Reklama

Biznes

S19 Jawornik – Lutcza z 3-kilometrowym tunelem

Aneta Gieroń
Dodano: 13.01.2024
Fot. GDDKiA/Oddział w Rzeszowie
Fot. GDDKiA/Oddział w Rzeszowie
Share
Udostępnij

Ofertę Kolin İnsaat Turizm Sanayi ve Ticaret uznano za najkorzystniejszą w przetargu na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 między Jawornikiem a Lutczą. Przy braku odwołań oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisze umowę.

W przetargu złożono siedem ofert: 

  • Koli̇n İnşaat Turi̇zm Sanayi̇ ve Ti̇caret – 1 849 563 300 zł
  • Gülermak/Budimex – 1 909 653 720 zł 
  • Stecol – 1 930 397 201,62 zł 
  • PORR – 2 160 236 700 zł 
  • NDI/NDI Sopot/Doğuş İnşaat ve Ticaret – 2 700 832 938,51 zł 
  • Nurol İnşaat ve Ticaret – 2 772 879 697,03 zł 
  • Mostostal Warszawa/Acciona Construccion – 2 863 008 747,50 zł 

Sprawdzenie i ocena złożonych ofert odbyła się według czterech kryteriów: cena (60 proc.), przedłużenie okresu gwarancji jakości na wyposażenie tunelu, budynków technicznych oraz instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (20 proc.), przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (10 proc.), a także przedłużenie okresu gwarancji jakości na tunele oraz konstrukcje oporowe w tym portale tuneli (10 proc.). 

W przetargu wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez Kolin  İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret. Wykonawca zaoferował zrealizowanie zadania za kwotę 1 849 563 300 zł brutto w terminie 59 miesięcy, przedłużając okres gwarancji o 5 lat.  

Najdłuższy z trzech tuneli, jakie powstaną na Podkarpaciu w ciągu S19

Inwestycja realizowana będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych w systemie Projektuj i buduj. Odcinek szlaku Via Carpatia pomiędzy Jawornikiem i Lutczą, o długości ok. 5,2 km, poprowadzony będzie m.in. estakadą nad istniejącą drogą krajową nr 19. Długość tego obiektu to około 780 m, a filary będą miały nawet do 36 m wysokości. Estakada przejdzie w dwunawowy tunel o długości niemal 3 km pod górą Kamieniec. Będzie to najdłuższy z trzech tuneli jakie powstaną w województwie podkarpackim w ciągu S19. 

Zakres prac obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 5,2 km, o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z pasem awaryjnym. W ciągu trasy głównej wybudowane zostaną też obiekty inżynierskie, w tym wspomniana wcześniej estakada i tunel, a także most pełniący funkcję przejścia dla małych zwierząt. 

W ramach zadania powstanie też Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Jawornik w kierunku Barwinka. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD), infrastrukturę systemu zarządzania ruchem oraz urządzenia ochrony środowiska. Zostaną także wybudowane dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy, przebudowane zostaną drogi kolidujące z inwestycją a także infrastruktura techniczna – mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.

Prace projektowe i roboty budowlane powinny być zakończone w ciągu maksymalnie 59 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca, liczonych jako cztery miesiące), w czasie robót budowlanych.  

Ten szlak to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości. W skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw – podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.  

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km Aktualnie kierowcy korzystają już z 81,8 km tej trasy na odcinku Lasy Janowskie – Rzeszów Południe. Mieszkańcy Podkarpacia uzyskali również szybkie połączenie z Warszawą poprzez S19 i S17, a kierowcy z woj. lubelskiego z autostradą A4. Kolejne 72,9 km trasy Via Carpatia są w realizacji, czyli w budowie, na etapie uzyskiwania decyzji ZRID lub opracowywania dokumentacji do ZRID. Na etapie przetargu są ostatnie dwa odcinki S19 o łącznej długości 11,6 km.   

Stan realizacji szlaku Via Carpatia na Podkarpaciu:

  • 81,8 km – oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie – Rzeszów Południe), 
  • 72,9 km – w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica, Babica – Jawornik, Krosno – Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe – Dukla, na etapie opracowywania dokumentacji do ZRID: Domaradz – Krosno oraz na etapie uzyskiwania ZRID: Dukla – Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka), 
  • 11,6 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz). 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy