Reklama

Biznes

Spółdzielnie socjalne. Szansa dla bezrobotnych z Podkarpacia

Opracowanie Katarzyna Grzebyk, Anna Olech
Dodano: 10.08.2015
21469_IMG_3677
Share
Udostępnij
Dla bezrobotnych z Podkarpacia spółdzielnie socjalne stają się szansą, by wyjść z zawodowego impasu. Nie mogąc znaleźć zatrudnienia, sami tworzą miejsca pracy.  Jednocześnie przy odpowiednim wsparciu szkoleniowym, jakie mogą otrzymać w Rzeszowskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej działającemu w ramach Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., a także finansowym w ramach nowej perspektywy finansowania na lata 2014-2020, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne oraz zakłady aktywności zawodowej, to część gospodarki, która daje realne szanse pracy i rozwoju.

Żywym dowodem, że spółdzielnia socjalna daje realne szanse pracy i rozwoju, jest Iwona Królikowska, która trzy lata temu postanowiła założyć spółdzielnię socjalną zajmującą się usługami krawieckimi. Do pomysłu przekonała rodzinę, znajomych i w ten sposób powstała Spółdzielnia Socjalna "Polska Marka" przy ul. Pułaskiego w Rzeszowie. Bezrobotni, którzy ją założyli, otrzymali dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł na osobę; przez pierwszy rok spółdzielnia miała też dodatkowe wsparcie pomostowe. W spółdzielni pracuje pięć osób.

Iwona Królikowska przyznaje, że założenie spółdzielni socjalnej było bardzo dobrą decyzją, choć spółdzielnia szybko musiała wpasować się w realia rynkowe. – Na początku chcieliśmy szyć odzież na miarę i ubrania do sklepów, ale z czasem musieliśmy zmienić profil działalności i postanowiliśmy zająć się wszelkiego rodzajami przeróbkami krawieckimi oraz szyciem miarowym spódnic dla kobiet. Obecnie jesteśmy już samodzielni, ale nadal korzystamy z pomocy oferowanej przez RARR S.A., w ramach której mamy zapewnione środki na reklamę i marketing – mówi Iwona Królikowska.
 
W ostatnich latach Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego prowadziła dwa projekty, w ramach których powstało 19 spółdzielni socjalnych zatrudniających osoby mające problemy ze znalezieniem pracy. By jak najskuteczniej wypromować ideę ekonomii społecznej, powołano Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który obsługuje 13 powiatów województwa podkarpackiego. Celem tego projektu jest wsparcie indywidualnym doradztwem świadczonym przez specjalistów z zakresu ekonomii społecznej m.in. w pozyskiwaniu funduszy, oraz świadczeniem profesjonalnych usług księgowych, prawnych, marketingowych i usług związanych z rozwojem partnerstwa lokalnego. Odbywają się również szkolenia. – Program potrwa do 30 listopada 2015 i obejmuje 13 powiatów z województwa – wyjaśnia Mirosław Cieśla, kierownik Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. – Oferta ośrodka jest skierowana do podmiotów ekonomii społecznej i działa na ich rzecz. Nabór na nie wciąż trwa. Organizowane są też wizyty studyjne oraz poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania spółdzielni socjalnych. 
 
Do końca trwania programu zaplanowano 10 szkoleń, 2 już się odbyły. Zainteresowanie nimi jest spore, a odbywają się wszędzie tam, gdzie zgłosi się przynajmniej 12 osób. Uczestnicy projektu najbardziej zainteresowani są m.in. tematami związanymi z zakładaniem i prowadzeniem spółdzielni socjalnych, Klubów Integracji Społecznej, Centrów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, źródłami ich finansowania oraz prawnymi i organizacyjnymi aspektami tworzenia takich podmiotów. 
 
Ze szkoleń warto skorzystać, ponieważ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na integrację społeczną trafi w latach 2014-2020 ponad 164 mln euro. Wśród priorytetów inwestycyjnych będą m.in. programy aktywizacji zawodowej, włączenie osób niepełnosprawnych w zajęcia, które ułatwią im rozpoczęcie pracy zawodowej, finansowanie programów zatrudnienia wspomaganego dla osób niepełnosprawnych. Programy ogłaszane przez Wojewódzki Urząd Pracy będą wspierać finansowo powstające podmioty ekonomii społecznej, ale istotnym elementem będzie też wsparcie tych już istniejących, by po  zakończeniu projektów, wciąż działały. 
 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy