Reklama

Biznes

S19 na Podkarpaciu: co się dzieje na poszczególnych odcinkach

Jaromir Kwiatkowski
Dodano: 12.04.2016
26306_budowa-S19
Share
Udostępnij
W przyszłym roku pojedziemy dwoma odcinkami drogi ekspresowej S19: Sokołów Młp. – Stobierna i Świlcza – Kielanówka. Jeżeli zostaną dotrzymane terminy, to do Lublina pojedziemy „dziewietnastką” w 2020 r., a do Barwinka – w 2023.

Cały podkarpacki odcinek S19 został ujęty w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025r.). Podzielono go tam na następujące odcinki:
 
  • Lublin – Rzeszów; długość 157,5 km,  lata realizacji 2014-2020 
  • węzeł  Rzeszów Południe – węzeł Babica; długość 10,3 km, lata realizacji 2018-2023 
  • węzeł Babica – Barwinek; długość 74,9 km, lata realizacji 2018-2023
 
Do tej pory oddano do użytku dwa krótkie odcinki: 8,3-kilometrowy ze Stobiernej do węzła Rzeszów Wschód (10 września 2012 r., jego koszt całkowity wyniósł niespełna 242 mln zł) oraz 4,4-kilometrowy od węzła Rzeszów Zachód do Świlczy (13 grudnia 2013 r., koszt wyniósł ponad 284 mln zł).
 
Aktualnie w budowie są dwa odcinki: 12,5-kilometrowy od węzła Sokołów Młp. Północ do Stobiernej oraz od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka), długości 6,3 km. W tym pierwszym przypadku 5 czerwca 2014 r. została podpisana umowa z   wykonawcą – konsorcjum z Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. jako liderem,  z terminem realizacji czerwiec 2017 r. Kwota kontraktu wynosi prawie 290 mln zł brutto. Odcinek ze Świlczy do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) buduje konsorcjum firm Eurovia Polska S.A. i Warbud S.A. Umowa została podpisana 9 kwietnia 2014 r. Wartość umowy wynosi ponad 342,5 mln zł. Termin oddania odcinka – sierpień 2017r.
 
Są już wydane decyzje środowiskowe i trwa opracowanie koncepcji programowej odcinka od granicy województw lubelskiego i podkarpackiego (węzeł Lasy Janowskie) do Niska (węzeł Nisko Południe), długości 24,3 km, oraz odcinka od węzła Nisko Południe do węzła Sokołów Małopolski Północ (długość 29,9 km). Wykonawcą koncepcji programowej w pierwszym przypadku jest firma Sweco Infraprojekt z Krakowa, która na zrealizowanie umowy ma 10 miesięcy. Wykonawcą koncepcji programowej dla odcinka Nisko-Sokołów Młp. jest firma ARCADIS z Warszawy, która ma na to 12 miesięcy. 
 
18 września ub.r. ogłoszono przetargi na zaprojektowanie i zbudowanie obu tych fragmentów S19 z podziałem na trzy odcinki realizacyjne każdy. W przypadku odcinka granica województw – Nisko, są to odcinki: Lasy Janowskie – Zdziary (ok. 9,3 km); Zdziary – Rudnik nad Sanem (ok. 9 km); Rudnik nad Sanem – Nisko Południe (ok. 6 km). Odcinek Nisko – Sokołów Młp. został podzielony na następujące odcinki: Nisko Południe – Podgórze (ok. 11,5 km); Podgórze – Kamień (ok. 10,5 km); Kamień – Sokołów Młp. Północ (ok. 7,9 km).
 
Wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu złożyło w pierwszym przypadku 22, a w drugim – 20 wykonawców. Obecnie trwa sprawdzanie wniosków. Oba postępowania prowadzone są w trybie przetargu ograniczonego, co oznacza, że do drugiego etapu zostaną zaproszeni wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu (posiadany potencjał, zdolność ekonomiczna i finansowa). Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie trzech kryteriów: cena, termin realizacji i okres gwarancji. Zadaniem wyłonionych w przetargach wykonawców będzie zaprojektowanie poszczególnych odcinków S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 
6 listopada ub.r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję środowiskową dotyczącą odcinka od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Barwinka (85,2 km). Rzeszowski Oddział GDDKiA zakończył tzw. dialog techniczny związany z wykonaniem koncepcji programowej budowy tego odcinka. Chodziło zwłaszcza o tunel długości 1,35 km na odcinku od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica oraz o trzy tunele (o długości 1,75, 1,6 i 1,2 km) na odcinku z Babicy do Domaradza. Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie koncepcji programowej.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy