Reklama

Biznes

AGNIESZKA KOWALSKA BUSINESS TRAINING – NOWOCZESNE SZKOLENIA I KONSULTACJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRACOWNIKÓW FIRM PRODUKCYJNYCH I LOGISTYCZNYCH

Artykuł sponsorowany
Dodano: 13.09.2022
66782_agnieszka-kowalska-business-training-2-resizer-750q72
Share
Udostępnij
Business Training to firma konsultacyjno-szkoleniowa, założona przez Agnieszkę Kowalską, aby wspierać zakłady produkcyjne i firmy logistyczne w skutecznym zarządzaniu sprawami celnymi. Dzięki ponad 10-cioletniemu doświadczeniu w sprawach celnych oraz nowatorskiemu podejściu do prowadzenia szkoleń, w ramach których dostępne są również konsultacje i współpraca indywidualna, Agnieszka Kowalska pomaga menedżerom i specjalistom uzyskać kontrolę nad procesami celnymi oraz oszczędzać czas i pieniądze poprzez uproszczenia celne i status AEO.

Dlaczego warto znać przepisy prawa celnego?

Firma zajmująca się obrotem towarowym podlega wymaganiom stawianym przez różnego rodzaju unijne lub krajowe przepisy prawa, m.in. prawa celnego i podatkowego. W ramach swobody przepływu towarów w całej Unii Europejskiej funkcjonują jednolite przepisy celne, tj. unijny kodeks celny wraz z przepisami delegowanymi i wykonawczymi. Jednym z celów wprowadzenia jednolitych przepisów prawa celnego jest doprowadzenie do wysokiego poziomu bezpieczeństwa w funkcjonowaniu unii celnej, czyli zabezpieczenie międzynarodowego łańcucha dostaw przed skutkami działalności organizacji terrorystycznych i przestępczych.

Prowadząc firmę produkcyjną powinno nam zatem zależeć na tym, aby umieć określić obszary swojej działalności, na które należy zwracać szczególną uwagę, by tworzyć bezpieczny łańcuch dostaw. Obszary te wynikają głównie z roli, jaką firma pełni w międzynarodowym łańcuchu dostaw. To właśnie rola w globalnym łańcuchu dostaw definiuje nam odpowiedzialność za formalności celne, czyli wszystkie sprawy, które trzeba załatwić, aby zapewnić zgodność działań z przepisami prawa celnego. Role przedsiębiorstw w międzynarodowym łańcuchu dostaw to m.in. producent, importer, eksporter, spedytor lub przewoźnik. 

Co zatem jest ważne z puntu widzenia firmy zaangażowanej w międzynarodowy handel zagraniczny?

Firma produkcyjna ze względu na charakter swojej działalności jest specyficznym miejscem pracy. Jej struktura jest zbudowana z wielu działów lub zespołów, które tworzą wewnętrzny łańcuch dostaw. Łańcuch ten powinien być uporządkowany w taki sposób, aby przepływ towaru pomiędzy kolejnymi działami firmy był zoptymalizowany i funkcjonalny. Powodzenie działalności firmy w dużym stopniu zależy od współpracy wewnątrzzakładowej pracowników. Chodzi tu nie tylko o sprawny przepływ towarów w odpowiednim czasie, ale także przepływ informacji i kontrolę nad towarem celnym. Zabezpieczenie firmy przed niezgodnością przestrzegania przepisów i wynikającą z niej groźbą poniesienia konsekwencji prawnych jest wspólnym celem każdego działu wewnętrznego firmy.

Zarówno firma produkcyjna, jak i logistyczna, jest częścią międzynarodowego łańcucha dostaw. Zatem powodzenie ich działalności zależy również od poziomu wiedzy z zakresu formalności celnych, tj. świadomości celnej pracowników. Czerpiąc ze swojego doświadczenia jako specjalista oraz pełnomocnik ds. celnych w firmach produkcyjnych, właścicielka i trenerka Business Training Agnieszka Kowalska uważa, że im wyższa świadomość celna w zakładzie, tym mniej stresu związanego ze swoimi obowiązkami odczuwają pracownicy. Jeśli pracownicy zostali dobrze przeszkoleni pod względem praktycznego zastosowania prawa celnego, będą dokładnie wiedzieć na co zwracać uwagę, kogo powiadomić jeśli wystąpi problem oraz jakie informacje są szczególnie ważne dla innych pracowników lub kontrahentów. Wyższa świadomość celna pracowników, to lepsza obsługa klienta oraz sprawniejsze i bardziej nowoczesne przedsiębiorstwo. Podczas szkoleń z prawa celnego Agnieszka Kowalska uczy pracowników, jak rozumieć przepisy i wykorzystywać je, by skrócić czas odprawy celnej, uprościć procesy celne oraz zapewnić poprawność dokumentacji celnej.
 

Jak Business Training wspiera firmy produkcyjne i logistyczne?

Agnieszka Kowalska za swoją misję zawodową przyjęła informowanie przedsiębiorców o możliwościach, które dają im przepisy prawa celnego, nie tylko przynosząc korzyści ekonomiczne, ale przede wszystkim dzięki którym praca najbardziej obciążonych przez procesy celne pracowników może być o wiele sprawniejsza. 

Tematyka szkoleń z prawa celnego podzielona jest na szkolenia podstawowe oraz zaawansowane. Szkolenia podstawowe dotyczą sporządzania deklaracji Intrastat oraz podstaw prawa celnego. Szkolenia zaawansowane są możliwością dalszego pogłębiania wiedzy celnej i dotyczą elementów kalkulacyjnych zgłoszenia celnego (wartość celna, pochodzenie towarów, klasyfikacja celna), zwykłych i specjalnych procedur celnych, uproszczeń celnych oraz statusu AEO – upoważnionego przedsiębiorcy. 

W ramach współpracy indywidualnej Business Training zapewnia wsparcie dla firm w zakresie:
określania pochodzenia towarów i taryfikacji celnej,
audytu prawidłowości prowadzenia spraw celnych, 
przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania statusu AEO,
wniosków do organów celnych,
organizacji szkoleń wewnętrznych z prawa celnego,
obsługi deklaracji Intrastat na zlecenie,
konsultacji indywidualnych.

Prowadzona przez Agnieszkę Kowalką strona internetowa to miejsce pełne skondensowanej wiedzy i inspiracji, gdzie można uzyskać dostęp do cyfrowych materiałów szkoleniowych dostępnych w formie e-booków lub podcastów. Poznasz tam nie tylko podstawy, ale także nauczysz się, jak wykorzystywać przepisy i z sukcesem rozwijać swoją firmę.

Kogo zatrudni Business Training?

W związku z szerokim zakresem swoich usług firma nawiąże współpracę z osobą, która byłaby odpowiedzialna za bieżącą obsługę klientów w zakresie organizacji szkoleń online, przygotowanie wpisów na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Znajomość przepisów prawa celnego nie jest wymagana. Poszukiwana jest osoba samodzielna, otwarta na kontakt z ludźmi i chętna do rozwijania swoich kompetencji, która ceni sobie swobodę organizacji własnego czasu pracy.
 

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy