Reklama

Kraków

Zgłoś swojego kandydata do honorowego tytułu „Przyjaciel sportu”

Źródło: krakow.pl
Dodano: 06.03.2024
Zdjęcie: Magiczny Kraków
Zdjęcie: Magiczny Kraków
Share
Udostępnij

Do 30 kwietnia Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przyjmuje zgłoszenia kandydatur do nadawanego przez Prezydenta Miasta Krakowa honorowego tytułu „Przyjaciel sportu” za rok 2023. Wyróżnienie przyznawane jest osobom, instytucjom i firmom działającym na rzecz rozwoju i wspierania sportu w naszym mieście. Laureatem może zostać każdy, kto pomysłowo i skutecznie promuje ruch i sport, angażuje się w popularyzowanie aktywności fizycznej, finansowo wspiera sportowców lub organizacje sportowe.

O tytule „Przyjaciel Sportu”

„Przyjaciel Sportu” to honorowy tytuł nadawany przez Prezydenta Miasta Krakowa od 2000 roku. Wyróżnienie ustanowione przez Radę Miasta Krakowa przyznawane jest corocznie osobom fizycznym, instytucjom i firmom za działalność społeczną, wyróżniającą się pomoc finansową, wspomaganie imprez sportowych lub podmiotów działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o kulturze fizycznej.

Tytuł przyznawany jest w dwóch równorzędnych kategoriach:

  • za najciekawszą formę i efektywność wspierania kultury fizycznej na terenie Gminy Miejskiej Kraków – ocenianą według kryteriów określonych przez Kapitułę
  • za najwyższy wkład finansowy w rozwijanie kultury fizycznej poprzez pomoc udzielaną sportowcom lub organizacjom sportowym działającym na terenie Gminy Miejskiej Kraków – oceniany według kryterium wysokości (kwoty bezwzględne).

Zgłoszenia

Kandydatury do honorowego tytułu „Przyjaciel Sportu” mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz organy administracji publicznej. Zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem do tytułu. Zgłoszenia należy składać do 30 kwietnia.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie internetowej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy