Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Kary wynikające z noty obciążeniowej nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

A A A
Komentarz AXELO (prawnik Małgorzata Liszcz)

Dodano: 01-12-2017

Kary wynikające z noty obciążeniowej nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Kary będące następstwem niewykonania umów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów ze względu na brak określonej w art. 15 ust. 1 CIT przesłanki działania „w celu osiągnięcia przychodu”. Zapłata kary nie wpłynie na podtrzymanie źródła przychodów, jego utrzymania w sprawności, czy też przyczynienia się do skutecznej realizacji przedsięwzięcia lub uczynienia źródła przychodów mocnym, trwałym i odpornym na działanie czynników obniżających jego sprawność.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,0111-KDIB2-1.4010.248.2017.1.JP

Komentarz AXELO (prawnik Małgorzata Liszcz)

W przedmiotowej sprawie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ustosunkował się do sytuacji, w której Wnioskodawca otrzymał notę obciążeniową od Spółki z tytułu kary za zwłokę w odbiorze gazu. Wnioskodawca, w związku ze zmianą sposobu ogrzewania budynku z kotłowni opalanej koksem na kotłownię gazową, podpisał ze Spółką stosowną umowę, której nie mógł zrealizować z powodu wycofania zgody mieszkańców budynku na finalne wykonanie kotłowni gazowej. Uniemożliwiło to jej przebudowę, a tym samym realizację obowiązków wynikających z zawartej uprzednio umowy.  Zdaniem Wnioskodawcy z uwagi na to, że poniósł on koszty na które nie miał wpływu, miał on prawo do uznania kosztów wynikających z noty obciążeniowej za koszty uzyskania przychodu.

Reklama

Organ interpretacyjny podważył jednak prawidłowość dokonanego przez Wnioskodawcę rozliczenia, uznając jego stanowisko za nieprawidłowe.

Analizowana interpretacja indywidualna dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty kary umownej naliczonej przez kontrahenta w związku z niedotrzymaniem warunków umowy.

Dopuszczalność zaliczenia danego wydatku do kosztu uzyskania przychodu w ujęciu podatkowym uzależniona jest od kumulatywnego spełnienia  przesłanek wskazanych w art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako CIT) z jednoczesnym niezaistnieniem żadnej przesłanek zawartych w art. 16  ust. 1 CIT.Zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, przy czymnie uważa się za koszty uzyskania przychodum.in. kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów, albo wykonanych robót i usług.

Należy zwrócić uwagę, że literalna wykładnia art. 16  ust. 1 CIT nie pozwala na przyjęcie, iż przepis ten dotyczy także przypadków niewykonania umowy, zwłaszcza gdy nie są one zgodne z zawartym w umowie zobowiązaniem. Przedmiotowy stan faktyczny dotyczy bowiem przypadku niedotrzymania przez Wnioskodawcę warunków umowy i rezygnacji z dostawy gazu, a nie jak wskazano w opisie noty obciążeniowej „zwłoki w odbiorze gazu”.Tym samym opisany we wniosku poniesiony wydatek nie znajduje się w katalogu kosztów polegających wyłączeniu jako koszt uzyskania przychodu.

Zbadać jednak należy czy poniesiony wydatek spełnia ogólne przesłanki pozwalające go uznać za koszt uzyskania przychodu.

Reklama

Kwota kary zapłacona w okolicznościach niniejszego stanu faktycznego nie została uznana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej za koszt uzyskania przychodu. Organnie uznał celu działania wnioskodawcy w tym przypadku za poniesiony dla osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, a to z uwagi na brak przesłanek wskazujących, że zapłata kary wpłynie na podtrzymanie źródła przychodów, jego utrzymania w sprawności, czy też przyczynienia się do skutecznej realizacji przedsięwzięcia lub uczynienia źródła przychodów mocnym, trwałym i odpornym na działanie czynników obniżających jego sprawność.

W kontekście analizowanej interpretacji indywidualnej wskazać należy, iż udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o  dopuszczalność zaliczenia wydatku w postaci kary wynikającej z noty obciążeniowej do kosztów uzyskania przychodów w przypadku niedotrzymania warunków umowy nie jest możliwe. Warunkiem decydującym o zaliczeniu wydatku do kosztu podatkowego jest  każdorazowo wykazanie przez podatnika, że poniesiony wydatek jest związany z uzyskaniem przychodu, bądź z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu, a to uzależnione jest każdorazowo od okoliczności danego przypadku i wymaga przeprowadzenia indywidualnej analizy. Z powyższych rozważań wynika, że w praktyce najtrudniej jest wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkiem a osiąganym przychodem.

Reasumując, nie ulega wątpliwości, że kary umowne będące następstwem uzasadnionej ekonomicznie decyzji podatnika o odstąpieniu od umowy, płacone w związku z możliwością uzyskania przychodu, bądź w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, i niewymienione w art. 16 ust. 1 pkt 22 CIT, są kosztem uzyskania przychodów. Nie można jednak tego jednoznacznie stwierdzić w odniesieniu do kar umownych, jeżeli nie ma możliwości wskazania jakiegokolwiek powiązania z uzyskiwanym przychodami.

Reklama

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2021-09-17 18:58
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2021-09-17
USD 3,8882 +0,09%
EUR 4,5789 +0,12%
CHF 4,1929 -0,30%
GBP 5,3633 -0,12%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.