Reklama

Biznes

Obwodnica Przemyśla – 4 oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji

Opracowanie Alina Bosak
Dodano: 13.11.2020
52027_drogaa
Share
Udostępnij
W czwartek, 12 listopada, w rzeszowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad otwarto oferty złożone w przetargu na opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o warunkach środowiskowych dla budowy obwodnicy Przemyśla. Najniższą cenę – 13,4 mln zł zaproponowała spółka IVIA. 
 
Obwodnica Przemyśla jest jedną z ośmiu podkarpackich inwestycji realizowanych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. To nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Pierwszy etap to właśnie przetarg na wykonanie studium korytarzowego, studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy obwodnicy w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77. 
 
Wykonaniem tego zadania są zainteresowane cztery firmy, których oferty otwarto 12 listopada. Najniższą, na kwotę 13 407 000 zł złożyła firma IVIA S.A. Druga co do wysokości propozycja pochodzi od konsorcjum firm MPRB Sp. z o.o. Mosty Kraków S.A., MP Infra Sp. z o.o. – wynosi 13 763 700 zł. Pół miliona więcej – 14 259 714 zł – zaoferowała spółka Sweco Engineering Sp. z o. o. Natomiast Mosty Katowice Sp. z o.o. wyceniły zadanie na 15 558 614 zł.
 
Zwycięzca przetargu ma za zadanie znaleźć optymalny korytarz obwodnicy i uzyskać dla niego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie dokonać pełne rozpoznanie geologiczne i ustalić granice pasa drogowego przyszłego nowego odcinka drogi krajowej. Ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w planowanej do uzyskania, w ramach zamówienia, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Przygotowanie wspomnianej dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędne, aby przejść do kolejnego etapu i przetargu na wykonanie obwodnicy w systemie „projektuj i buduj”. 
 
Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część, z autostrady A4 przejmuje droga krajowa nr 77, prowadząc dalej przez Przemyśl na wschód do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. Ponadto droga krajowa nr 77 pozwala na kontynuację transportu z kierunku północnego (Warszawa, Radom, Jarosław) w stronę południową do Przemyśla, a dalej drogą krajową nr 28 transport kierowany jest do przejść granicznych na południu Polski. Realizacja obwodnicy w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Przemyśla, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta. 
 
Obwodnica Przemyśla jest jedną z ośmiu, jakie powstaną na Podkarpaciu w ramach rządowego Program budowy 100 obwodnic. Te inwestycje są na następujących etapach:
 
Obwodnica Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73 – trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowanych,
 
Obwodnica Jasła w ciągu DK73 – trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowanych,
 
Obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 – przetarg na dokumentację, po otwarciu ofert,
 
Obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28 – ogłoszony przetarg na dokumentację 
 
Obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 – przetarg na dokumentację, po otwarciu ofert,
 
Obwodnica Pilzna w ciągu DK73 – trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowanych,
 
Obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/77 – przetarg na dokumentację, po otwarciu ofert,
 
Obwodnica Sanoka w ciągu DK84 – II etap – przetarg na koncepcję programową, po otwarciu ofert. 
 
W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. 
 
 
Fot. GDDKiA Oddział Rzeszów
 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy