Reklama

Biznes

Zielona strategia WSIiZ. Prof. Pomianek: To jedyna droga

Alina Bosak
Dodano: 29.09.2022
67576_wsiz_900_x_600
Share
Udostępnij
– Cywilizacja, w której żyjemy, zdaje się być cywilizacją samobójców. Wszyscy jesteśmy zobligowani do starań o zrównoważony rozwój. Nie ma innej drogi – stwierdził dr hab. Tadeusz Pomianek, prezydent WSIiZ podczas prezentacji nowej strategii uczelni. Stawia ona na modelowanie postaw, w których liczy się troska o klimat i środowisko oraz równość szans bez względu na płeć, rasę czy wyznanie. To nie tylko nowe treści na każdym kierunku kształcenia, ale także wydawanie e–booków zamiast papierowych książek, mniej plastiku na konferencjach i przymiarki do budowy infrastruktury do pozyskiwania zielonej energii. – W Kielnarowej mamy miejsce nawet na wiatraki – mówi prof. Pomianek.
 
Zielona Strategia – tak Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie nazywa swoją nową strategię na lata 2022–2024. Koncentruje się ona na wyzwaniach związanych z kryzysem klimatycznym oraz poszanowaniem różnorodnego i wielokulturowego społeczeństwa. – Dziś wszyscy muszą włączyć się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i uczelnie wyższe nie są pod tym względem wyjątkiem. Wręcz przeciwnie, to na nas spoczywa przygotowanie młodych ludzi do podjęcia wyzwań – podkreślił rektor dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, podczas konferencji prasowej 28 września, na której przedstawiono założenia nowej strategii.
 
Była to też okazja do przekazania informacji, że uczelnia właśnie przystąpiła do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy, promującej różnorodność i równe szanse w zatrudnieniu bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy wyznanie religijne.

Co zawiera Zielona Strategia

Strategia Zrównoważonego Rozwoju WSIiZ na lata 2022-2024, nazywana Zieloną Strategią, została przyjęta przez Senat Uczelni 27 września 2022 r. Zakłada działania w 4 głównych obszarach związanych z: kształceniem, badaniami i rozwojem, infrastrukturą i organizacją oraz partnerstwem na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
 
Jeśli chodzi o kształcenie w zakresie zrównoważonego rozwoju, taka specjalność jest na kierunku Zarządzanie II stopnia. Uczelnia oferuje także studia podyplomowe o takie tematyce. W przygotowaniu są dwa zupełnie nowe kierunki studiów. Jak podkreśla prorektorka ds. nauczania dr Małgorzata Gosek na specjalistów z tego zakresu coraz większą uwagę zwraca rynek pracy: – Tworząc te kierunki podążamy za rosnącymi dynamicznie potrzebami rynku pracy, który ma coraz więcej propozycji dla specjalistów z zakresu zrównoważonego rozwoju. Wprowadzamy także te zagadnienia do wszystkich programów kształcenia. Już od kilku lat studenci WSIiZ biorą udział w zajęciach z zakresu edukacji zdrowotnej, a teraz ruszają specjalne zajęcia dla studentów I roku. W tworzeniu oferty będziemy współpracować z organizacjami pozarządowymi, które angażują się działania na rzecz klimatu i środowiska. 
 
W rozwoju naukowym WSIiZ chce wspierać innowacyjne i interdyscyplinarne badania podejmujące wyzwania określone w Agendzie 2030 czyli 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju. Już teraz uczelnia realizuje badania mające na celu poszanowanie środowiska, postęp społecznego i wzrost gospodarczy. Wśród nich są między innymi: koncepcja zintegrowanego systemu wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. 
 
– Zasadniczym celem jest opracowanie propozycji wsparcia rolnictwa i rozwoju wsi. Nowy system ma – zwiększając dochody rolników – służyć realizacji ważnych zadań społeczno-gospodarczych, takich jak np. zwiększenie produkcji dobrej jakościowo żywności i zmniejszenie strat żywności – wyjaśnia prorektorka WSIiZ ds. nauki i współpracy międzynarodowej dr hab. Agata. Jurkowska-Gomułka.
 
Do ciekawych projektów należy także zastosowanie technik cyfrowych do automatycznego rozpoznawania raka skóry oraz Cosmetic Valley, czyli opracowanie kosmetyków naturalnych. 
 
WSIiZ coraz więcej materiałów naukowych, wyników badań i publikacji zamierza umieszczać w formie cyfrowej w Internecie i udostępniać jako zasoby otwarte. Na otwartą naukę nacisk kładzie dziś także Unia Europejska, uzależniając od tego dostęp do grantów.
 
Uczelnia ideę zrównoważonego rozwoju stara się wdrażać w codzienne funkcjonowanie, modernizując infrastrukturę i organizację. W uczelnianym jadłospisie pojawi się specjalna wegetariańska oferta, w której dania nie będą obłożne marżą. A kawę będzie można kupić taniej, jeśli przyjdzie się z własnym kubkiem.
 
WSIiZ kładzie też nacisk na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz ograniczanie jej wykorzystania (na przykład migracja danych do systemów opartych na chmurze pozwala znacząco zmniejszyć zużycie energii). 

Możemy postawić wiatrową farmę

– Jesteśmy na etapie analizy możliwości pozyskiwania i oszczędzania energii. Rozważamy różne warianty. Mamy ograniczoną nadzieję, że panele fotowoltaiczne to rozwiązanie daleko idące. Czekamy na rozwiązania, nad którymi prace są zaawansowane, mam tu na myśli perowskity i możliwość pokrycia szyb błoną perowskitową, działającą jak panel słoneczny. Czekamy, kiedy będą dostępne unijne fundusze, bo to nam umożliwi realizację tak dużych inwestycji. W Kielnarowej mamy tak dużo ziemi, że możemy tam ulokować farmę wiatrową. I to też bierzemy pod uwagę. Będzie to zapewne kompilacja różnych składników. Decyzja zapadnie w przyszłym roku — przyznał prof. Tadeusz Pomianek.
 
– Do starań o zrównoważony rozwój jesteśmy zobligowani wszyscy, bo cywilizacja, w której żyjemy, zdaje się być cywilizacją samobójców. – Młode pokolenie musi przekonać pokolenie swoich rodziców oraz dziadków do podjęcia bardzo szybkich i konkretnych działań. W każdej rodzinie musi się odbyć debata między młodym pokoleniem a starszym pokoleniem. Młode pokolenie musi przekonać kochające babcie kochających dziadków, co muszą zrobić, abyśmy mieli jutro, abyśmy mieli przyszłość. Nie ma innej drogi. Nie będzie już powrotu do życia sprzed pandemii i wojny. Musimy być tego świadomi – mówił prof. Pomianek. 
 
Działania rzecz międzypokoleniowej wymiany wiedzy i umiejętności WSIiZ również wpisał w swoją Zieloną Strategię. Oprze się w nich na współpracy z organizacjami międzynarodowymi i ogólnopolskimi, ale również Akademickim Liceum Ogólnokształcącym i Akademią 50+. 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy