Reklama

Biznes

Bezpłatne seminaria informacyjne EEN

Artykuł Partnera
Dodano: 19.09.2017
34451_bis
Share
Udostępnij

Ośrodek Enterprise Europe Network, ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców z obszaru MŚP do udziału w bezpłatnych seminariach informacyjnych:

„Wyroby budowlane – wprowadzanie na rynek Polski i UE”6 października 2017r.

Szkolenie poprowadzi Pan Paweł Piwowarczyk- specjalista w zakresie oznakowania CE i wyrobów budowlanych oraz właściciel firmy CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy. Od 8 lat zajmuje się tematyką wprowadzania wyrobów na rynek polski i europejski.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. następujące kwestie:

 • Wprowadzanie do obrotu i oddawanie do użytku wyrobów na terenie EOG ( w tym Polski);
 • Charakterystyka dyrektyw nowego podejścia oraz zmiany w polskich przepisach dotyczących znaku B;       
 • Implementacja prawa europejskiego do polskich aktów prawnych – kiedy znak CE, a kiedy znak B;
 • Procedury oceny zgodności dla znaku CE oraz dla znaku B (zgodnie ze zmienionymi przepisami);
 • Dokumentowanie procesu oceny zgodności.

Seminarium odbędzie  się 6 października 2017r., w Hotelu ”Nowy Dwór”, w Świlczy k/Rzeszowa; 36-072 Świlcza 146Ew godz. 8:50 – 16:00. Zgłoszenia udziału w szkoleniu pod nr. tel.:17 860 57 45

Rejestracja trwa do 2 października 2017r.


„Elektronizacja zamówień publicznych” –11 października 2017r.

Szkolenie poprowadzi Pan Krzysztof Puchacz – specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Doradca ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej w wielu jednostkach sektora finansów publicznych.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. następujące kwestie:

 • Formy czynności prawnych w kodeksie cywilnym (pisemna i elektroniczna);
 • Podpis elektroniczny;
 • Narzędzia i urządzenia wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych obowiązkowe od 18.10.2018 r.;
 • Prowadzenie postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej krok po kroku;
 • Możliwości odstąpienia od stosowania środków komunikacji elektronicznej;
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – przygotowywanie przez zamawiającego;
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – przygotowywanie i składanie przez wykonawców;
 • Przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych.

Seminarium odbędzie  się 11 października 2017r., w Hotelu ”Nowy Dwór”, w Świlczy k/Rzeszowa; 36-072 Świlcza 146Ew godz. 8:50 – 15:00. Zgłoszenia udziału w szkoleniu pod nr. tel.:17 860 57 45

Rejestracja trwa do 9 października 2017r.

Enterprise Europe Network
ul. Sucharskiego 2; 35-225 Rzeszów
Tel/Fax: 17 852 49 75
e-mail: een@wsiz.rzeszow.pl 
www.een.wsiz.pl
www.facebook.com/EENRzeszow
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy