Kariera

Od stycznia startuje nowy Erasmus!

Artykuł Partnera
Dodano: 04.12.2013
9415_erasmus-plus_banner-01
Share
Udostępnij
Już od stycznia 2014 r. Erasmus Plus połączy wszystkie obecne inicjatywy w dziedzinie kształcenia, doskonalenia zawodowego, młodzieży i sportu, m.in. „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme), Erasmus Mundus, Młodzież w działaniu. W nowym programie uczestniczyć będą nie tylko kraje członkowskie Unii Europejskiej, ale też państwa trzecie.
 
Według raportu przedstawionego przez komisarza europejskiego ds. edukacji, Androulla Vassiliou, europejski program wymiany między uniwersytetami – od czasu jego wprowadzenia 1987 r. – objął ponad 3 miliony studentów. Według prognoz z nowej wersji Erasmusa (2014-2020) skorzysta 4 miliony obywateli, a w organizację zaangażowanych zostanie 125 tys. instytucji. 

Po wyczerpaniu pieniędzy w 2012 r. istnienie jednego z najpopularniejszych programów unijnych było zagrożone. W listopadzie po porozumieniu się Komisji Kultury Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej w program tchnięto nowe życie. Całkowity siedmioletni budżet programu wyniesie 14,7 miliardów euro i będzie o 40% wyższy od poprzedniego. W nowych ramach finansowych jest jedną z nielicznych pozycji, która została zasilona dodatkowymi funduszami. Erasmus Plus ma być spójny ze strategią Europa 2020, której jednym z głównych założeń jest walka z bezrobociem.
 
Według założeń poza granice swoich krajów w ciągu siedmiu lat wyjedzie 2 miliony studentów, 500 tys. osób skorzysta z programów wolontariackich, a 650 tys. osób będzie miało możliwość skorzystania z dofinansowania na staże oraz praktyki zagraniczne. Liczbę nauczycieli akademickich oraz osób pracujących z młodzieżą, którzy będą mieli szansę na wyjazd szacuje się na 800 tys.

Nowymi cechami programu będzie finansowanie stażu za granicą dla osób poniżej 30. roku życia, którzy opuścili już uczelnie oraz dysponowanie kredytami dla absolwentów. Program będzie również wspierał rządy w modernizacji systemu edukacji oraz staży. Znaczącą zmianą jest przeznaczenie środków na wspieranie oddolnych inicjatyw w dziedzinie sportu, szczególnie tych wspierających organizację zawodów międzynarodowych, zwalczanie dopingu oraz przemocy i rasizmu na stadionach. 
 
Program Erasmus uważany jest za największy program wymiany studenckiej na świecie. W 2012 roku obchodził swoje 25. urodziny. Co roku w wymianie bierze udział 230 tys. Studentów.

Więcej informacji nt. Programu pojawi się w połowie grudnia.
 
Share
Udostępnij

Nasi partnerzy