Reklama

Ludzie

Tytuł “Innowator Podkarpacia” jest powodem do dumy!

Rozmowa z Jolantą Wiśniowską, wiceprezesem zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Dodano: 05.08.2022
65523_rarr
Share
Udostępnij
Od 2000 roku Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. organizuje jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów w regionie – „Innowator Podkarpacia” dla mikro, małych i średnich firm. Jak narodziła się idea konkursu?
 
Ponad 20 lat temu przygotowaliśmy projekt unijny wspierając innowacyjność wśród podkarpackich firm, gdzie dwie dekady temu słowo innowacyjność zdawało się wręcz egzotyczne, a dziś odmieniane jest przez wszystkie możliwe przypadki. Musimy też pamiętać, że w 2000 roku Polska nie była jeszcze członkiem Unii Europejskiej – to nastąpiło dopiero w 2004 roku. Korzystając jednak z środków przedakcesyjnych i wsparcia zagranicznych firm, wymyśliliśmy, że będziemy wybierać spółki, które na lokalnym rynku podejmują się innowacyjnych działań, a w nagrodę pojadą do jednego z krajów Unii Europejskiej. I to się udało. Zwycięzcy pierwszej edycji otrzymali tytuł „Innowatora Podkarpacia” oraz wyjazd studyjny do Parku Naukowo-Technologicznego w Danii, gdzie mogli podglądać najlepsze praktyki biznesowe. Taki był wymóg projektu, w ramach którego po raz pierwszy zorganizowaliśmy „Innowatora Podkarpacia”. Do dziś pamiętam zwycięzców pierwszej edycji: Jerzego Zająca, założyciela firmy WIBO; Grzegorza Lesiaka z firmy ELMAK  i Jana Żuchowskiego z  Narol-Dental. Wszyscy aktywnie prowadzą swoje biznesy do dzisiaj. Od początku w organizacji konkursu wspierała nas też Politechnika Rzeszowska. Ówczesny prorektor prof. Andrzej Sobkowiak uczestniczył w wyjeździe studyjnym do Danii, a młodzi asystenci pomagali nam w ocenie firm.
 
Konkurs „Innowator Podkarpacia” wpisuje się też w historię naszego regionu, który jako Podkarpacie narodził się w 1999 roku z czterech istniejących wcześniej województw: rzeszowskiego, przemyskiego, krośnieńskiego i tarnobrzeskiego.
 
„Innowator Podkarpacia” dlatego właśnie powstał. Miał promować nową nazwę regionu, budować jego prestiż i jednoczyć środowiska biznesowe z czterech byłych województw. To było duże wyzwanie, nazwa Podkarpacie budziła duże emocje, zwracano uwagę na konotacje górskie, ale po latach widać, że inicjatywa okazała się bardzo udana. Firmy są dumne z tytułu „Innowator Podkarpacia”, chwalą się nim i chętnie biorą udział w naszym konkursie.

Firmy aspirujące do tytułu „Innowator Podkarpacia”, jakie muszą spełnić warunki?
 
Przedsiębiorca, który chce wystartować w konkursie, wypełnia i podpisuje deklarację uczestnictwa w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, i wysyła do RARR S.A. poprzez stronę internetową. Spośród zgłoszeń, które wpłyną do nas do 29 sierpnia br., do konkursu zakwalifikowane zostaną wszystkie spełniające wymogi regulaminu. Konkurs realizowany jest w dwóch etapach. Zakwalifikowani uczestnicy przesyłają na adres Biura Konkursu arkusz prezentacji firmy lub inne materiały informacyjne. Są one traktowane jako poufne i znane tylko organizatorom konkursu. Pierwszą ocenę i selekcję do drugiego etapu dokonują pracownicy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. To oni typują dziewięć firm, po trzy z każdej kategorii do drugiego etapu konkursu, w którym przeprowadzana jest wizytacja w firmach w formie audytu technologicznego. Nasi audytorzy sprawdzają wówczas informacje podane w deklaracjach i uzyskują wiedzę niezbędną do oceny stopnia innowacyjności rozwiązania zgłoszonego przez przedsiębiorcę. W dobie pandemii wprowadziliśmy możliwość przeprowadzenia audytu w formie zdalnej, ale forma tradycyjna jest jak najbardziej praktykowana. Mamy trzech audytorów, z branży chemicznej, informatycznej i mechanicznej. Wszyscy są pracownikami Politechniki Rzeszowskiej, przed laty zaczynali z nami współpracę jako młodzi pracownicy naukowi, dziś są już profesorami, a mimo to pozostają wierni pracy na rzecz konkursu. Są wśród nich: prof. Mariusz Oleksy, prof. Mariusz Sobolak i prof. Roman Zajdel.
 
Jak dużo firm z Podkarpacia chce brać udział w konkursie „Innowator Podkarpacia”?
 
Konkurs ma już swoją renomę i zgłoszeń jest sporo. Nigdy nie mamy problemu z naborem i zawsze jest z czego wybierać. Nasi pracownicy z Działu Wspierania Przedsiębiorczości – Centrum Transferu Technologii i Innowacji mają ogromne doświadczenie w selekcji innowacyjnych firm i zawsze wybierają bardzo ciekawe spółki, które przez profesorów Politechniki Rzeszowskiej poddawane są audytowi, a następnie ich pomysły i rozwiązania są prezentowane przed Kapitułą Konkursową, która wyłania zwycięzców w każdej z trzech kategorii. Niektóre firmy wielokrotnie startują w naszym konkursie, prezentując kolejne produkty, patenty, albo usługi i to też jest bardzo miłe, bo cenią sobie tytuł i statuetkę. Od kilku lat w konkursie pojawiają się też nasze startupy, które inkubujemy w ramach innych projektów realizowanych przez RARR S.A., chociażby Platforma Startowa Start in Podkarpackie. I co najważniejsze, audytorzy bardzo je cenią i wysoko oceniają. 
 
Jest szansa, że w kolejnych edycjach konkursu startupy doczekają się osobnej kategorii?
 
Niewykluczone. Za dwa lata będziemy obchodzić 25. edycję konkursu i to może będzie dobry moment, by wprowadzić pewne zmiany w konkursie i poszerzyć go o kolejną kategorię.
 
Tytuł „Innowator Podkarpacia” przyznawany jest od ponad dwóch dekad, w tym czasie bywały zwycięskie firmy, które w kolejnych latach w sposób spektakularny rozwijały się nie tylko na rynku polskim, ale i europejskim, czy światowym?

Wspaniałe sukcesy odnosi ML System S.A. – firma z Zaczernia notowana już na giełdzie, a która swój biznes zaczynała w Inkubatorze Technologicznym w „Aeropolis”. Świetnie rozwija się rodzinna firma Splast Sp. z  o.o. z Krosna. Sierosławski Group z Mielca doskonale sobie radzi, podobnie jak rzeszowska spółka  Polimarky. Coraz częściej zdarzają się też firmy z Podkarpacia, które nie są szerzej znane, a które zachwycają już na etapie zgłoszenia, a potem robią ogromne wrażenie na audytorach. Często od tego zaczyna się współpraca między takim firmami a Politechniką Rzeszowską i co za tym idzie, prace już nad konkretnymi, innowacyjnymi projektami. To też potwierdza, jak nasz konkurs łączy różne środowiska i jest pomostem między nauką i  biznesem. Przez ponad 20 lat ponad 300 firm zgłosiło swój akces do bycia „Innowatorem Podkarpacia”. Wszystkie z naszego regionu. Wręczyliśmy ponad 60 statuetek i co najmniej kilkadziesiąt wyróżnień. Dla firm to ważne, bo tytuł „Innowator Podkarpacia” uważany jest za prestiżowy.
 
Słowo innowacja na przestrzeni 20 lat nabrało też nowego znaczenia, a nasze postrzeganie innowacji wczoraj i dziś jest diametralnie różne?

Definicja słowa innowacja niewiele się zmieniła, ale w praktyce zaszły ogromne zmiany w otaczającym nas świecie. Pamiętam, jakie wrażenie 20 lat temu robił zintegrowany pilot do kilku urządzeń elektronicznych w domu. Dziś używając aplikacji w telefonie można z dowolnego punktu świata zarządzać inteligentnym domem – decydować o podnoszeniu rolet, czy włączaniu prądu i na nikim nie robi to większego wrażenia. Obecnie nieprawdopodobnie rozwija się rynek innowacji w przemyśle lotniczym oraz motoryzacyjnym i co najważniejsze, wiele z tych pomysłów potrafi przebić się na rynkach zagranicznych, co tylko potwierdza, że potrafimy być konkurencyjni i innowacyjni nie tylko na rynkach lokalnych.
 
Kto i co decyduje o zwycięstwie w konkursie „Innowator Podkarpacia”?
 
Bardzo ważne są opinia i raport audytora, które są prezentowane przed Kapitułą Konkursową, w skład której wchodzą: przedstawiciele RARR. S.A., reprezentant marszałka województwa, przedstawiciel wojewody podkarpackiego oraz reprezentanci Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Audytorzy nie mają prawa głosu, a w razie, gdyby liczba głosów w jakiejś kategorii była wyrównana, ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący Kapituły Konkursowej, czyli prezes RARR S.A. Trzech audytorów referuje historie dziewięciu finałowych firm i muszę powiedzieć, że są to fascynujące prelekcje, bo audytorzy są świetnie przygotowani i w pewnym sensie „rywalizują” między sobą, by jak najlepiej zaprezentować firmy, które były przez nich poddawane audytowi. Spośród dziewięciu firm zwycięzców jest trzech, ale wszystkie firmy otrzymują profesjonalne audyty technologiczne przygotowane przez profesorów Politechniki Rzeszowskiej, a te są naprawdę cenne i mogą być wykorzystywane do zabiegania chociażby o dotacje unijne. Finaliści często nawiązują też ścisły kontakt z uczelnią, który przekłada się na rozwój firmy.

Jakie są największe korzyści dla firm z udziału w konkursie i ze zdobycia tytułu „Innowator Podkarpacia”?
 
Dla biznesu bardzo ważne jest nieustanne pozyskiwanie nowych kontaktów, a to mają zagwarantowane. Zyskują też pomoc ekspercką w zakresie przygotowywania oferty do baz danych o nowoczesnych technologiach, a wielu nawiązuje współpracę z naszym ośrodkiem sieci Enterprise Europe Network, by aktywnie poszukiwać kontrahentów za granicą. Konkurs "Innowator Podkarpacia" daje naprawdę wiele możliwości. 
 
Do 29 sierpnia jest jeszcze czas, by zgłosić udział firmy w konkursie. Kiedy następuje rozstrzygnięcie i przyznanie tytułów „Innowator Podkarpacia”?

W połowie września rozpoczynają się audyty dziewięciu wybranych firm prowadzone przez profesorów Politechniki Rzeszowskiej i one trwają do połowy listopada. W listopadzie zbiera się Kapituła Konkursowa, która wyłania  zwycięzców „Innowatora Podkarpacia” oraz przyznaje wyróżnienia. W grudniu w Inkubatorze Technologicznym w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym „Aeropolis” w Jasionce wręczane są nagrody, a wydarzeniu towarzyszy zazwyczaj konferencja o charakterze gospodarczym.

**********************************
Konkurs „Innowator Podkarpacia” przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających sukcesy w opracowywaniu lub wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, posiadających swoją siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. Laureaci konkursu otrzymają honorowy tytuł INNOWATOR PODKARPACIA 2022. Tegoroczna edycja jest  im. Ignacego Łukasiewicza. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie RARR S.A. w Rzeszowie, Dział Wspierania Przedsiębiorczości – Centrum Transferu Technologii i Innowacji, ul. Szopena 51 lub pod nr tel. (17) 86 76 273 ajedrzejczyk@rarr.rzeszow.pl, tel. (17) 86 76 233 jnamieta@rarr.rzeszow.pl oraz (17) 86 76 274 dpilat@rarr.rzeszow.pl. Regulamin oraz dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej www.rarr.rzeszow.pl
 
Termin składania zgłoszeń: 29 sierpnia 2022 r. Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs INNOWATOR PODKARPACIA 2022 finansowany jest w ramach projektu Enterprise Europe Network.
 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy