Reklama

Biznes

Elektromontaż zdobył Grand Prix “Budowa Roku Podkarpacia”

Opracowanie Aneta Gieroń
Dodano: 18.12.2022
70023_elektromontaz
Share
Udostępnij
Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na uroczystej gali finałowej rozdała nagrody i wyróżnienia w konkursie „Budowa Roku Podkarpacia 2021”. GRAND PRIX zdobyła nowa siedziba Elektromontażu za rozbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku warsztatowego na budynek biurowo-produkcyjny w Rzeszowie przy ulicy Baczyńskiego. Była to też okazja do świętowania 20-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.
 
– Naszym celem jest promocja myśli technicznej i naukowej, nowatorskich rozwiązań, wysokiej jakości robót oraz rzetelności w działaniu na rzecz budownictwa i ochrony środowiska, a także prezentacja i popularyzacja osiągnięć inwestorów, projektantów i wykonawców przedsięwzięć budowlanych, na których uzyskano wyróżniające się wyniku w okresie realizacji obiektu budowlanego lub całego procesu inwestycyjnego – mówi Grzegorz Dubik, przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 
Jak dodał przewodniczący Inżynierów Budownictwa, w konkursie oceniane są najlepsze budynki w wielu kategoriach. Wszystkie te budowle są wielobranżowe, a Izba zrzesza aż 10 izb budowlanych. Najważniejsza jest jednak nagroda  GRAND PRIX, którą w tym roku otrzymuje nowy budynek Elektromontażu.
 
W kategorii – Obiekty innowacyjne
Nagrodę I stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2021 zdobyła
Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych
Część I – Budowa kładki rowerowej przy moście Narutowicza 
Część II – Budowa kładki rowerowej przy moście Karpackim

W kategorii – Przebudowa drogi
Nagrodę I stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2021 zdobyła
Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec na odcinku od miejscowości Zapałów do miejscowości Oleszyce

W kategorii – Rozbudowa drogi
Nagrodę I stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2021 zdobyła
Rozbudowa ul. Lwowskiej – w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I”

W kategorii – Infrastruktura kolejowa
Nagrodę I stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2021 zdobyła 
Modernizacja stacji Rzeszów Główny w ramach projektu „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych – etap III”

W kategorii – Obiekty komunikacyjne
Nagrodę I stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2021 zdobyła 
Budowa przejścia podziemnego w ramach zadania: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim
 
W kategorii – Obiekty mostowe
Nagrodę I stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2021 zdobyła 
Rozbudowa drogi krajowej nr 19 Granica Państwa – Kuźnica – Lublin – Rzeszów – Barwinek wraz z budową mostu przez potok Rosielna w miejscowości Jasienica Rosielna

W kategorii – Budowa drogi
Nagrodę I stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2021 zdobyła 
Budowa obwodnicy miejscowości Radomyśl Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej 984

W kategorii – Gospodarka zasobami wodnymi na terenach miejskich
Nagrodę I Stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2021 zdobyła
Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec 

W kategorii – Instalacje elektryczne
Nagrodę I stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2021 zdobyła 
Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej i systemu zarządzania budynkiem BMS 

W kategorii – Magazyny energii elektrycznej
Nagrodę I Stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2021 zdobyła
Budowa magazynu energii elektrycznej w GPZ Rzepedź
 
W kategorii – Rozdzielnie i stacje transformatorowe
Nagrodę I Stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2021 zdobyła
Budowa podstacji trakcyjnej PT Widełka

W kategorii – Obiekty służby zdrowia
Nagrodę I stopnia z Diamentem oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2021 zdobyła
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – Etap I
 
W kategorii – Obiekty biurowe
Nagrodę I stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2021 zdobyła 
Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowego na budynek biurowo-produkcyjny w Rzeszowie przy ulicy Baczyńskiego

W kategorii – Obiekty spoza podkarpacia realizowane przez firmy mające siedzibę na Podkarpaciu
Nagrodę I stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2021 zdobyła
Budowa Parku Zdrojowego na Rakutowej wraz z uzbrojeniem terenu w Ciężkowicach przy ulicy Spokojnej

Nagrodę I stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2021 zdobyła
Prace termomodernizacyjne i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej na budynku głównym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
 
GRAND PRIX
Wybór Kapituły Konkursowej składającej się z przedstawicieli Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych.
Nagrodę GRAND PRIX oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2021 zdobyła 
Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowego na budynek biurowo-produkcyjny w Rzeszowie przy ulicy Baczyńskiego.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy