Reklama

Lifestyle

Rozpoczęły się wakacje – o czy warto pamiętać?

opracowanie Dagmara Goś
Dodano: 16.07.2014
13579_111
Share
Udostępnij
W ramach organizowanej po raz piąty akcji informacyjnej pod nazwą Przed wakacjami – co warto wiedzieć? Izba Skarbowa w Rzeszowie oraz kilkadziesiąt instytucji publicznych, na swoich stronach internetowych, informuje o prawach i obowiązkach ważnych do zapamiętania przed urlopem. Celem akcji jest zwrócenie uwagi konsumentów na kwestie, które mogą okazać się istotne podczas letniego wypoczynku. Bez względu na to gdzie i jak spędzamy urlop – powinniśmy znać swoje prawa.
 
Praca sezonowa młodzieży a ulga rodzinna 
Lato to czas pracy sezonowej, wykonywanej zarówno przez dorosłych jak i młodzież. Rodzice planujący skorzystać z ulgi prorodzinnej powinni, podczas podejmowania decyzji o wyrażeniu zgody na wakacyjną pracę swoich dzieci, zwrócić szczególną uwagę na limit wysokości dochodu jaki młodzież może osiągnąć, nie pozbawiając rodziców możliwości skorzystania z ulgi. Odliczenie ulgi prorodzinnej przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z opiekunem zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym, a także osoby wychowujące pełnoletnie dzieci do 25 roku życia pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują (także za granicą) i nie uzyskały w roku podatkowym dochodów opodatkowanych. 
 
Czy podejmując prace w wakacje moje małoletnie dziecko musi zapłacić podatek?
 Co do zasady, dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych dolicza się do dochodów rodziców (opiekunów prawnych). Tylko wtedy, gdy roczny dochód osiągnięty przez małoletnie dziecko nie przekroczy kwoty 3091,00 zł, to zgodnie z ogólnymi zasadami, nie będzie on podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie zwalnia to jednak rodzica lub opiekuna prawnego z obowiązku złożenia zeznania podatkowego.
 
Czy muszę płacić podatek pracując przy zbiorze owoców sezonowych czy runa leśnego?
 Niezależnie od charakteru wykonywanej pracy czy też rodzaju zawartej umowy opodatkowane są wszystkie uzyskiwane w roku podatkowym dochody – zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże dochody uzyskane ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych ze zbioru dokonywanego osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny – będą zwolnione z podatku dochodowego.
 
Czy pracując podczas wakacji za granicą muszę zapłacić podatek w Polsce?
 Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jeżeli praca wykonywana jest za granicą dla pracodawcy, który ma siedzibę w tym państwie, co do zasady, dochody takie będą podlegały opodatkowaniu zarówno w tym państwie, jak i w Polsce. W przypadku wystąpienia podwójnego opodatkowania zastosowanie będzie miała wynikająca z właściwej umowy metoda unikania podwójnego opodatkowania (metoda proporcjonalnego odliczenia albo metoda wyłączenia z progresją).
 
Paragon na wakacjach
Wyjazdy urlopowe sprzyjają zakupom zarówno drobnych pamiątek, jak i tych o wyższej wartości. Paragon z kasy fiskalnej jest jedynym dowodem pozwalającym na ewentualną reklamację towaru lub jego zwrot. Dlatego też warto pamiętać o zachowaniu paragonu lub w przypadku, gdy sprzedawca go nie wydrukuje, poprosić o jego wydanie. Rejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej gwarantuje także, że sprzedawca odprowadza należny podatek do Budżetu Państwa a nie do własnej kieszeni.
 

Dodatkowo w celu rozwiana pojawiających się wątpliwości podczas planowaniem urlopu, Izba Skarbowa w Rzeszowie zaprasza na swoją stronę internetową, oraz zachęca do skorzystania z informacji znajdujących się na stronach internetowych uczestników akcji, m. in.:

 
• Czego nie wiedzą turyści? – wyniki najnowszych badań oraz porady prawne dotyczące umów o świadczenie usług turystycznych – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 
• Bezpieczeństwo dziecka podczas wakacji – Rzecznik Praw Dziecka
 
• Należyte przygotowanie się do wyjazdu za granicę – Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
 
• Wypoczynek dziecka na koloniach lub obozie – Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
• O letniej edycji akcji Bezpieczna Woda oraz o tym Jak korzystać z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych?Ministerstwo Sportu i Turystyki
 
• O kąpieliskach w Polsce – Główny Inspektorat Sanitarny 
 
• Jak młodzi mają chronić dane osobowe w czasie wakacji – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 
• Jakie towary – choćby alkohol czy tytoń – mogą znaleźć się w bagażu, a które są niedozwolone i jakie obowiązują ograniczenia. Co zrobić, aby zabrać ze sobą w podróż psa, kota czy innego ulubieńca? – Służba Celna
 
 
 
 
 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy