Reklama

Lifestyle

Zbadaj się za darmo i wygraj zdrowie

Artykuł Partnera
Dodano: 17.07.2013
5674_lekarze
Share
Udostępnij
Bezpłatnie i bez skierowania można wykonać badania, które pozwolą ocalić zdrowie, a nawet życie. Mieszkańcy Rzeszowa mogą skorzystać z profilaktycznych programów finansowanych z budżetu miasta. Badania umożliwiają wykrycie bardzo wczesnych stadiów schorzeń, od cukrzycy i choroby tarczycy, po nowotwory szyjki macicy, piersi i jelita grubego. Programy będą trwały do 20 grudnia br. 
 
Profilaktyka chorób tarczycy u kobiet od 40 roku życia
 
Z badań mogą kobiety w wieku 40 lat lub więcej. W programie nie mogą wziąć udziału kobiety leczące się z powodu chorób tarczycy w Poradni Endokrynologicznej oraz te które korzystały z tego rodzaju programu w ostatnich 2 latach.
 
W etapie wstępnym programu uczestniczka może skorzystać z: 
 • badania poziomu TSH (hormonu tyreotropowego), 
 • badania fizykalnego gruczołu tarczycy i porady lekarskiej w oparciu o ocenę    badania laboratoryjnego. 
W etapie pogłębionym wykonywane są:
 • badania poziomu FT3, FT4 lub (i) USG gruczołu tarczycy.
Realizatorem programu jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie.
 
W etapie wstępnym: Przychodnia Podstawowej Opieki zdrowotnej Nr 5 w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8a, od poniedziałku do piątku  w godz. 7.30 – 18.00.
 
W etapie pogłębionym: 
 • pracownia USG w Przychodni Specjalistycznej nr 1 przy  ul.  Hetmańskiej 21, 
 • pracownia USG w Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6,             
 • pracowni USG w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8 a. Szczegółowych informacji o programie udziela pielęgniarka koordynująca Przychodni POZ Nr 5, przy ul. Hoffmanowej 8a w godz.: 9.00 – 14.00 lub pod nr tel.: 17 85 359 73  lub 17 85 380 51 wew. 265.
 
Programu pn.: ”Wczesne wykrywanie i leczenie cukrzycy typu II 
 
W programie mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni w wieku od 40 roku życia. Nie dotyczy to osób leczących się z powodu cukrzycy w poradni diabetologicznej. 
 
W etapie wstępnym wykonywane są:
 • przesiewowe badania poziomu cukru we krwi i edukacja prozdrowotna prowadzona przez pielęgniarkę, przekazywanie materiałów edukacyjnych.
W razie potrzeby przeprowadzane są badania pogłębione tj.:
 • badanie poziomu cukru we krwi,
 • badanie tzw. krzywej cukrowej, 
 • badanie i porada lekarza specjalisty. 
 
Uczestnicy programu z rozpoznaną cukrzycą mogą również skorzystać z edukacji prozdrowotnej dotyczącej przystosowania się do życia z chorobą, trybu życia w chorobie, zapobiegania powikłaniom itp.
 
Program realizowany jest w etapie wstępnym i pogłębionym: w Przychodni Specjalistyczna nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21 – Poradnia Diabetologiczna (pok.210), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.00.
 
W etapie wstępnym:
 • Przychodnia Specjalistyczna nr 2, przy ul. Lubelskiej 6 w każdy poniedziałek i środę w godz. 10.00 – 11.00,
 • Szpital Miejski w Rzeszowie, przy ul. Rycerskiej 4 w dniach 27 września br., 14 listopada br. w godz. 10.00 – 13.00.
Szczegółowych  informacji o programie udzielają pielęgniarki Poradni Diabetologicznej przy ul. Hetmańskiej 21 II Pietro, pok. 210 w godz. 7.30 – 14.00 lub pod nr tel.: 17 85 352 82 wew. 318. 
 
 
Program profilaktyki raka piersi – badania mammograficzne dla kobiet od 45 do 49 lat i od 70 roku życia
 
Skorzystać mogą kobiety: w wieku 45 do 49 roku życia co 2 lata oraz panie mające powyżej 70 lat – raz w roku. 
 
W programie nie mogą wziąć udziału kobiety pozostające w leczeniu z powodu schorzeń piersi w poradni onkologicznej, chirurgicznej lub ginekologicznej.
 
Realizatorem programu jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21 – Pracownia Mammograficzna.
 
Rejestracja do programu pod nr tel.: 017 85 352 82 wew. 330 lub osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 16.30.
 
 
Program profilaktyki raka piersi badania USG dla kobiet od 20 do 44 roku życia.

Z badań USG piersi mogą skorzystać panie w wieku od 20 do 44 lat.
 
W programie nie mogą wziąć udziału panie leczące się z powodu schorzeń piersi w specjalistycznych poradniach oraz te które w ciągu ostatnich 12 miesięcy brały udział w tego rodzaju badaniach przesiewowych .
 
Realizatorem programu jest SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie:
 • Pracownia USG w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21; badania wykonywane są w poniedziałek w godz. od 14.00 do 16.00,
 • Pracownia USG w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8 a.; badania wykonywane są w środę w godz. od 14.00 do 15.15.
 
Rejestracja do programu w Przychodni specjalistycznej Nr 1, pod nr tel.: 17 85 35282 wew. 314 lub osobiście w Pracowni RTG w dniach roboczych w godz.: 8.00 – 17.00 oraz w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 pod nr tel.: 17 85 380 51 wew. 283 lub osobiście w Pracowni EKG pok. 27, od poniedziałku do piątku w godz. od: 8.00 – 14.30.
 
Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób od 40 roku życia.
 
Badania dla kobiet i mężczyzn w wieku  40 lat i powyżej. W programie nie mogą wziąć udziału osoby pozostającew leczeniu z powodu chorób jelita grubego w poradni onkologicznej lub chirurgicznej oraz osoby biorące udział w ostatnim roku w tego typu programie. 
 
W ramach programu można skorzystać z:
 • badania kału na krew utajoną,
 • badania i porady lekarza specjalisty,
 • w uzasadnionych przypadkach wykonywane jest badanie kolonoskopowe.
Badania odbywają się w Szpitalu Miejskim w Pracowni Endoskopii przy ul. Rycerskiej 4, nr tel. 17 86110 32 w.400, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.30. 
 
Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób powyżej 45 roku życia.
 
Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni chorujący na cukrzycę w wieku 45 lat i więcej, szczególnie ci chorzy którzy nigdy nie przechodzili badania dna oka pod kątem zmian cukrzycowych, bądź od ostatniego takiego badania upłynął ponad rok. 
 
Skorzystać nie mogą osoby leczone obecnie bądź w przeszłości z powodu powikłań ocznych cukrzycy, tj. po laseroterapii, iniekcjach doszklistkowych, witrektomii. 
 
W ramach programu będą wykonywane:
 • podstawowe badania okulistyczne
 • badanie dna oka (po rozszerzeniu źrenic) z fotografią
Zapisy i informacje w sekretariacie Oddziału Okulistyki Szpitala Miejskiego przy ul. Rycerskiej 4 w Rzeszowie. Nr tel.: 17 86 11 031 wew. 324.
 
Badania można wykonać do Czas realizacji programu od  3 czerwca do 20 grudnia 2013 r.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy