Krakowa. Mam głęboką nadzieję, że współpraca z władzami miasta pozwoli na osiągnięcie wypracowanych w społecznym procesie wspólnych celów. Chcę przekazać moje doświadczenie zarządcze i menedżerskie dla dalszego rozwoju spółki i Krakowa – komentuje Olesiak.

Zgodnie z przepisami, wyłonionej zwyciężczyni zostaną teraz przedstawione warunki kontraktu menadżerskiego, a jego podpisanie umożliwi objęcie funkcji, które planowane jest na 3 kwietnia.

Katarzyna Olesiak − menedżerka kultury i finansów, absolwentka studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale Marketingu i Zarządzania oraz studiów podyplomowych z przygotowania i zarządzania projektami UE. Posiada Certyfikat Project Management Associate (IPMA level D) z zakresu zarządzania projektami. Jest także absolwentką Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Dla sektora kultury pracuje niemal dwie dekady. Współpracowała z instytucjami wszystkich szczebli, administracją samorządową i krajową, organizacjami i stowarzyszeniami twórczymi, szeroko rozumianym sektorem kultury i kreatywnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w różnych obszarach kultury, kierowała samorządowymi instytucjami i wydziałami kultury Rzeszowa i Krakowa. W 2013 roku została wyłoniona w konkursie na zastępcę dyrektora Wydziału, a od 2016 roku została dyrektorem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Kierowała strategicznymi politykami miasta w obszarze kultury. Pod jej kierunkiem został opracowany i jest realizowany Program Rozwoju Kultury do roku 2030 (spójny ze Strategią Rozwoju Krakowa) i wynikające z niego działania zawierające badania i diagnozy poszczególnych dziedzin kultury (m.in. literatury, filmu, sztuk wizualnych, teatru, dziedzictwa).

Katarzyna Olesiak od ponad dziesięciu lat nadzoruje funkcjonowanie niemal trzydziestu krakowskich instytucji kultury, odpowiada za realizację kilkusetmilionowego budżetu na kulturę, prowadzenie spraw związanych z inwestycjami w infrastrukturę kulturalną, dotacje, projekty i cykle artystyczne wzbogacające ofertę kulturalną oraz zadania wynikające z mecenatu miasta w dziedzinie kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Uczestniczyła w realizacji ważnych inwestycji miejskich w zakresie kultury: modernizacji i rozbudowy teatrów, muzeów i galerii – pałacu Krzysztofory, Muzeum Inżynierii i Techniki, Domu Utopii, Teatralnego Instytutu Młodych, Galerii Bunkier Sztuki czy budowy i remontów domów kultury i bibliotek.

Od kilku lat sprawuje nadzór merytoryczny w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego nad dwiema miejskimi spółkami – Kraków 5020 oraz Agencją Rozwoju Miasta Krakowa w zakresie budowy Krakowskiego Centrum Muzyki.

Była zaangażowana w wiele wydarzeń i przedsięwzięć dla rozwoju kultury miasta, takich jak: połączenie czterech krakowskich bibliotek w Bibliotekę Kraków, przyjęcie Programu Miasta Literatury UNESCO, program wsparcia dla księgarń i kin studyjnych, plan wsparcia branży designu, rozwój krakowskich instytucji kultury, utworzenie dwóch parków kulturowych i stworzenie planu zarządzania obszarem UNESCO.

Jest przewodniczącą i członkinią licznych kapituł konkursowych, zespołów zadaniowych i komisji działających w obszarze krakowskiej kultury, rad muzeów, a także przedstawicielką Krakowa w Komisji ds. Kultury Związku Miast Polskich. Reprezentuje miasto w Komisji Unii Metropolii Polskiej ds. Kultury i Sportu. Wykłada organizację i zarządzanie kulturą oraz ekonomikę kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2023 roku została odznaczona brązowym medalem Prezydenta RP za długoletnią służbę, a w 2024 roku ministerialną odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Od stycznia 2024 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Pałac Saski jako reprezentantka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy