Reklama

Biznes

Zarząd województwa z absolutorium za 2023 rok

Opracowanie Aneta Gieroń
Dodano: 25.06.2024
Zarząd województwa podkarpackiego otrzymał absolutorium za 2023 roku oraz wotum zaufania. Fot. Anna Magda/PUM
Zarząd województwa podkarpackiego otrzymał absolutorium za 2023 roku oraz wotum zaufania. Fot. Anna Magda/PUM
Share
Udostępnij

Na czerwcowej sesji sejmiku wojewódzkiego zarząd otrzymał absolutorium za 2023 roku oraz wotum zaufania.  W 33-osobowym sejmiku PiS ma 21 radnych, KO – sześciu, Trzecia Droga – czterech i Konfederacja – dwóch. Za przyjęciem absolutorium 23 radnych było za, 7 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. To oznacza, że byli na „tak”, zarówno dla „starego” jak i nowego „zarządu”. Po wyborach z 7 kwietnia zarządu składa się z: marszałka Władysława Ortyla, dwóch wicemarszałków – Piotra Pilcha i Karola Ożoga oraz dwóch członków zarządu – Anny Huk oraz Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak. Z zarządem po 5 latach pożegnali się: Ewa Draus i Stanisław Kruczek.

– Wykonaliśmy budżet na poziomie 100 procent w zakresie dochodów oraz na poziomie ponad 93 procent w zakresie wydatków. W tym wydatki majątkowe czyli przeznaczone na inwestycyjne sięgnęły 93 procent – prawie 1,3 mld złotych – wyliczał Władysław Ortyl, marszałek województwa.

Pieniądze te zostały rozdzielone  m.in. na:

 1. dotacje dla beneficjentów RPO WP 2014-2020 – 7,2 mln zł,
 2. realizację projektów własnych samorządu województwa przy udziale środków Unii Europejskiej – 896,8 mln zł, w tym m.in. zadania: 
  − kolejowe – 633,1 mln zł,
  − drogowe – 205,8 mln zł,
  − informatyczne – 24,4 mln zł,
  − z zakresu polityki społecznej – 12,6 mln zł,
  − z zakresu turystyki – 2,1 mln zł,
  − z zakresu kultury – 1,2 mln zł,
  − z zakresu wsparcia procesu zarządzania i wdrażania programów operacyjnych – 17,2 mln zł,
 3. realizację projektów własnych bez udziału środków Unii Europejskiej – 380,6 mln zł, w tym:
  − inwestycje drogowe – 209,7 mln zł,
  − inwestycje z zakresu ochrony zdrowia – 109,6 mln zł,
  − inwestycje z zakresu kultury – 17,3 mln zł,
  − inwestycje kolejowe – 238 tys. zł,
  − pozostałe inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje m.in. dla innych jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, służb wykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 43,7 mln zł,
 4. objęcie przez Województwo Podkarpackie akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna – 4,0 mln zł.

Samorząd województwa w ubiegłym roku największe kwoty zainwestował w:

Transport:

 1. Rozwój Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej – 633,1 mln zł,
 2. Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869 – 111,3 mln zł,
 3. Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 “Łańcut” do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie – 46,5 mln zł,
 4. Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga – Etap II – 39,2 mln zł,
 5. Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk – 25,4 mln zł,
 6. Budowa DW nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków – 25 mln zł,
 7. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław – 23 mln zł,

Zdrowie: 

 1. Przebudowa pomieszczeń II pietra w budynku „A” i „BG” użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – 13,9 mln zł,
 2. Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 12,9 mln zł,
 3. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla KSW nr 2 w Rzeszowie – 10,5 mln zł,
 4. Modernizacja Kliniki Ortopedii w KSW nr 2 w Rzeszowie – 9,1 mln zł.

Kultura:

 1. Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej – 2,6 mln zł,
 2. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku administracyjnego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 1,9 mln zł,

wicemarszałkiem – Piotr Pilch, nowym został Karol Ożóg, w zarządzie pozostała Anna Huk, do zarządu weszła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy