Reklama

Biznes

Nowy blok nad Wisłokiem? Ratusz rozpatruje wuzetkę

Alina Bosak
Dodano: 15.07.2021
55105_wislok
Share
Udostępnij
Do Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa wpłynął wniosek o wydanie warunków zabudowy dla działki przy ul. Grabskiego, w okolicach zalewu i przedszkola Jagódkowo. To tereny newralgiczne dla miasta, bo mieszkańcy domagają się zachowania terenów sąsiadujących z rzeką dla celów rekreacyjnych. We wniosku jest mowa o 5-kondygnacyjnym bloku mieszkalnym. Ratusz ma 3 miesiące na odpowiedź. 
 
Działka znajduje się od strony Wisłoka, naprzeciwko przedszkola Jagódkowo. – Właściciel wnioskuje o warunki zabudowy dla 5-kondygnacyjnego bloku mieszkalnego z częścią  usługową na parterze, w której ma znaleźć się m.in. żłobek – mówi Artur Gernard z biura prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa. – Wydział architektury analizuje teraz ten wniosek i przygotuje odpowiedź w ciągu 3 miesięcy. 
 
Dlaczego wniosek o „wuzetkę” interesuje tak media i społeczność miasta? Ponieważ w zagęszczająca się zabudowa wzdłuż brzegów Wisłoka, w tym ponad 30-piętrowych wieżowców,  budzi obawy o tereny rekreacyjne, których zdaniem mieszkańców jest w mieście za mało. Dolina rzeki i okolice zalewu wielu osobom wydają się do takiego zagospodarowania najodpowiedniejsza, jednak niekoniecznie godzi się to z wizja właścicieli działek sąsiadujących z akwenem. Temat ten był ważny podczas kampanii w wyborach na prezydenta Rzeszowa, więc decyzje obecnych władz w ratuszu są uważnie obserwowane.
 
Dla tego terenu nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Owszem miasto przystąpiło niedawno do pracy nad takim planem dla 20 ha na prawym brzegu Wisłoka, ale nie będzie on sięgał do działek przy ul Grabskiego.
 
– Analizując wniosek, wydział architektury będzie natomiast brał pod uwagę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rzeszowa – zaznacza Artur Gernard. 

Zgodnie z przepisami, wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest obowiązkowe. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się działka, lub prace nad takim planem są zaawansowane (ale ta sytuacja nie dotyczy wuzetki dla ul. Grabskiego). 
 
Niemniej jednak, miasto w wydanych warunkach zabudowy może szczegółowo określić rodzaj inwestycji – wskazać, co można na działce wybudować, regulować wysokość i kształt budynku, posadowienie na działce, a nawet kolor elewacji, uzasadniając to interesem osób trzecich czy ładu przestrzennego.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy