Reklama

Biznes

Nowi posłowie (2): wicemarszałek, przedsiębiorca, radny, wiceminister

Jaromir Kwiatkowski
Dodano: 03.11.2015
BiS - grafika 750x400px
Share
Udostępnij
W sejmowej reprezentacji Podkarpacia sporo nowych twarzy. Kim są nowe posłanki i posłowie? Na portalu biznesistyl.pl kontynuujemy ich prezentację. 
 
Wojciech Buczak, wicemarszałek województwa, startował z drugiego miejsca listy PiS w okręgu rzeszowsko-tarnobrzeskim. Wydawało się, że będzie faktycznym liderem listy, ale tak się nie stało – osiągnął dopiero piąty wynik (głosowały na niego 18.202 osoby). Mimo to jest ciekawym przykładem związkowca, który w krótkim czasie stał się znaczącym politykiem na Podkarpaciu. Rzeszowianin; w lutym skończył 60 lat. W 1980 r. ukończył studia na Politechnice Rzeszowskiej (mgr inż. mechanik, specjalność: technologia budowy maszyn). Pracował jako specjalista konstruktor w Zakładzie Badawczo-Rozwojowym WSK „PZL-Rzeszów”. Zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” od początku istnienia związku; w stanie wojennym współpracował z podziemiem, m.in. zajmował się dystrybucją wydawnictw drugiego obiegu. W latach 1992-98 wiceprzewodniczący, a w okresie 1998-2014 przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”; członek Komisji Krajowej. Działacz Ruchu Społecznego AWS, a następnie PiS. Radny województwa podkarpackiego I kadencji (1998-2002); pełnił wtedy funkcję przewodniczącego Klubu Radnych AWS. W 2006 r. bezskutecznie ubiegał się o reelekcję z listy PiS, ale już w następnym roku objął mandat w miejsce Kazimierza Jaworskiego. Od tej pory nieprzerwanie zasiada w sejmiku do dziś. Był szefem Klubu Radnych PiS. W lipcu 2013 r. został wybrany na funkcję przewodniczącego sejmiku; niespełna rok później został z niej odwołany. W listopadzie ub.r. został wybrany na wicemarszałka województwa, wtedy też zrezygnował z kierowania Regionem Rzeszowskim NSZZ „Solidarność”. Był prezesem Stowarzyszenia Komitet Społeczny Budowy Pomnika płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie. Honorowy obywatel Sokołowa Młp. Żonaty, troje dzieci i troje wnucząt. Hobby: turystyka, narciarstwo.
 
Na Mieczysława Miazgę, przedsiębiorcę i samorządowca, startującego z listy PiS, głosowało 11.327 osób. Nowy poseł urodził się w Sokołowie Młp; rocznik 1956. Szkołę podstawową ukończył w Górnie, a liceum – w Rzeszowie. Ukończył Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Ekonomiczną w Rzeszowie; wykształcenie wyższe rolnicze. W 1980 r. utworzył mały zakład betoniarski, a na początku lat 90. – Zakład Mięsny Smak-Górno sp. z o.o.  (jest prezesem zarządu i współwłaścicielem). W latach 1990-98 radny i członek Zarządu Miasta i Gminy Sokołów Młp. Następnie, przez kolejne 8 lat, radny Powiatu Rzeszowskiego. Od 2006 r. do dziś radny sejmiku podkarpackiego; w poprzedniej kadencji był m.in. przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego WKS Górnovia w Górnie. Za działalność społeczną został wyróżniony Złotą Odznaką Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, Złotą Odznaką Honorową Związku Inwalidów Wojennych RP, Złotym Medalem za zasługi dla LOK, Srebrnym i Złotym Medalem z zasługi dla Pożarnictwa, Srebrnym Krzyżem Zasługi. Żonaty, troje dzieci. Hobby: prace w ogrodzie, wycieczki, sport i gra w brydża.
 
Rafałowi Weberowi udała się nie lada sztuka: zdobył mandat poselski startując z ostatniego, 30. miejsca listy PiS w okręgu rzeszowsko-tarnobrzeskim, z bardzo dobrym wynikiem 17.359 głosów. Nowy poseł pochodzi ze Stalowej Woli; ma 34 lata. W latach 2009-2014 był dyrektorem biura posła do Parlamentu  Europejskiego Tomasza Poręby w Stalowej Woli, natomiast od 2013 do 2014 dyrektorem biura senator Janiny Sagatowskiej w tym mieście. W lipcu ub.r. został zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Od 2010 r. jest radnym miejskim w Stalowej Woli; w tej kadencji pełni funkcję przewodniczącego Rady Miasta. Żonaty od 5 lat; 28 listopada ub.r. urodziła mu się córeczka Ada.
 
Zdzisław Gawlik zasiadał już w rządzie w randze podsekretarza, a następnie sekretarza stanu, ale będzie to jego pierwsza kadencja w Sejmie. Wszedł, startując z drugiego miejsca listy Platformy Obywatelskiej w okręgu rzeszowsko-tarnobrzeskim; głosowało na niego 8414 osób. Pochodzi z Dębicy; rocznik 1960. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Filii UMCS w Rzeszowie; w 1984 r. został asystentem na tej uczelni. Na UMCS zrobił doktorat (1991) i habilitację (2005) z zakresu nauk prawnych. W 2007 r. objął stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Prawa Cywilnego UMCS; jest wykładowcą akademickim w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Specjalizuje się w prawie cywilnym. Od 1991 r. związany  z administracją rządową w ramach Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Był głównym specjalistą w delegaturze resortu w Rzeszowie, a w latach 1999-2007 dyrektorem tej delegatury. W latach 2007-2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, a od 2013 r. sekretarz stanu w tym resorcie. W wyborach w 2011 r. bez powodzenia kandydował z ramienia Platformy Obywatelskiej do Senatu. 
 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy