Kariera

II Etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie

Artykuł Partnera
Dodano: 14.01.2014
10152_olimpiada
Share
Udostępnij
621 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski przystąpi do II Etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. W najbliższą środę 15 stycznia 2014 r. w 16 województwach napiszą test, który wyłoni 30 najlepszych uczniów z całej Polski. Organizatorem V edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie jest Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl i Podkarpacki Kurator Oświaty pod patronatem Ministra Sprawiedliwości. 
 
Walczą o indeksy 
 
Do I Etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie przystąpiło prawie 4200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Do II Etapu przeszło 621, którzy uzyskali minimum 30 pkt z testu. Teraz w 16 województwach zmierzą się z 50 pytaniami jednokrotnego wyboru oraz 6 pytaniami problemowymi do opisania. Na rozwiązanie testu będą mieli 2 godziny. Pytania dotyczą m.in. zagadnień z życia społecznego, politycznego i ustrojowego w Polsce, Europie i na świecie. Pojawiają się również pytania dotyczące ekonomii, instytucji życia publicznego, działalności partii politycznych, instytucji rządowych i organizacji pozarządowych. Są także pytania odnoszące się do zasad funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości oraz „praw człowieka”.
 
Spośród uczniów, którzy zakwalifikowali się do II Etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie najwięcej osób jest z Podkarpacia i Małopolski. W tych województwach wysoką wiedzą z zakresu Państwa i Prawa wykazało się po ponad 100 osób. Ważną informacją dla uczestników Olimpiady jest to, że Organizator, czyli Wyższa Szkoła Prawa i Administracji dofinansuje im dojazd do miasta, w którym odbywa się okręgowy etap Olimpiady. 
 
Do finału, który odbędzie się 19 marca, przejdzie już tylko 30 osób z najlepszymi wynikami. II Etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie odbędzie się w Rzeszowie w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji WSPiA. 
 
O co walczą uczniowie?
 
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. Daje uczniom szkół ponadgimnazjalnych możliwość zdobycia wiedzy, która przydaje się na egzaminie maturalnym oraz cennych nagród. Laureat I i II miejsca otrzymuje możliwość nieodpłatnego studiowania w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl i nieodpłatne zakwaterowanie w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim WSPiA. Zajęcie III, IV lub V miejsce pozwala na nieodpłatne studia w rzeszowskiej WSPiA. Jednocześnie udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie ułatwia też jej finalistom oraz laureatom podjęcie studiów poza postępowaniem kwalifikacyjnym nie tylko w WSPiA w Rzeszowie, ale i na innych wydziałach prawa (m.in. UJ).
 
Interdyscyplinarna Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie organizowana jest już po raz piąty przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Ma na celu szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa. Ma też podnosić świadomości prawną młodzieży, kształtować postawę praworządności i szacunku dla prawa. Uczniowie, którzy uczestniczą w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie muszą znać problematykę dotyczącą różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i ustrojowego. Tematyka Olimpiady obejmuje m.in. wiadomości z zakresu znajomości podstaw ustroju RP, zasad i procedur demokratycznych oraz zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych zachodzących zarówno w Polsce, jak i Europie i świecie.
 
 Przygotowując się do Olimpiady uczestnicy powinni zwrócić też uwagę na znajomość instytucji życia publicznego m.in. działalność partii politycznych, instytucji rządowych, samorządów i organizacji pozarządowych. Ważną dziedziną, z którą zmierzą się uczestnicy Olimpiady, jest prawo oraz zasady funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości, a także tematyka „praw człowieka”.
 
Honorowy patronat nad Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o Państwie i Prawie objął Minister Sprawiedliwości. Olimpiada organizowana jest razem z Podkarpackim Kuratorium Oświaty. Merytoryczną opiekę nad przedsięwzięciem sprawuje Rada Programowa. W jej skład wchodzą m.in. Prof. Zbigniew Ćwiąkalski, wykładowca WSPiA (przewodniczący), Prof. Wiesław Skrzydło i Prof. Zbigniew Czarnik.
 
Szczegółowe informacje na temat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie znaleźć można na stronie internetowej www.olimpiada.wspia.eu i na Facebooku.
Share
Udostępnij

Nasi partnerzy