Kraków

We wtorek ruszają egzaminy maturalne

Źródło: krakow.pl
Dodano: 06.05.2024
Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl
Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl
Share
Udostępnij

Tegoroczne egzaminy maturalne rozpoczną się we wtorek 7 maja. Nietypowo, ze względu na kalendarz juliański, w którym dzień wcześniej wypada prawosławny Poniedziałek Wielkanocny. W Krakowie w 113 szkołach – liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia i szkołach artystycznych – do egzaminów przystąpi 9,5 tys. absolwentów i absolwentek.

W tym roku egzamin maturalny będzie przeprowadzany od 7 do 24 maja (sesja główna), tym część pisemna – od 7 do 24 maja, a część ustna – od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Zdecydowana większość maturzystów przystąpi do matury w Formule 2023 – wśród nich będzie też pierwszy rocznik absolwentów pięcioletnich techników. Absolwenci czteroletnich liceów maturę w tej formule zdawali po raz pierwszy w ubiegłym roku.

Chęć przystąpienia do matury – podobnie jak w poprzednich latach – zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników. Wśród nich są osoby, które wcześniej nie przystąpiły do egzaminów, oraz osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu lub egzaminów z przedmiotów niezdanych w ubiegłych latach. W tej grupie są też osoby, które podchodzą do zdawanego już wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik, albo zdają całkiem nowy przedmiot.

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godz. 9.00 i 14.00, zgodnie z harmonogramem określonym w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jako pierwszy odbędzie się, jak zwykle, pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (rano, 7 maja). Następnie 8 maja rano maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym, a 9 maja rano będą zdawać egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Egzaminy ustne przeprowadzane są według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

W tym roku po raz ostatni egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Maturzysta (niezależnie od formuły egzaminu) musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej obowiązkowo zdają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym. Jeżeli chodzi o egzaminy ustne, maturzyści obowiązkowo przystępują do dwóch: z języka polskiego i z języka obcego nowożytnego. Maturzyści ze szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

W tym roku każdy absolwent ma obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Absolwent może również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie.

Natomiast absolwenci wszystkich typów szkół, którzy spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 9 lipca. Tego samego dnia ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Share
Udostępnij

Nasi partnerzy