Reklama

Biznes

Wybory do sejmu, senatu i referendum. Jak głosować?

Alina Bosak
Dodano: 11.10.2023
W niedzielę 15 października Polacy wybiorą posłów i senatorów. Fot. Archiwum
W niedzielę 15 października Polacy wybiorą posłów i senatorów. Fot. Archiwum
Share
Udostępnij

W niedzielę 15 października w Polsce odbędą się wybory do Sejmu RP i Senatu RP, a także referendum. Wchodząc do lokalu wyborczego wyborca może zatem wziąć dwie karty wyborcze oraz kartę referendalną. Podpowiadamy, jak wyglądają kwestie formalne, jak prawidłowo oddać głos, aby był ważny i do kiedy można zmienić miejsce głosowania, do którego jesteśmy przypisani.

W wyborach może głosować każdy, kto w dniu wyborów ma ukończone 18 lat i ma prawo wybierania (czynne prawo wyborcze). Do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą dokument tożsamości. Jeżeli głosujemy poza miejscem zamieszkania, to również musimy przedstawić komisji zaświadczenie uprawniające do głosowania poza miejscem zamieszkania. Podczas tegorocznych wyborów parlamentarnych, lokale wyborcze będą otwarte bez przerwy w godzinach 7.00-21.00.

Jak głosować w wyborach do sejmu i senatu?

W lokalu wyborczym po złożeniu podpisu na spisie wyborców otrzymasz dwie karty do głosowania – jedną w wyborach do sejmu i drugą w wyborach do senatu. Każda będzie jednostronicowa.

W województwie podkarpackim w wyborach do sejmu są dwa okręgi wyborcze. W każdym z okręgów do wyboru są inni kandydaci na posłów. Okręg wyborczym nr 23, obejmuje powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski oraz miasta na prawach powiatu: Rzeszów i Tarnobrzeg. Tu można głosować na kandydata z jednego z następujących komitetów wyborczych:

Lista nr 1 – KW Bezpartyjni Samorządowcy

Lista nr 2 – KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni

Lista nr 3 – KW Nowa Lewica

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość

Lista nr 5 – KW Konfederacja Wolność i Niepodległość

Lista nr 6 – KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

Lista nr 7 – KW Polska Jest Jedna

Okręg wyborczy nr 22 obejmuje powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki oraz miasta na prawach powiatu: Krosno i Przemyśl. Tu można głosować na kandydata z jednego z następujących komitetów wyborczych (na ostatnim miejscu jest inny komitet niż w okręgu rzeszowsko-tarnobrzeskim):

Lista nr 1 – KW Bezpartyjni Samorządowcy

Lista nr 2 – KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni

Lista nr 3 – KW Nowa Lewica

Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość

Lista nr 5 – KW Konfederacja Wolność i Niepodległość

Lista nr 6 – KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

Lista nr 9 KWW Ruchu Dobrobytu i Pokoju

W wyborach do sejmu głosować możesz tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy. Głos będzie nieważny, jeśli zaznaczysz więcej niż jedno nazwisko na tej karcie, lub nie zaznaczysz żadnego.

W wyborach do senatu obowiązują inne okręgi wyborcze niż w wyborach do sejmu. W województwie podkarpackim jest ich pięć. Okręg wyborczy nr 54 obejmuje powiaty: leżajski, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg. Jest tu trzech kandydatów do senatu.

Okręg wyborczy nr 55 obejmuje powiaty: dębicki, kolbuszowski, mielecki, ropczycko-sędziszowski i strzyżowski. Jest tu trzech kandydatów do senatu.

Okręg wyborczy nr 56 obejmuje powiaty: łańcucki, rzeszowski, oraz miasto Rzeszów. Jest tu czterech kandydatów do senatu.

Okręg wyborczy nr 57 obejmuje powiaty: brzozowski, jasielski, krośnieński oraz miasto Krosno. Jest tu czterech kandydatów do senatu.

Okręg wyborczy nr 58 obejmuje powiaty: bieszczadzki, jarosławski, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki oraz miasto Przemyśl. Jest tu pięciu kandydatów do senatu.

Również w wyborach do senatu głosować możesz tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego kandydata. Głos będzie nieważny, jeśli zaznaczysz więcej niż jedno nazwisko na tej karcie, lub nie zaznaczysz żadnego.

Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

Do czwartku możesz zmienić miejsce głosowania!

Jeśli chcesz głosować poza miejscem swojego stałego zamieszkania czy zameldowania, musisz złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy, w której będziesz przebywać w dniu wyborów. Możesz też taki wniosek złożyć przez Internet na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania, logując się na niej swoim profilem zaufanym.

Miejsce głosowania możesz zmienić nie później niż 3 dnia przed dniem wyborów, czyli czwartek 12 października, to ostateczny termin. Zmiana jest bezpłatna.

Referendum

Równocześnie z wyborami parlamentarnymi, w tych samych lokalach wyborczych odbywa się referendum. Udział w referendum tak samo jak w wyborach jest dobrowolny. Jeśli nie chcemy wziąć w nim udziału, musimy to wyraźnie wyartykułować, odmawiając przyjęcia karty referendalnej. Po złożeniu podpisu o przyjęciu kart wyborczych i karty referendalnej, już nie możemy ich zwrócić.

Na karcie referendalnej będą cztery pytania:

Pytanie 1:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Pytanie 2:

Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Pytanie 3:

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Pytanie 4:

Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Przy każdym z tych pytań znajdować się będą po dwa kwadratowe okienka: przy jednym słowo TAK, a przy drugim NIE. Wstawiamy znak „x” przy jednej z tych odpowiedzi (to nie może być „v”, czy innych znaczek, ale dwie przecinające się linie). Aby nasz głos był ważny, przy każdym pytaniu postawić musimy po jednym krzyżyku – w przeciwnym wypadku (gdy nie postawimy żadnego lub postawimy więcej) odpowiedź na pytanie będzie nieważna. Każda odpowiedź jest traktowana jako osobna. W referendum możemy odpowiedzieć na jedno, dwa, trzy lub cztery pytania. Jeśli przy jednym pytaniu nieprawidłowo postawimy aż dwa krzyżyki, a przy pozostałych po jednym, to komisja nie policzy odpowiedzi na to jedno, ale na pozostałe już tak.

Jeśli nie odpowiemy na żadne pytanie lub przy każdym zaznaczymy obie odpowiedzi: TAK i NIE, to nasze głosy nie zostaną policzone. Zostanie natomiast policzony nasz udział w referendum. Ma to znaczenie dla ważności referendum. Aby wynik referendum był wiążący, frekwencja musi wynieść ponad 50 proc.  

Niszczenie kart wyborczych i referendalnych sprzeczne z prawem

Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, wyborca może wybrać głosowania, w których weźmie udział – można oddać głos w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP (bez udziału w referendum); w referendum (bez udziału w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP) lub w wyborach do Sejmu RP bez udziału w wyborach do Senatu RP i referendum (itd.). Można zatem odmówić przyjęcia którejkolwiek z kart głosowania.

Przedarta karta do głosowania nie jest liczona. Ale też niszczenie dokumentów wyborczych i referendalnych jest sprzeczne z prawem i zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Tutaj prawnicy sprzeczają się co do interpretacji, ale w przypadku stwierdzenia, że zniszczyliśmy kartę, może zostać wezwana policja. Jeśli wyborca nie chce wziąć udział w którymś z głosowań, po prostu nie przyjmuje karty i nie głosuje.

Bezpłatne przejazdy autobusowe w dniu wyborów

Aby ułatwić każdemu zainteresowanemu dotarcie do lokalu wyborczego komunikacją publiczną, w dniu 15 października bezpłatne przejazdy będą obowiązywały w całej komunikacji publicznej organizowanej przez miasto Rzeszów.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy