Reklama

Biznes

Szykują drugą ekspresówkę na Podkarpaciu i obwodnice

Opracowanie Alina Bosak
Dodano: 22.04.2022
62692_droga
Share
Udostępnij
W najbliższych latach w województwie podkarpackim powstanie osiem nowych obwodnic. Gotowa już będzie S19 w stronę Lublina. Trwają także przygotowania do budowy drugiej drogi ekspresowej – S74. Termin oddania nie jest jeszcze znany, ale to trasa bardzo oczekiwana – połączy podkarpacką S19 (Via Carpatia) w Nisku z drogą S12 w Sulejowie (województwo łódzkie), prowadząc przez Stalową Wolę, Tarnobrzeg, Opatów i Kielce. 
 
W województwie podkarpackim powoli rozwija się sieć szybkiego ruchu. Autostrada A4 to zdecydowanie za mało, by mówić o dobrym skomunikowaniu miejscowości położonych od niej dalej na północ czy południe. Problem pozwoli w znacznej mierze, chociaż nie dla wszystkich podkarpackich miast, rozwiązać budowana droga ekspresowa S19, a także przygotowywana droga ekspresowa S74 i nowe obwodnice miast. 
 
– Od końca ubiegłego roku droga ekspresowa S19 wydłużyła się do 85,6 km. Kolejne 50,5 km tej trasy jest w realizacji, 37,1 km w przetargu, a 19 km w przygotowaniu, czyli przed rozpoczęciem postępowania przetargowego. Przygotowujemy również dokumentację przygotowawczą dla ok. 71 km S74 Opatów – Nisko – informuje Joanna Rarus, rzecznik prasowy rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która przygotowała zestawienie, pokazujące, na jakim etapie są poszczególne drogowe inwestycje na Podkarpaciu.
 
Już w najbliższy wtorek, 26 kwietnia otwarte zostaną oferty w przetargu na projekt i budowę odcinka S19 Lutcza – Domaradz, o długości ok. 6,4 km. Tak jak pozostałe odcinki w kierunku Barwinka będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z pasem awaryjnym. Wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza, ponieważ budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem podzielona została na etapy i dwa realizacyjne: Jawornik – Lutcza i Lutcza – Domaradz (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19). Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik – Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy.
 
Największym wyzwaniem będzie budowa pod górą Hyb dwunawowego tunelu o długości około 990 m. W ciągu trasy głównej powstaną także: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt oraz szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Powstanie również Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele wybudowane w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. 
 
S19 Domaradz – Iskrzynia
 
Za dwa tygodnie, 11 maja, otwarte zostaną oferty na odcinek S19 Domaradz-Iskrzynia o długości ok. 12,5 km. Powstanie tu siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla zwierząt, trzy przepusty, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Rozpiętość trzech estakad w ciągu drogi ekspresowej będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m. 
 
Ponadto w miejscowości Zagórze wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych Zagórze kat. I (MOP Zagórze w kierunku Barwinka będzie przystosowany do rozbudowy do kat. III, natomiast MOP Zagórze w kierunku Rzeszowa będzie przystosowany do rozbudowy do kat. II). 
 
S19 Dukla – Barwinek 

Po otwarciu ofert, ale jeszcze przed wyborem najkorzystniejszej, jest odcinek S19 między Duklą a Barwinkiem. Graniczy on bezpośrednio ze Słowacją, jednocześnie jest jednym z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych. 
 
Na długości 18,2 km powstanie węzeł drogowy Barwinek zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19, a także 15 estakad. Największa z nich, rozpięta nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m, będzie miała ok. 1,1 km długości. Powstanie również dziesięć mostów, sześć wiaduktów drogowych, sześć przejść dla zwierząt (cztery dla zwierząt małych, jedno dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych), a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. 
 
Dla odcinka S19 Jawornik – Lutcza opracowana została Koncepcja programowa z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Obecnie trwa przygotowanie kolejnego etapu inwestycji, tj. dokumentów do ogłoszenia przetargu na realizację odcinka w systemie Projektuj i buduj. Ogłoszenie postępowania planowane jest w II kwartale 2022 r. Odcinek będzie miał długość ok. 5,2 km.
 
W ramach zadania powstaną obiekty inżynierskie w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych (w tym estakada o długości ok. 780 m nad drogą krajową nr 19 i doliną) oraz tunel o długości ok. 2,9 km. 
 
Odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Sokołów Małopolski Północ i Jasionka przygotowywany jest do rozbudowy. Druga jezdnia zostanie dobudowana na długości ok. 13,8 km. Opracowano już Koncepcję programową. Wydana została także decyzja środowiskowa. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na realizację tego zadania w systemie Projektuj i buduj. Ogłoszenie przetargu planowane jest w II kwartale br. 
 
Droga ekspresowa S74

Chociaż w 2019 roku, podejmując decyzję o budowie S74 zapowiedziano, że zrealizowana zostanie do 2025 roku, inwestycja wciąż jest przed wydaniem ważnych decyzji administracyjnych. Droga ekspresowa ta na Podkarpaciu będzie liczyć ok. 71 km i przebiegać od Opatowa do Niska. 
 
– Opracowane zostało Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu Studium korytarzowego (SK). W ramach umowy wykonawca przeprowadził analizę trzech wariantów przebiegu S74 zarekomendowanych na etapie SK, a także zorganizował spotkania informacyjne ze społeczeństwem. Odbyły się w pięciu gminach woj. świętokrzyskiego i ośmiu gminach woj. podkarpackiego. W ramach dokumentacji STEŚ została wykonana wielokryterialna analiza porównawcza wariantów zadania inwestycyjnego. Umożliwi uszeregowanie wariantów przebiegu trasy tak, aby ostatecznie możliwe było wskazanie najbardziej optymalnego. Warianty analizowane są pod względem środowiskowym, ekonomicznym, technicznym i społecznym – tłumaczy Joanna Rarus.
 
W maju br. planowane jest posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). W protokole KOPI zostanie wskazany wariant lub warianty, które zostaną ujęte we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Złożenie wniosku o DŚU planowane jest w IV kwartale br. Ostateczne ustalenie przebiegu drogi zatwierdzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Natomiast dokładne granice pasa drogowego potrzebnego do realizacji S74 zatwierdzi Wojewoda Podkarpacki, wydając decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 
 
Obwodnice w przygotowaniu

Precyzyjne informacje padają natomiast co do terminów oddania ośmiu obwodnic, które powstają w województwie podkarpackim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Dla wszystkich zadań są już wyłonieni wykonawcy dokumentacji przygotowawczej. W przypadku czterech obwodnic będzie to Koncepcja programowa, a dla pozostałych dokumentacja obejmująca Studium korytarzowe (SK), Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiały do wniosku o wydanie DŚU. Poszczególne inwestycje są na różnym etapie zaawansowania:
 
obwodnica Kolbuszowej – w kwietniu 2021 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji STEŚ-R (wartość: niemal 2,9 mln zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: marzec 2024 r.), 
 
obwodnica Miejsca Piastowego – w kwietniu 2021 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji STEŚ-R (wartość: niemal 10,7 mln zł, wykonawca – konsorcjum firm: MPRB, Mosty Kraków i MP Infra, termin realizacji: marzec 2024 r.),
 
obwodnica Przemyśla – w kwietniu 2021 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji STEŚ-R (ponad 12,6 mln zł, wykonawca – konsorcjum firm: MPRB, Mosty Kraków i MP Infra, termin realizacji: marzec 2024 r.), 
 
obwodnica Nowej Dęby – w lipcu 2021 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji STEŚ-R (wartość: ponad 2,1 mln zł, wykonawca: WrocławskieBiuroProjektówDrosystem, termin realizacji: maj 2024 r.), 
 
obwodnica Sanoka (II etap) – w sierpniu 2021 roku podpisano umowę na opracowanie Koncepcji programowej – KP (wartość: niemal 1,5 mln zł, wykonawca: Sweco Polska, termin realizacji: lipiec 2022 r.), 
 
obwodnica Jasła – w grudniu 2021 roku odpisano umowę na opracowanie KP (wartość: ponad 6,6 mln zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: marzec 2023 r.), 
 
obwodnica Brzostku i Kołaczyc – w lutym br. podpisano umowę na opracowanie KP (wartość: niemal 7 mln zł, wykonawca: MPRB, termin realizacji: maj 2023 r.),
 
obwodnica Pilzna – w marcu br. podpisano umowę na opracowanie KP (wartość: 1,5 mln zł, wykonawca: Klotoida, termin realizacji: marzec 2023 r.). 
 
W przygotowaniu rozbudowa DK73

Zaawansowane są także prace przygotowawcze dla rozbudowy drogi krajowej nr 73 o długości ok. 9,3 km. Odcinek pomiędzy końcem obwodnicy Pilzna a początkiem obwodnicy Brzostku i Kołaczyc zostanie dostosowany do parametrów drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Opracowany i zatwierdzony został już STEŚ. Obecnie przygotowujemy dokumentację przetargową na opracowanie koncepcji technicznej. Trwa także procedura uzyskania DŚU.
 
 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy