Reklama

Biznes

6 mln zł na granty dla projektów z trzech podkarpackich uczeni. Kto dostanie najwięcej?

Opracowanie Alina Bosak
Dodano: 24.09.2020
51714_badania
Share
Udostępnij
Aż 143 projektów naukowych zgłosiły zespoły badawcze z podkarpackich uczelni do programu grantowego ogłoszonego przez Podkarpackie Centrum Innowacji. Pomysły, które mogą okazać się najbardziej użyteczne dla przemysłu i przedsiębiorców mają szansę otrzymać nawet 200 tys. zł dofinansowania. Dotyczą one m.in. energetyki, transportu, zaawansowanych materiałów, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz medycznych. Do podziału jest 6 mln zł. 
 
Podkarpackie Centrum Innowacji zakończyło ocenę formalną wniosków złożonych do drugiego naboru programu grantowego na prace badawczo-rozwojowe jednostek naukowych. Budżet konkursu wynosi 6 mln zł i zostanie rozdysponowany dla najlepszych projektów naukowych powstałych w laboratoriach Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
– Wszystkie 143 wnioski, które wpłynęły do konkursu, spełniają kryteria formalne i będą walczyć o dofinansowanie w przedziale od 40 tys. zł do 200 tys. zł. Tematy projektów są związane z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami województwa podkarpackiego. Najwięcej, bo aż 34 projekty dotyczą zaawansowanych materiałów, narzędzi oraz urządzeń. Ambitne pomysły związane były również z technologiami medycznymi oraz ochroną zdrowia czyli farmaceutyką i kosmetologią, to łącznie 33 wnioski. Podium uzupełniają odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna, gdzie złożono 20 wniosków – wylicza Konrad Frontczak, dyrektor zarządzający ds. komercjalizacji badań w PCI.
 
Porównując liczbę projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach pierwszego i drugiego naboru, widać wyraźne zwiększenie zainteresowania programem grantowym PCI. Złożonych wniosków jest o 40 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Kryteria oceny formalnej spełniło 143 wnioski, które zgłoszono do konkursu. 
 
– Wypracowaliśmy skuteczny model działania. Nabór wniosków poprzedziło zwiększenie liczby szkoleń i konsultacji, w których uczestniczyło około 300 przedstawicieli kadry naukowej i personelu akademickiego. Dopracowaliśmy również system on-line do obsługi wniosków, co wpłynęło na zmniejszenie błędów formalnych oraz znaczne ograniczenie dokumentacji papierowej – mówi Krzysztof Borowicz, menedżer ds. Programu Grantowego w PCI. 
 
W 2019 r. Podkarpackie Centrum Innowacji przyznało granty dla 25 zespołów, w 2020 r. może je otrzymać nawet 30-40 zespołów naukowych. Zostaną one wybrane po ocenie merytorycznej. Dokonają jej eksperci oraz Komitet Alokacji Zasobów (to m.in. przedstawiciele biznesu, samorządu, uczelni wyższych oraz PCI). Na dofinansowanie mogą liczyć projekty o najlepszym potencjale do komercjalizacji. 
 
Ekspertów do oceny wniosków PCI wyłoni spośród ofert, na które czeka do piątku, 25 września. Poszukiwani są specjaliści z następujących dziedzin: technologie informacyjno-komunikacyjne (software i hardware), efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, transport lądowy / wodny, transport powietrzny, edukacja oraz kultura, ochrona zdrowia (np. farmaceutyka, kosmetologia), technologie medyczne (w tym urządzenia), biogospodarka oraz żywność, zaawansowane materiały, zaawansowane narzędzia / urządzenia. 
 
– Każdy ekspert musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, w zakresie której będzie dokonywał oceny wniosków. Liczy się także doświadczenie polegające na ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów o charakterze innowacyjnym realizowanych w ramach licznych programów, np. POIR, RPO, POPW zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty. Doświadczenie zawodowe eksperta będzie weryfikowane indywidualnie na podstawie składanych danych  – mówi o warunkach Krzysztof Borowicz.  
Termin składania ofert w ramach postępowania przetargowego to 25 września 2020 r. (do godziny 11.00). Szczegółowy opis przetargu na świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach II naboru do programu grantowego PCI oraz potrzebne dokumenty do aplikowania znajdują się na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/378556
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama

Najnowsze

Reklama

Polecane

Reklama

Najpopularniejsze

Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy