Reklama

Kraków

Konkurs na sponsora tytularnego Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana

krakow.pl / SŁ
Dodano: 02.02.2024
Fot. Grawit Nosiadek/ZIS
/ krakow.pl
Fot. Grawit Nosiadek/ZIS / krakow.pl
Share
Udostępnij

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ogłosił konkurs na sponsora tytularnego Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana. Sponsor tytularny będzie uprawniony m.in. do wprowadzenia własnej marki do oficjalnej nazwy stadionu oraz korzystania z jego przestrzeni w ramach przyznanego pakietu praw w tym reklamowych.

Do konkursu zostaną zakwalifikowane podmioty, które złożą oferty do 29 lutego. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej zaklejonej kopercie osobiście na dzienniku podawczym Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków lub drogą pocztową na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegóły konkursu określa regulamin.

Pełna informacja o konkursie.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy