Reklama

Kraj

Będzie poprawka do ustawy o dopłatach do źródeł ciepła; jeden adres ma oznaczać jedno dofinansowanie

Longina Grzegórska-Szpyt/PAP
Dodano: 02.09.2022
66440_43337966_43337677
Share
Udostępnij
Wprowadzamy rozwiązanie obejmujące wszystkich użytkowników ciepła i ciepłej wody – zapewniła w piątek minister klimatu Anna Moskwa mówiąc o projekcie ws. dopłat do źródeł ciepła. Poseł Marek Suski (PiS) zapowiedział poprawkę, zgodnie z którą jeden adres ma oznaczać jedno dofinansowanie.
Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa mówiła w piątek na konferencji prasowej w Sejmie o ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. „Wprowadzamy kompleksowe rozwiązanie, którym obejmujemy wszystkich użytkowników ciepła i ciepłej wody, w tym 6,5 mln gospodarstw domowych, których mogłyby dotknąć podwyżki” – powiedziała szefowa MKiŚ. W Sejmie trwa praca nad projektem.
 
Jak powiedziała Anna Moskwa, zapisy z ustawy obejmują m.in. odbiorców ciepła systemowego, a więc osoby mieszkające np. w blokach i uzyskujące ciepło od dostawcy zewnętrznego, który może wykorzystywać gaz, węgiel, biomasę czy źródła mieszane.
 
„Duzi dostawcy ciepła idą do Urzędu Regulacji Energetyki po nową taryfę i tutaj jest moment interwencji. Tutaj jest decyzja o blokadzie stawki i rekompensacie, która będzie wypłacana elektrociepłowniom z żądaniem, aby natychmiastowo dokonać przeniesienia tej rekompensaty na odbiorców i zrewidować faktury, jeśli faktury już zostały wystawione. Wsparcie dla gospodarstwa domowego będzie wynosić od 1,1 tys. zł do 3,9 tys. zł. Najwyższe wsparcie będzie dotyczyć odbiorców ciepła wytwarzanego z gazu” – powiedziała minister.
 
Dodała także, że URE będzie blokował podwyżki na poziomie cen z marca tego roku z uwzględnieniem wzrostu cen surowca w 60 proc., co – jak stwierdziła – „przełoży się maksymalnie na 40 proc. podwyżki na poziomie odbiorcy”. Anna Moskwa stwierdziła także, że wsparcie otrzymają gospodarstwa domowe i instytucje, które nie są odbiorcami ciepła systemowego. Oni uzyskają dodatki w gminach. Podobnie będzie w przypadku tych, którzy korzystają z ciepła dostarczanego przez małe elektrociepłownie. Z dodatków będą mogły skorzystać podmioty wrażliwe, takie jak szkoły, przedszkola, szpitale, żłobki i organizacje pożytku publicznego.
 
„Ten dodatek będzie wynosił w przypadku gospodarstw domowych od 3 tys. zł w przypadku tych, które uzyskują ciepło z peletu, do 500 zł w przypadku LPG. Wyliczaliśmy to na podstawie prognoz wzrostu cen dla przeciętnego gospodarstwa domowego, aby zatrzymać potencjalne podwyżki” – powiedziała minister klimatu i środowiska.
 
Dodała, że instytucje takie jak „szkoła prowadzona przez stowarzyszenie” także mogą występować o wsparcie na podstawie danych o zużyciu paliwa w ciągu ostatnich trzech lat, przy czym pod uwagę bierze się dwa lata, i na podstawie już wystawionej faktury.
 
„Wsparcie wynosi łącznie 10 mld zł, ustawa jest pilna, więc wchodzi w życie tuż po podpisaniu. Już pracujemy z gminami i ciepłowniami, a także organizujemy spotkania i szkolenia w terenie, aby wytłumaczyć to rozwiązanie, żeby – kiedy już ustawa wejdzie w życie – nikt nie miał wątpliwości, jak z niego skorzystać. Wzory wniosków są dołączone do ustawy, można więc już wnioski przygotować, aby moc je jak najszybciej złożyć” – powiedziała Anna Moskwa.
 
Jak dodał poseł Marek Suski (PiS), do tej pilnie procedowanej ustawy, klub PiS zgłosi kilka poprawek; będą to m.in poprawki wynikające z informacji, że do małych jednorodzinnych domków meldują się różni kuzyni i znajomi.
 
"Zaproponujemy poprawkę, że jeden adres w domu, to będzie jedna możliwość dofinansowania" – powiedział.
 
Dodał, że zostanie również wydłużony termin, jeśli chodzi o możliwość składania wniosków na węgiel – z 30 dni do 60 dni. Jak tłumaczył poseł, niektóre gminy nie dały rady przygotować specjalnych wniosków.
 
Suski poinformował, że gminy będą mogły przeprowadzić wywiady środowiskowe, bowiem zgłaszane są do nich informacje o nadużyciach. Wyjaśnił, że to nieliczna grupa. "Chcemy, żeby ten dodatek trafił do potrzebujących, nie był wykorzystywany, jako sposób zarobkowania" – wyjaśnił.
 
Zaznaczył, że w ustawie będzie też "pewna odpowiedzialność za składanie fałszywych oświadczeń".
 
Poseł odniósł się także do wątpliwości opozycji, która obawia się, że 10 mld zł, które będą dopłacone do różnych nośników energii spowoduje wzrost inflacji. "Te pieniądze będą pochodziły z handlu emisjami, czyli te środki i tak byłyby w budżecie przeznaczone na różnego rodzaju kwestie dotyczące nowoczesnych źródeł energii, także nie będzie to czynnik inflacyjny" – stwierdził poseł. Podkreślił, że "te same pieniądze będą krążyły po rynku, nie będzie to dodruk pustego pieniądza".
 
W projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zapisano, że w obszarze wsparcia dla odbiorców ciepła sieciowego projekt przewiduje dla wytwórców obowiązek ustalenia ceny ciepła – tzw. średniej ceny ciepła z rekompensatą – na 150,95 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.
 
Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, ustalenie takich wartości oznacza średni wzrost rachunków odbiorców o 42 proc. Jeżeli realne koszty wytwarzania ciepła będą wyższe z powodu wzrostu cen paliw, wytwórcom ciepła stosującym wprowadzane ustawą ceny będzie przysługiwać rekompensata, wynikająca z tej różnicy i sprzedanego wolumenu. Za niezastosowanie się do ustawy wytwórcom będzie grozić odpowiedzialność finansowa.
 
Rekompensata może objąć jedynie sprzedaż ciepła dla gospodarstw domowych oraz wskazanych w ustawie podmiotów: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni dostarczających ciepło do lokali mieszkalnych, placówek systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobków, klubów dziecięcych, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnych, pozarządowych organizacji pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych itd. System rekompensat będzie działać od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy