Reklama

Biznes

Enterprise Europe Network – bezpłatne seminarium

Artykuł Partnera
Dodano: 20.09.2016
29292_zdjecie
Share
Udostępnij

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców z sektora MŚP do udziału w bezpłatnym seminarium: „WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PRZY BUDOWIE I EKSPLOATACJI MASZYN WEDŁUG NOWYCH DYREKTYW EUROPEJSKICH : MASZYNOWEJ NMD 2006/42/WE I NARZĘDZIOWEJ NWED 2009/104/WE"

Seminarium poprowadzi : dr inż. Maciej Kwaśny – pracownik naukowo – dydaktyczny w Zakładzie Mechaniki, Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Instytutu Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ponadto, zatrudniony w Zakładach Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach na stanowisku specjalisty ds. oceny zgodności wyrobów z obowiązującymi wymaganiami UE. Jego działalność naukowa obejmuje zagadnienia budowy, eksploatacji oraz badań układów napędowych maszyn roboczych. Zajmuje się również aspektami bezpieczeństwa maszyn łącznie z ich badaniem oraz oceną zgodności maszyn i systemów z obowiązującymi przepisami i  prawnymi.

Podczas spotkania omówione zostaną m. in. następujące kwestie:

• Nowe obowiązki i odpowiedzialności wynikające z dyrektywy maszynowej;

• Europejska koncepcja bezpieczeństwa maszyn;

• Procedury oceny zgodności, udział jednostki notyfikowanej;

• Ocena ryzyka (wymagania i przykładowe metody);

• Omówienie dyrektywy 2009/104/WE (89/655/EWG) w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny użytkowania w pracy sprzętu roboczego przez pracowników:

– uzupełnienia i transpozycja do prawa polskiego;

– zakres stosowania;

– dokumentacja techniczna – wymagania, najczęściej spotykane niezgodności

 

Seminarium  odbędzie się:

22.09.2016r.,  – w Rzeszowie, w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2; sala RA 53, w godz. 9:00 – 16:00

Rekrutacja trwa do dnia 21 września, do godz. 10:00

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: een@wsiz.rzeszow.pl

lub telefonicznie pod numerem: (17) 860 57 45

Szczegóły pod tym adresem

Enterprise Europe Network
ul. Sucharskiego 2; 35-225 Rzeszów
Tel/Fax: 17 852 49 75
e-mail: een@wsiz.rzeszow.pl 
www.een.wsiz.pl
www.facebook.com/EENRzeszow

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy