Reklama

Biznes

1,5 mld zł będzie kosztować 18 km S19 z Dukli do Barwinka

Opracowanie Aneta Gieroń
Dodano: 05.08.2022
65528_s19
Share
Udostępnij
Oferta firmy Polaqua okazała się najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę 18 kilometrów drogi ekspresowej S19 Dukla – Barwinek (granica państwa). Przy braku odwołań od dokonanego wyboru oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, umowa będzie podpisana.
 
W przetargu złożono osiem ofert. Najkorzystniejszą złożyła spółka Polaqua, która zaoferowała zrealizowanie tego odcinka ViaCarpatia za 1 541 121 487,77 zł.  

S19 na południe od Rzeszowa

Złożone oferty były oceniane według następujących kryteriów: cena (60 procent), przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (30 proc.), a także termin realizacji kontraktu (10 procent). 
 
Odcinek między Duklą a Barwinkiem graniczy bezpośrednio ze Słowacją. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych. 
 
Inwestycja realizowana będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, w systemie Projektuj i buduj. Zakres prac obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 18,2 km o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z zatokami awaryjnymi). W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy Barwinek zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19. 
 
Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie. W ciągu trasy głównej będzie 15 estakad. Najdłuższa będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m od poziomu terenu. Powstanie również dziesięć mostów, sześć wiaduktów drogowych, sześć przejść dla zwierząt (cztery dla zwierząt małych, jedno dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych), a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. 
 
Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Powstaną również cztery miejsca do kontroli i ważenia pojazdów. 
 
Planuje się, że prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 42 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca, liczonych jako cztery miesiące), w czasie robót budowlanych. 
 
Via Carpatia
Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km. 

Stan realizacji S19 w woj. podkarpackim: 
81,8 km – oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie – Rzeszów Południe), 
42,2 km – w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica oraz w systemie Projektuj i buduj: Babica – Jawornik, Krosno – Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe – Dukla), 
42,3 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz, Domaradz – Krosno, Dukla – Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka). 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy