Reklama

Biznes

Wstępna lista projektów kluczowych dla Podkarpacia

Jaromir Kwiatkowski
Dodano: 19.09.2013
7523_4986_Urzad-wojewodzki
Share
Udostępnij
143 projekty na sumę ponad 26 mld zł znalazły się na wstępnej liście przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu dla Podkarpacia, przeznaczonych do realizacji w nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 
 
Zarząd województwa wybrał te projekty spośród ponad 400 propozycji, zgłoszonych w trakcie naboru, który został przeprowadzony w okresie od 17 lipca do 21 sierpnia br.
 
Zgłoszone projekty weryfikowano według następujących kryteriów:
  • co najmniej regionalna skala oddziaływania przedsięwzięcia,
  • wpływ na atrakcyjność i konkurencyjność województwa poprzez wspieranie występujących potencjałów lub niwelowanie barier rozwojowych,
  • wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą (np. korzystny wpływ na rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu, poprawę dostępności komunikacyjnej),
  • zgodność z dokumentami strategicznymi, w szczególności ze znowelizowaną Strategią rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.
Najwięcej pieniędzy ma być przeznaczone na projekty z dziedziny: energetyka i ochrona środowiska – prawie 9,5 mld zł (30 projektów), transport i infrastruktura komunikacyjna – ponad 9,3 mld zł (48 projektów) oraz badania + rozwój – 2,8 mld zł (17 projektów).
 
Do najbardziej kosztownych projektów należą: budowa zbiorników retencyjnych Dukla, Rudawka Rymanowska, Kąty-Myscowa, Krawce i Niewistka-Dynów (4,3 mld zł); gospodarka wodno-ściekowa w Dolinie „Błękitnego Sanu” (1,55 mld zł); budowa przez Politechnikę Rzeszowską laboratorium Early Neutron Source w celu prowadzenia badań materiałowych przy użyciu źródła neutronowego (1,4 mld zł); rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 wraz z budową obwodnicy Dynowa (835 mln zł); regionalny zakład wytwarzania energii z paliw alternatywnych w Stalowej Woli (600 mln zł); rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław- Bełżec (prawie 550 mln zł).

Wśród projektów zgłoszonych przez Rzeszów, sporo jest inwestycji transportowo-komunikacyjnych. Na Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne ma zostać wydatkowane 450 mln zł, rozwój systemu transportu publicznego – 420 mln, budowę trasy północnej od ul. Załęskiej do Krakowskiej – 314,5 mln, szybką kolej miejską aglomeracji rzeszowskiej – 300 mln, a rzeszowską kolej miejską – 220. 

Sporo propozycji zgłosiły uczelnie. Oprócz laboratorium ENS Politechniki, najwięcej będą kosztować budowa Podkarpackiego Centrum Dydaktyki i Rozwoju Technologii Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego (200 mln zł); zintegrowane badania w obszarze energetyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych i mechatronicznych w ramach Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Rzeszowskiej (196 mln) czy Inteligentne EkoOsiedle 2020 Uniwersytetu Rzeszowskiego (180 mln). 235 mln zł ma kosztować rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej grupy przedsiębiorstw przemysłu lotniczego, z WSK Rzeszów na czele.

Warto też zwrócić uwagę na kilka projektów dotyczących interaktywnych centrów nauki. Takie centrum chce wybudować Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza (wartość 64 mln zł), Gmina Miejska Mielec (75 mln), Uniwersytet Rzeszowski (52 mln), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (23 mln).
 
Wśród inwestycji z zakresu ochrony zdrowia najwięcej – bo 150 mln zł – będzie kosztować poprawa standardów lecznictwa onkologicznego. Spośród instytucji kultury najwięcej – 131 mln zł – otrzymałoby Muzeum-Zamek w Łańcucie na prace remontowo-konserwatorskie i zorganizowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych.
 
Lista została przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Nie jest ona ostateczna i będzie doprecyzowywana na dalszych etapach prac nad przygotowaniem Kontraktu Regionalnego.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy