Reklama

Biznes

Przyjdź na studia w WSPiA – naprawdę warto

Artykuł sponsorowany
Dodano: 06.07.2016
28240_Glowne
Share
Udostępnij
W WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej trwa rekrutacja kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017. Przyszli studenci mogą wybrać spośród 4 kierunków i kilkunastu specjalności. Nowością jest specjalność Administracja Bezpieczeństwa Narodowego, Nowy Kierunek Studiowania – „administracja // zarządzanie” i możliwość indywidualnego toku studiowania specjalności. Uczelnia oferuje także nowe profile kształcenia na kierunku prawo oraz studia I i II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.
 
Nowy Wymiar Studiowania w WSPiA

Największą nowością w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej są jednak bardzo głębokie zmiany w systemie egzaminowania. Uczelnia wprowadza w miejsce tradycyjnych egzaminów zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów. Nazywa się SBS, czyli „step by step – krok po kroku”. Polega on na tym, że każdy przedmiot składa się z tematów. Student może zaliczyć je w dowolnie wybranym przez siebie terminie. Aby uzyskać pozytywną ocenę, do końca semestru trzeba uzbierać odpowiednią liczbę punktów. Punkty otrzymuje się: za zaliczone tematy, za aktywność na zajęciach i poza nimi oraz obecność na zajęciach. Uczelnia daje studentom możliwość podjęcia decyzji czy chce zdawać tradycyjne egzaminy, czy skorzystać z nowego sposobu w ramach systemu SBS.
 
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa wprowadziła także kilka innych ułatwień dla studentów. Są to zdecydowane nowości na rynku edukacyjnym. Od prawie roku nasi studenci mają do dyspozycji „Niezbędnik”, czyli bardzo nowoczesną pomoc dydaktyczną ułatwiającą studiowanie i zdobywanie wiedzy. Przed każdymi zajęciami student otrzymuje: streszczenie omawianego tematu, materiały dydaktyczne do nauki oraz repetytorium zawierające pytania i odpowiedzi wymagane do zaliczenia. W ten sposób stwarzamy możliwość systematycznej nauki.
 
Uczelnia cały czas usprawnia także swój System Kształcenia Praktycznego. W ramach Systemu część przedmiotów odbywa się w formie tzw. Triady dydaktycznej (połączenie wykładów, ćwiczeń i warsztatów). Nowością są także „Praktyczne Poniedziałki”. Mają one stworzyć studentom możliwość dodatkowej aktywności, zdobywania praktycznych umiejętności i realizacji swoich zainteresowań. 

Bardzo ważnym elementem Nowego Wymiaru Studiowania w WSPiA jest także zupełnie nowy system dodatkowych, nieobowiązkowych zajęć pozwalający zdobywać bezpłatnie specjalistyczne kwalifikacje jeszcze w czasie studiów. Bon Edukacji Dodatkowej – BED działa w Uczelni od prawie dwóch lat i cieszy się ogromną popularnością wśród studentów.
 
Nowa specjalność

Najważniejszą nowością w roku akademickim 2016/2017 w WSPiA jest specjalność „ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO”. Jest to propozycja dla osób wybierających studia na kierunku administracja, które swoją przyszłość wiążą z pracą w różnych służbach zajmujących się bezpieczeństwem państwa, zarówno lokalnym, państwowym, jak i międzynarodowym. Podczas studiów będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób diagnozować, analizować i przeciwdziałać różnym zagrożeniom. Prezentowane będą zagadnienia związane z bezpieczeństwem w kontekście politycznym, ekonomicznym, militarnym i kulturowym. W planie studiów znalazły się zajęcia m.in. z zakresu systemu bezpieczeństwa narodowego, aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa, ratownictwa medycznego, zachowania w sytuacjach kryzysowych, zarządzania kryzysowego, międzynarodowego bezpieczeństwa militarnego oraz psychologii bezpieczeństwa. Nowa specjalność „ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO” jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację geopolityczną i tworzone nowe etaty związane z obsługą zadań z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

 

To nie koniec nowości w WSPiA

Uczelnia proponuje także całkowicie nową na Podkarpaciu ofertę dydaktyczną nazwaną Nowy Kierunek Studiowania – „administracja // zarządzanie”. Polega ona na tym, że zamierzając studiować „administrację” lub „zarządzanie” – kierunki uniwersalne i wszechstronne – nie trzeba podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia. Kandydat przyjmowany jest na pierwszy rok studiów do Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu. Pierwszy rok studiów ma charakter ogólny i wprowadzający, przygotowujący do podjęcia decyzji o wyborze kierunku studiów. Decyzję tę studenci podejmują pod koniec I roku.
 
Specjalności

Na kierunku „administracja” kandydaci mają do wyboru 10 specjalności, wśród nich m.in.: Stosunki międzynarodowe, E-administrację, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie transportem – spedycją – logistyką i wspomnianą wcześniej Administrację bezpieczeństwa narodowego.
 
Na kierunku „zarządzanie” kandydaci mają do wyboru 4 specjalności: Zarządzanie turystyką, Zarządzanie w biznesie, Zarządzanie finansami i Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 
WSPiA jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu wprowadza również nowe możliwości studiowania specjalności w ramach wszystkich kierunków studiów. Dzięki temu student może studiować wybraną specjalność albo według ogólnie obowiązującego planu studiów (w zależności od liczby zainteresowanych), albo według indywidualnego toku studiowania specjalności.
 
Prawo

WSPiA zaprasza również na studia na kierunku „prawo”, prowadzonym przez Kolegium Prawa WSPiA. Tu do wyboru są dwa profile kształcenia. Pierwszy profil adresowany jest do osób chcących zdawać na aplikację (m.in.: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską). Drugi dla osób, które są zainteresowane inną drogą kariery prawniczej (m.in.: doradztwem prawnym, doradztwem podatkowym, pracą w służbach mundurowych itp.). Dodatkowo kandydaci na studia mogą wybrać jedną z kilku indywidualnych ścieżek kształcenia o profilu: Cyberprzestępczość, Kryminalistyka i Kryminologia, Prawo europejskie oraz Prawo w biznesie.

 

 
Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Kandydaci na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mogą wybrać również studia I i II stopnia. W Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego można wybrać jedną z 5 specjalności: służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, kryminalistyka i kryminologia, przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, zarządzanie kryzysowe oraz cyberbezpieczeństwo.

 
To tylko niektóre z nowych przedsięwzięć w ramach "Nowego Wymiaru Studiowania" w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej !!!
 
Uczelnia zaprasza także na Studia Podyplomowe i Seminaria Doktoranckie.
 
Podania o przyjęcie na studia można składać w dwóch biurach rekrutacyjnych: – w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14  – w Przemyślu przy ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 2.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 867 04 80 oraz na stronie dla kandydatów na studia
http://www.wspia.eu/dla-kandydata

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy