Reklama

Biznes

Zdobądź dofinansowanie w wysokości 70% na system IT wspierający Twój biznes

materiał promocyjny
Dodano: 22.05.2013
Strength in Numbers
Share
Udostępnij
W obecnym roku zmieniły się trochę reguły ubiegania się o dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Działania 8.2. Zliberalizowano je w stosunku do wcześniej obowiązujących wytycznych. Na przykład zniesiono maksymalny poziom limitu dotacji, wynoszący 2 mln zł. Więc górny próg może być dużo wyższy. Łączna, pula środków do rozdysponowania w obecnym naborze wniosków o dofinansowanie unijne z Działania 8.2 POIG wynosi około 55 mln euro. 
 
Niestety pierwszy nabór już miną dlatego Ci przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z tego dofinansowania powinni się pospieszyć. Rozpoczęcie drugiej rundy składania wniosków nastąpi 17.06.2013 a zakończy się 28.06.2013 roku.

W związku z tym, że nie wiemy jak będzie wyglądać następna transza środków (2014 – 2020) dla tego projektu (oraz czy w ogóle taka będzie?) zachęcamy do kontaktu w tej sprawie z naszą firmą (ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. – 17 78 01 682) aby wykorzystać już w tym roku ostatnią szansę zdobycia środków na finansowanie własnego systemu B2B. 
 
Proponujemy wszystkim zainteresowanym kompleksowe podejście do tematu a mianowicie złożenie na nasze ręce odpowiedzialności za napisanie takiego wniosku oraz jego rozliczenie i zamkniecie a także wdrożenie systemu i dostarczenie niezbędnego sprzętu (szczegóły na b2b.zetorzeszow.pl).


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Kto?
 
Dofinansowanie w ramach Działania 8.2 POIG mogą uzyskać mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący inwestycji, którzy zobowiążą się, że w wyniku realizacji projektu będą współpracować z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, w oparciu o wdrożone rozwiązania elektroniczne.
 
Na co?
 
Dotacja jest na zakup i wdrożenie systemu. Na wdrożeniu unijne finansowanie się kończy, czyli nie można z dotacji finansować późniejszego utrzymania systemu. Nie można też finansować pensji pracowników. Trzy główne kategorie wydatków to:
  • Sprzęt: serwery, komputery dla pracowników, inne nowe elementy infrastruktury IT  (np. budowa prywatnej chmury w modelu SaaS). 
  • Oprogramowanie: głównie licencje na oprogramowanie dedykowane – czyli softwarowa część systemu B2B. Może być wykonana na zamówienie lub zawierać gotowe elementy (np. rozwiązania Comarch ERP – platforma internetowa B2B). 
  • Doradztwo: wszelkie analizy przygotowawcze (przedwdrożeniowe) , eksperckie i wdrożeniowe – czyli po prostu wynagrodzenia zewnętrznych konsultantów/specjalistów, którzy nam wdrożą to, co kupimy. 
 
Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami (17 78 01 682, b2b.zetorzeszow.pl)
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy