Reklama

Biznes

3 mln zł na dokumentację obwodnicy Kolbuszowej

Opracowanie Alina Bosak
Dodano: 13.04.2021
53183_kolbuszow
Share
Udostępnij
W poniedziałek, 12 kwietnia, podpisana został umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Kolbuszowej. Za kwotę 2,89 mln zł wykona ją firma Promost Consulting. Ma na to 33 miesiące od podpisania umowy. Inwestycja w Kolbuszowej jest jedną z ośmiu jakie realizowane są na Podkarpaciu, w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.
 
Zamówienie obejmuje opracowanie Studium korytarzowego (SK), Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Dodatkowo, po rozpatrzeniu dokumentacji na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) i Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), wykonawca przygotuje optymalny wariant przebiegu obwodnicy. Wariant ten będzie podstawą opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego do przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj.
 
Obwodnica Kolbuszowej to zadanie z rządowego Programu budowy 100 obwodnic, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. W ramach prowadzonych prac, wykonawca będzie zobowiązany przeanalizować możliwość poprowadzenia obwodnicy zarówno po wschodniej jak i zachodniej stronie miasta. Ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w DŚU.
 
Obwodnica powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 9 jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 8,5 km.  Inwestycja obejmie budowę pełnego zakresu DK9 klasy GP wraz ze skrzyżowaniami (ewentualnie węzłami), drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej, obiektami inżynierskimi i ochrony środowiska. Zlikwidowane zostaną także kolizje z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą.  
 
Cel inwestycji

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 9 przechodzi przez miasto Kolbuszowa wśród zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Duże natężenie ruchu, na które składa się w głównej mierze ruch tranzytowy, jest niezwykle uciążliwe dla mieszkańców. Celem budowy obwodnicy Kolbuszowej jest więc przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście. 
 
Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa ułatwi tranzyt w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów i dalej w kierunku południowym, tj. do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Usprawni to ruch tranzytowy, którego część z drogi ekspresowej S7 przejmuje DK9. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.  
 
W ramach rządowego Programu na Podkarpaciu powstanie łącznie osiem obwodnic:
 
    Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73,
    Jasła w ciągu DK73,
    Kolbuszowej w ciągu DK9,
    Miejsca Piastowego w ciągu DK28,
    Nowej Dęby w ciągu DK9,
    Pilzna w ciągu DK73,
    Przemyśla w ciągu DK28/77,
    Sanoka w ciągu DK84 – II etap. 
 
W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy