Reklama

Kraków

Projekty grup mieszkańców Krakowa, czyli w najbliższą środę sesja

Sławomir Łudzik
Dodano: 14.01.2024
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Share
Udostępnij

17 stycznia o godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 rozpocznie się pierwsza w tym roku 126. sesja RMK. Obrady będzie można śledzić online.

Radni procedować będą projekt uchwały autorstwa grupy mieszkańców w sprawie uchylenia uchwały nr XCII/2523/22 dotyczącej lokalizacji pomnika Orląt Lwowskich (druk nr 3845). Tego samego tematu dotyczy projekt uchwały złożony przez Komisję Dialogu Obywatelskiego, według druku nr 3851. Radni w uchwale kierunkowej do Prezydenta wnoszą o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących lokalizacji pomnika Orląt Lwowskich w Krakowie.

W porządku obrad znalazł się także projekt uchwały grupy mieszkańców w sprawie uchylenia Strefy Czystego Transportu w Krakowie – druk nr 3863. Radni zajmą się też projektem rezolucji dotyczącym opracowania Programu rekompensat dla mieszkańców i miast wprowadzających Strefy Czystego Transportu, autorstwa klubu radnych Nowoczesny Kraków (druk nr 3817-R). A pozostając w temacie Strefy Czystego Transportu – pochylą się też nad projektem uchwały kierunkowej do Prezydenta dotyczącej wyłączenia z ograniczeń związanych z SCT mieszkańców Krakowa, którzy zarejestrowali samochody przed 1 marca 2023 r. (projekt klubu Radnych „Kraków dla Mieszkańców”, druk nr 3886).

W planie porządku obrad znalazł się również projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta dotyczących bezpłatnej opieki weterynaryjnej dla zwierząt adoptowanych z krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt (projekt klubu radnych Nowoczesny Kraków, druk nr 3908).

Radni zajmą się również projektami uchwał związanymi z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów: „Nowy Świat” (druk nr 3809), „Rydlówka” (druk nr 3857), „Plac Imbramowski” (druk nr 3894) oraz „Kobierzyńska – Pychowicka” (druk nr 3906). Dyskutować też będą o odstąpieniu od sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa” (druk nr 3902) oraz przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta Krakowa (druk nr 3903). Podczas 126. sesji odbędzie się też głosowanie końcowe nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Soboniowice II” (druk nr 3556) oraz drugie czytanie projektu uchwały autorstwa Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki nad Rudawą” (druk nr 3327).

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy