Reklama

Kraj

CBOS: 32 proc. zwolenników rządu; 44 proc. – przeciwników

Olga Łozińska / PAP
Dodano: 24.11.2023
Fot. PAP/Paweł Supernak
Fot. PAP/Paweł Supernak
Share
Udostępnij

32 proc. badanych zaliczyło się w listopadzie do zwolenników rządu, a 44 proc. do przeciwników; 36 proc. respondentów wyraziło zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, 53 proc. jest przeciwnego zdania – wynika z listopadowego sondażu CBOS.

Według badania 32 proc. ankietowanych zadeklarowało, że są zwolennikami rządu Mateusza Morawieckiego (spadek o 1 pkt proc. w stosunku do październikowego badania), a 44 proc. – że są przeciwnikami (tyle samo respondentów, co przed miesiącem). Obojętność wobec rządu zadeklarowało 21 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt proc.), a 3 proc. odparło “trudno powiedzieć” (spadek o 1 pkt proc.).

Z badania wynika ponadto, że bilans działalności gabinetu Mateusza Morawieckiego po czterech latach jego funkcjonowania pozytywnie oceniło w listopadzie 40 proc. ankietowanych (tyle samo, co przed miesiącem). Krytycznie o dokonaniach rządu wypowiada się nieco ponad połowa ankietowanych – 51 proc. (spadek o 1 pkt proc.). 9 proc. respondentów pytanych o ocenę wyników działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy odpowiedziało: “trudno powiedzieć” (wzrost o 1 pkt proc.).

Respondenci pytani byli także czy – ich zdaniem – polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. Twierdząco na tak postawione pytanie odpowiedziało 37 proc. respondentów (tyle samo, co w poprzednim badaniu). Z kolei 48 proc. badanych nie spodziewa się pozytywnych efektów polityki gospodarczej rządu (spadek o 7 pkt proc.). 15 proc. respondentów odpowiedziało “trudno powiedzieć” (wzrost o 7 pkt proc.).

W listopadowym sondażu zadowolenie z faktu, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki wyraziło 36 proc. badanych (tyle samo, co przed miesiącem). Niezadowolona z tego faktu jest ponad połowa badanych – 53 proc. (również bez zmian). 11 proc. nie ma zdania na ten temat (bez zmian).

Sondaż CBOS przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 3 do 16 listopada 2023 r. na próbie liczącej 1072 osoby (w tym: 59,9 proc. metodą CAPI, 24,2 proc. – CATI i 16 proc. – CAWI).

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy