Kariera

Akademia Mediów – projekt edukacyjny, kształcący przyszłych ekspertów ekonomicznych i komentatorów gospodarczych

Artykuł Partnera
Dodano: 07.10.2013
7929_akademia-mediow-20
Share
Udostępnij
Akademia Mediów to projekt Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi służący wspieraniu jakości debaty publicznej w zakresie ważnych zagadnień ekonomicznych, społecznych i politycznych. Co roku do projektu zapraszamy 30 osób – inwestujemy w wyróżniających się pasjonatów biznesu, gospodarki, finansów i prawa- studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych i prawniczych do 30 roku życia. Przy projekcie współpracują dziennikarze z najlepszych redakcji oraz profesjonaliści z największych firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, energetycznej, medialnej i konsultingowej. Akademia składa się z trzech części: cyklu debat i szkoleń, raportu oraz staży w firmach i redakcjach partnerskich.
 
Stypendyści Akademii Mediów to już ponad 70 osób, które udzielają się publicznie oraz współpracują z mediami jako komentatorzy, analitycy, blogerzy, redaktorzy i wydawcy.
 
Obiektywne i rzetelne media gospodarcze mają wpływ na jakość i komfort prowadzenia biznesu. Powinny być sojusznikami w usuwaniu nadmiernej biurokracji, nieuczciwej konkurencji i przeszkód w prowadzeniu działalności gospodarczej. Powszechny dostęp do rzetelnych informacji i wiarygodnych danych gospodarczych będzie w najbliższych latach jednym z kluczowych elementów rozwoju gospodarczego Polski.
 
Akademia Mediów jest miejscem spotkań liderów opinii, którzy oprócz przybliżania społeczeństwu skomplikowanych zagadnień ekonomicznych będą uczestniczyć w budowaniu platformy dialogu i wymiany doświadczeń, poszukiwać sposobów rozwiązywania problemów gospodarczych i społecznych, a w perspektywie przyczynić się do poprawy jakości debaty publicznej.
 
Eksperci 
 
Każdy z ekspertów zaproszonych do debat, będzie także opiekunem grupy piszącej raport analityczny z jego dziedziny. Uczestnicy wchodzą w skład jednej z pięciu 6-osobowych grup, opracowujących wybrane zagadnienie. Swoje preferencje tematyczne uczestnicy zaznaczają już na etapie rekrutacji. We współpracy z ekspertami i konsultantami w ciągu 2 miesięcy uczestnicy przedstawiają raport wraz z rekomendacjami.
 
Akademia Mediów daje możliwość współpracy z najlepszymi redakcjami ekonomicznymi w kraju; umożliwia poszerzenie wiedzy z zakresu istotnych zagadnień ekonomicznych z różnych obszarów rynku. Akademia to również nauka obsługi platformy Bloomberg, warsztaty dziennikarskie i wystąpienia publiczne (w tym przed kamerą), trening komunikacji i pracy w zespole oraz nawiązanie kontaktów z ekspertami z firm partnerskich i dziennikarzami. Przygotowywanie profesjonalnych raportów analitycznych czy też możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności na stażach w firmach partnerskich lub redakcjach to tylko niektóre z korzyści jakie mogą odnieść uczestnicy programu. 
 
Jak aplikować?
 
Aplikacje przyjmowane są on- line poprzez stronę: www.paga.org.pl/akademiamediow. Rekrutacja potrwa do 22 października.
 

O FUNDACJI
 
Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi została powołana w 2003 roku. Celem Fundacji jest działalność promująca dobre praktyki w biznesie i popierająca utalentowanych studentów i absolwentów zajmujących się problematyką gospodarczą. Wraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, strategicznym Partnerem, realizuje projekty z zakresu edukacji ekonomicznej i społeczeństwa obywatelskiego oraz zapewnia wsparcie merytoryczne i finansowe wielu projektom naukowo-badawczym.
 
Inwestujemy w budowę platformy współpracy mediów i biznesu liderów, którzy będą poszukiwać innowacyjnych sposobów rozwiązywania ważnych problemów społecznych i gospodarczych. Kształcimy ich, by potrafili krytycznie i rzetelnie oceniać funkcjonowanie mechanizmów gospodarki i biznesu, a jednocześnie w przystępny i zrozumiały sposób przybliżali społeczeństwu wiedzę o skomplikowanych zagadnieniach ekonomicznych.
Ewa Paga [Prezes Zarządu Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi]
Share
Udostępnij

Nasi partnerzy