Reklama

Automoto

Na hulajnodze elektrycznej po ścieżce dla rowerów

Mieczysław Górak
Dodano: 22.06.2023
Fot. Pixabay
Fot. Pixabay
Share
Udostępnij

Rozwój elektromobilności sprawił, że w maju 2021 roku wprowadzono szereg przepisów mających unormować i ujednolicić zasady poruszania się po drogach publicznych różnego rodzaju pojazdami wykorzystującymi energię elektryczną.  Określono też wymagania w stosunku do osób nimi kierujących.

Przepisy określają rower jako pojazd poruszany siłą mięśni kierującego, zaliczając do tej grupy również rower  z silnikiem elektrycznym o mocy nie większej niż 250 W i napięciu 48 V. Silnik uruchamiany jest naciskiem na pedały przez kierującego, przy czym wraz ze wzrostem prędkości moc silnika maleje  i przy 25 km/h  silnik zostaje odłączony.

Zaznaczyć należy, że przekroczenie któregokolwiek wymienionego warunku np. mocy silnika, dalszego wspomagania po przekroczeniu prędkości 25 km/h czyni z roweru zupełnie inną kategorię pojazdu – motorower, do kierowania którym wymagane jest  prawo jazdy kat. AM.

Hulajnogą elektryczną określono pojazd dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego hulajnogą – stąd wyraźny zakaz przewożenia kogokolwiek.

Rowerem, rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną, może kierować każda osoba mająca ukończone 18 lat bez dodatkowych wymagań, natomiast osoby młodsze muszą posiadać; ukończone 10 lat i posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM,A1,B1,T po spełnieniu wymagań dotyczących wymienionych kategorii prawa jazdy tj. wieku , badań lekarskich, szkolenia i egzaminu państwowego.

Kierujący rowerami, hulajnogami elektrycznymi powinni  korzystać z oznakowanych znakami drogowymi: dróg rowerowych, dróg  dla pieszych i rowerów lub z pasa ruchu dla rowerów wyznaczonego na jezdni (pamiętać należy, że jest to pas jednokierunkowy).

Rowerem elektrycznym po chodniku

Jazda po chodniku przez kierującego rowerem (w tym elektrycznym ) jest dozwolona wyjątkowo jeżeli;

– sprawuje opiekę nad osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem (nie 

  elektrycznym );

–  szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 m

–  brak jest drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla    

    rowerów;

– nie przekracza prędkości pieszego.

Jazda po chodniku przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolona w przypadku  braku drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów pod warunkiem jazdy z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Hulajnoga elektryczna

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Przy braku drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów wyjątkowo hulajnogą elektryczną można poruszać się po jezdni, na której ograniczono dla pojazdów prędkość do 30 km/h. W obu przypadkach prędkość dopuszczalna dla hulajnogi wynosi 20 km/h. Dzieciom do lat 10 nie wolno jeździć hulajnogą elektryczną po drodze publicznej, wyjątkiem są strefy zamieszkania i opieka osoby dorosłej. Parkując hulajnogę na chodniku należy ustawić ją równolegle do krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni, aby nie utrudniała ruchu pieszych a szerokość chodnika nie była mniejsza niż 1,5 m.

Przepisy zabraniają kierującym hulajnogą elektryczną:

  • przekraczania prędkości pieszego podczas jazdy chodnikiem lub drogą dla pieszych
  • nieustąpienia pierwszeństwa pieszym,
  • przejeżdżania wzdłuż przejścia dla pieszych – mandat 100 zł.
  • znajdowania  się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu – mandat 300-500 zł.
  • przewożenia  innych osób, zwierząt lub  przedmiotów- mandat 100 zł.
  • ciągnięcia lub holowania  innych pojazdów,
  • korzystania z telefonu w sposób wymagający trzymania słuchawki w ręku – mandat 200 zł.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy