Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Szykują drugą ekspresówkę na Podkarpaciu i obwodnice

A A A
Opracowanie Alina Bosak

Dodano: 22-04-2022

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

W najbliższych latach w województwie podkarpackim powstanie osiem nowych obwodnic. Gotowa już będzie S19 w stronę Lublina. Trwają także przygotowania do budowy drugiej drogi ekspresowej - S74. Termin oddania nie jest jeszcze znany, ale to trasa bardzo oczekiwana - połączy podkarpacką S19 (Via Carpatia) w Nisku z drogą S12 w Sulejowie (województwo łódzkie), prowadząc przez Stalową Wolę, Tarnobrzeg, Opatów i Kielce. 
 
W województwie podkarpackim powoli rozwija się sieć szybkiego ruchu. Autostrada A4 to zdecydowanie za mało, by mówić o dobrym skomunikowaniu miejscowości położonych od niej dalej na północ czy południe. Problem pozwoli w znacznej mierze, chociaż nie dla wszystkich podkarpackich miast, rozwiązać budowana droga ekspresowa S19, a także przygotowywana droga ekspresowa S74 i nowe obwodnice miast. 
Reklama
 
- Od końca ubiegłego roku droga ekspresowa S19 wydłużyła się do 85,6 km. Kolejne 50,5 km tej trasy jest w realizacji, 37,1 km w przetargu, a 19 km w przygotowaniu, czyli przed rozpoczęciem postępowania przetargowego. Przygotowujemy również dokumentację przygotowawczą dla ok. 71 km S74 Opatów - Nisko - informuje Joanna Rarus, rzecznik prasowy rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która przygotowała zestawienie, pokazujące, na jakim etapie są poszczególne drogowe inwestycje na Podkarpaciu.
 
Już w najbliższy wtorek, 26 kwietnia otwarte zostaną oferty w przetargu na projekt i budowę odcinka S19 Lutcza - Domaradz, o długości ok. 6,4 km. Tak jak pozostałe odcinki w kierunku Barwinka będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z pasem awaryjnym. Wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza, ponieważ budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem podzielona została na etapy i dwa realizacyjne: Jawornik - Lutcza i Lutcza - Domaradz (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19). Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik - Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy.
 
Największym wyzwaniem będzie budowa pod górą Hyb dwunawowego tunelu o długości około 990 m. W ciągu trasy głównej powstaną także: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt oraz szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Powstanie również Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele wybudowane w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. 
Reklama
 
S19 Domaradz - Iskrzynia
 
Za dwa tygodnie, 11 maja, otwarte zostaną oferty na odcinek S19 Domaradz-Iskrzynia o długości ok. 12,5 km. Powstanie tu siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla zwierząt, trzy przepusty, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Rozpiętość trzech estakad w ciągu drogi ekspresowej będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m. 
 
Ponadto w miejscowości Zagórze wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych Zagórze kat. I (MOP Zagórze w kierunku Barwinka będzie przystosowany do rozbudowy do kat. III, natomiast MOP Zagórze w kierunku Rzeszowa będzie przystosowany do rozbudowy do kat. II). 
 
S19 Dukla - Barwinek 

Po otwarciu ofert, ale jeszcze przed wyborem najkorzystniejszej, jest odcinek S19 między Duklą a Barwinkiem. Graniczy on bezpośrednio ze Słowacją, jednocześnie jest jednym z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych. 
 
Na długości 18,2 km powstanie węzeł drogowy Barwinek zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19, a także 15 estakad. Największa z nich, rozpięta nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m, będzie miała ok. 1,1 km długości. Powstanie również dziesięć mostów, sześć wiaduktów drogowych, sześć przejść dla zwierząt (cztery dla zwierząt małych, jedno dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych), a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. 
Reklama
 
Dla odcinka S19 Jawornik - Lutcza opracowana została Koncepcja programowa z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Obecnie trwa przygotowanie kolejnego etapu inwestycji, tj. dokumentów do ogłoszenia przetargu na realizację odcinka w systemie Projektuj i buduj. Ogłoszenie postępowania planowane jest w II kwartale 2022 r. Odcinek będzie miał długość ok. 5,2 km.
 
W ramach zadania powstaną obiekty inżynierskie w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych (w tym estakada o długości ok. 780 m nad drogą krajową nr 19 i doliną) oraz tunel o długości ok. 2,9 km. 
 
Odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Sokołów Małopolski Północ i Jasionka przygotowywany jest do rozbudowy. Druga jezdnia zostanie dobudowana na długości ok. 13,8 km. Opracowano już Koncepcję programową. Wydana została także decyzja środowiskowa. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na realizację tego zadania w systemie Projektuj i buduj. Ogłoszenie przetargu planowane jest w II kwartale br. 
 
Droga ekspresowa S74

Chociaż w 2019 roku, podejmując decyzję o budowie S74 zapowiedziano, że zrealizowana zostanie do 2025 roku, inwestycja wciąż jest przed wydaniem ważnych decyzji administracyjnych. Droga ekspresowa ta na Podkarpaciu będzie liczyć ok. 71 km i przebiegać od Opatowa do Niska. 
 
- Opracowane zostało Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu Studium korytarzowego (SK). W ramach umowy wykonawca przeprowadził analizę trzech wariantów przebiegu S74 zarekomendowanych na etapie SK, a także zorganizował spotkania informacyjne ze społeczeństwem. Odbyły się w pięciu gminach woj. świętokrzyskiego i ośmiu gminach woj. podkarpackiego. W ramach dokumentacji STEŚ została wykonana wielokryterialna analiza porównawcza wariantów zadania inwestycyjnego. Umożliwi uszeregowanie wariantów przebiegu trasy tak, aby ostatecznie możliwe było wskazanie najbardziej optymalnego. Warianty analizowane są pod względem środowiskowym, ekonomicznym, technicznym i społecznym - tłumaczy Joanna Rarus.
Reklama
 
W maju br. planowane jest posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). W protokole KOPI zostanie wskazany wariant lub warianty, które zostaną ujęte we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Złożenie wniosku o DŚU planowane jest w IV kwartale br. Ostateczne ustalenie przebiegu drogi zatwierdzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Natomiast dokładne granice pasa drogowego potrzebnego do realizacji S74 zatwierdzi Wojewoda Podkarpacki, wydając decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 
 
Obwodnice w przygotowaniu

Precyzyjne informacje padają natomiast co do terminów oddania ośmiu obwodnic, które powstają w województwie podkarpackim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Dla wszystkich zadań są już wyłonieni wykonawcy dokumentacji przygotowawczej. W przypadku czterech obwodnic będzie to Koncepcja programowa, a dla pozostałych dokumentacja obejmująca Studium korytarzowe (SK), Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiały do wniosku o wydanie DŚU. Poszczególne inwestycje są na różnym etapie zaawansowania:
 
obwodnica Kolbuszowej - w kwietniu 2021 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji STEŚ-R (wartość: niemal 2,9 mln zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: marzec 2024 r.), 
 
obwodnica Miejsca Piastowego - w kwietniu 2021 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji STEŚ-R (wartość: niemal 10,7 mln zł, wykonawca - konsorcjum firm: MPRB, Mosty Kraków i MP Infra, termin realizacji: marzec 2024 r.),
Reklama
 
obwodnica Przemyśla - w kwietniu 2021 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji STEŚ-R (ponad 12,6 mln zł, wykonawca - konsorcjum firm: MPRB, Mosty Kraków i MP Infra, termin realizacji: marzec 2024 r.), 
 
obwodnica Nowej Dęby - w lipcu 2021 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji STEŚ-R (wartość: ponad 2,1 mln zł, wykonawca: WrocławskieBiuroProjektówDrosystem, termin realizacji: maj 2024 r.), 
 
obwodnica Sanoka (II etap) - w sierpniu 2021 roku podpisano umowę na opracowanie Koncepcji programowej - KP (wartość: niemal 1,5 mln zł, wykonawca: Sweco Polska, termin realizacji: lipiec 2022 r.), 
 
obwodnica Jasła - w grudniu 2021 roku odpisano umowę na opracowanie KP (wartość: ponad 6,6 mln zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: marzec 2023 r.), 
 
obwodnica Brzostku i Kołaczyc - w lutym br. podpisano umowę na opracowanie KP (wartość: niemal 7 mln zł, wykonawca: MPRB, termin realizacji: maj 2023 r.),
 
obwodnica Pilzna - w marcu br. podpisano umowę na opracowanie KP (wartość: 1,5 mln zł, wykonawca: Klotoida, termin realizacji: marzec 2023 r.). 
 
W przygotowaniu rozbudowa DK73

Zaawansowane są także prace przygotowawcze dla rozbudowy drogi krajowej nr 73 o długości ok. 9,3 km. Odcinek pomiędzy końcem obwodnicy Pilzna a początkiem obwodnicy Brzostku i Kołaczyc zostanie dostosowany do parametrów drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Opracowany i zatwierdzony został już STEŚ. Obecnie przygotowujemy dokumentację przetargową na opracowanie koncepcji technicznej. Trwa także procedura uzyskania DŚU.
Reklama
 
 
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2022-12-02 18:58
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-12-02
USD 4,4492 -0,93%
EUR 4,6850 -0,09%
CHF 4,7576 -0,01%
GBP 5,4610 +0,08%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.