Reklama

Kraków

Podsumowanie 128. sesji Rady Miasta Krakowa

krakow.pl / SŁ
Dodano: 11.02.2024
Fot. Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
Fot. Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
Share
Udostępnij

Uchwały kierunkowe do Prezydenta Miasta Krakowa, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany w budżecie na 2024 r. – tym m.in. zajmowali się radni podczas 128. sesji RMK. Co jeszcze działo się podczas obrad? Przeczytasz w tekście poniżej.

Radni wysłuchali informacji Prezydenta Miasta Krakowa oraz odbyli dyskusję dotyczącą wyników konsultacji w sprawie zagospodarowania Dzielnicy XII i XIII Miasta Krakowa.

Podjęli uchwały kierunkowe do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie: realizacji zadania w zakresie równego dostępu do stołówek w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków; zagospodarowania terenów zielonych w rejonie KST III os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa oraz uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości i urządzeniu na nich ogólnodostępnego parku miejskiego. Radni podjęli też uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad wyboru oraz zakresu funkcji społecznych realizowanych przez gospodarza akwenu Zakrzówek w tym Centrum Sportów Wodnych na tym akwenie.  Zadecydowali też o tym, że projekt rezolucji w sprawie modernizacji lotniska Kraków Airport im. Jana Pawła II procedowany będzie podczas dwóch czytań (termin wprowadzania autopoprawek – 13 lutego, godz. 15.00; ostateczny termin zgłaszania poprawek – 15 lutego, godz. 15.00). Rada zadecydowała też o podjęciu uchwały autorstwa Komisji Edukacji w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Krakowa do składu komisji konkursowych wyłaniających dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Radni podjęli też decyzję o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru: „Kampus UJ – Zalesie” oraz „Rogatka Warszawska”. Natomiast projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowy Świat” został zdjęty z porządku obrad.

Radni podjęli 43 uchwały, a 15 procedowali podczas pierwszych czytań, w tym jeden projekt rezolucji. Kolejna sesja RMK zaplanowana została na 6 marca, a do końca VIII kadencji odbędą się jeszcze sesje 20 marca i 3 kwietnia.

Podsumowanie obrad

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy