Reklama

Biznes

Design w biznesie – kierunek przyszłości

Artykuł sponsorowany
Dodano: 03.11.2016
29928_design-w-biznesie
Share
Udostępnij

Poszukujesz przyszłościowego i interesującego kierunku studiów, po którym będziesz miał szerokie perspektywy pracy? Chcesz jeszcze na studiach poznać praktyczne aspekty zawodu i wyprzedzić konkurencję? Nic prostszego! Przed Tobą stoi szansa na studiowanie designu w biznesie – kierunku, który pozwala szerzej przybliżyć produkt i markę.

Design w biznesie – pasja z rozsądkiem

Kierunek design w biznesie to połączenie pasji do niepowtarzalnego i dobrze zaprojektowanego wzornictwa z mierzalnymi efektami działalności biznesowej. Już samo słowo "design" (od łac. zwrotu 'designare') oznacza wskazywanie. W dobie ogromnej liczby produktów, decydującą kwestią staje się nie tylko ich cena i użyteczność, ale także walory estetyczne. Aby osiągnąć sukces sprzedażowy, należy uwzględniać najnowsze trendy podczas projektowania i wytarzania towarów i usług. Design jako możliwość owego wskazywania i wdrażania innowacji pozwala na lepsze spełnienie potrzeb i wymagań użytkownika przy jednoczesnym uwzględnieniu wartości społecznych i ekonomicznych, nadając tym samym biznesowi bardziej ludzkiej twarzy.

Z myślą o potrzebach przedsiębiorców i kandydatów szukających swojej drogi w życiu, WSB, największa grupa niepublicznych wyższych szkół biznesu w Polsce, oferuje studia design w biznesie w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym.

Jakie korzyści płyną ze studiowania Designu w biznesie w WSB?

  • zdobycie wiedzy poszukiwanej na współczesnym rynku pracy – umiejętność łączenia dziedzin pozornie nie do pogodzenia i rozwiązań odległych od siebie, elastyczność w myśleniu, umiejętność tworzenia strategii wzorniczej, zejście z utartych schematów na rzecz rozwijania własnych koncepcji i wdrażania idei w codzienne życie zawodowe;
  • kompetencje w zakresie kreowania nowych wartości – umiejętność tworzenia nowej jakości w dziedzinie designu i biznesu, rozwój samodzielnego myślenia, umiejętność poszukiwania alternatywnych rozwiązań i unikalnych reguł designu;
  • umocnienie wiary w siebie – za sprawą zajęć z prowadzenia własnego biznesu uczestnik zdobywa narzędzia niezbędne do samodzielnego funkcjonowania na rynku jako przedsiębiorca;
  • biegłość w narzędziach informatycznych – na potrzeby kreowania nowych produktów i usług na kierunku design w biznesie studenci wykorzystują innowacyjne i nowoczesne rozwiązania technologiczne;
  • poznanie innowacyjnych metod sprzedażowych – umożliwiających osiągnięcie znacznie lepszych efektów biznesowych.

Czego można nauczyć się na studiach z zakresu designu w biznesie?

Student nabywa wiedzę z zakresu szeroko pojętych zachowań klienta, projektowania produktów i usług czy strategii wprowadzania nowych wyrobów na rynek. Ponadto uczy się tzw. design thinking, czyli myślenia o otaczającej rzeczywistości pod kątem designu, jego praktyczności, funkcjonalności i walorów estetycznych. W programie studiów nie brakuje zagadnień brandingu czy komunikacji z klientem. Student nabywa wiedzę na temat aspektów takich jak źródła finansowania biznesu. W projektowaniu innowacyjnego biznesu przyszły designer wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne, które służą mu w kreowaniu i organizacji przestrzeni użytkowej.

Student może pogłębiać zakres swoich kompetencji na jednej ze specjalności. Uczelnie WSB oferują następujące ścieżki kształcenia na kierunku "design w biznesie":

  • design produktów i usług – projektowanie produktów odbywa się po uprzedniej obserwacji zachowań klientów; wówczas specjalista zyskuje wiedzę na temat tego, jak użytkownicy korzystają z danych produktów i czego od nich oczekują; projektowanie ma w efekcie dostarczyć produktów działających w sposób prosty i intuicyjny;
  • projektowanie innowacyjnego biznesu;
  • projektowanie marki i wizerunku firmy – określany również mianem brand designu skupia się na komunikacji z klientem, dostarczaniu mu informacji na temat idei i wartości firmy;
  • design opakowań – opiera się na projektowaniu wielkości, kształtu, koloru, a także materiału, z jakich zostanie wytworzone dane opakowanie; ostateczny wygląd opakowania i grafika na nim zawarta wpływają na doznania konsumenta i jego chęć nabycia produktu.

Warto dodać, że decydując się na tę ścieżkę kariery, można kontynuować naukę na studiach magisterskich II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość lub na kierunku menedżersko-prawnym.

Podsumowując, design w biznesie dostarcza takich rozwiązań, które umożliwiają zrozumienie potrzeb konsumentów, dają możliwość wyróżnienia się na tle konkurencji i w efektywny sposób budują lojalność klienta względem danej marki. To studia dla osób ambitnych i z pasją, które czują, że mogą wnieść do sfery biznesowej wiele nowych wzorów i własnych rozwiązań.

 

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy