Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Udostępnienia służbowego auta pracownikowi do celów prywatnych a koszt uzyskania przychodów

A A A
Komentarz AXELO (aplikant adwokacki Aneta Skowron-Biały)

Dodano: 08-11-2017

Udostępnienia służbowego auta pracownikowi do celów prywatnych a koszt uzyskania przychodów

Udostępnienia pojazdu służbowego pracownikowi do celów prywatnych nie należy traktować jako oddania środka trwałego do nieodpłatnego użytkowania. 

Wykorzystywanie samochodów przez pracowników przy wykonywaniu obowiązków służbowych oraz do celów prywatnych należy traktować jako przyznanie przez pracodawcę pozapłacowego elementu wynagrodzenia za wykonywaną pracę, co stanowi świadczenie w naturze otrzymywane przez pracownika w związku ze świadczeniem pracy na rzecz pracodawcy. W związku z tym, występuje w tym przypadku ekwiwalentność świadczeń, ustalona między stronami umowy o pracę, która wyklucza nieodpłatność świadczenia pracodawcy na rzecz jego pracownika. Dlatego też wyłączenie z kosztów przewidziane w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c CIT nie znajdzie tutaj zastosowania. 

Tak: Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 października 2017 r. nr 0111-KDIB2-3.4010.64.2017.1.PB. 

Reklama

Komentarz AXELO (aplikant adwokacki Aneta Skowron-Biały)

Omawiana Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczy kwestii zakwalifikowania udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego m.in. do celów prywatnych jako oddania środka trwałego do nieodpłatnego użytkowania, o którym mowa w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: „ustawa pdop”).

W opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca, jako pracodawca, zamierza nabyć samochody osobowe, które będą przeznaczone dla konkretnego pracownika i które mają być wykorzystywane przy wykonywaniu obowiązków służbowych związanych z obsługą klientów na terenie całego kraju. Ponadto, Wnioskodawca zamierza udostępnić samochód służbowy pracownikowi również do celów prywatnych zarówno w dni, w których pracownik świadczy pracę na rzecz Wnioskodawcy,  w dni ustawowo wolne od pracy, jak i w dni, w których pracownik przebywa na urlopie. Wnioskodawca nie planuje przy tym ustalić dziennego limitu kilometrów, jaki pracownik może przejechać, wykorzystując samochód służbowy w celach prywatnych. Wnioskodawca będzie pokrywał wszelkie koszty związane z eksploatacją samochodu, w tym m. in. koszty paliwa, ubezpieczenia OC czy przeglądów technicznych.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c) ustawy pdop „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania”.

W analizowanej sytuacji, Wnioskodawca nabywa samochód osobowy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i w celu jej wykonywania, tj. w celu obsługi klientów przez pracownika na terenie całego kraju, co z kolei ma doprowadzić do zwiększenia lub przynajmniej zachowania źródła przychodów pracodawcy. Natomiast przy okazji, pracownik będzie mógł wykorzystywać samochód również w celach prywatnych. Oddanie samochodu do używania w tej sytuacji odbywa się na podstawie umowy o powierzeniu samochodu służbowego oraz umowy o pracę, która ustala ekwiwalentność świadczeń pomiędzy stronami, w związku z czym, nie można w takiej sytuacji mówić o nieodpłatnym świadczeniu.

Reklama

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wszelkie koszty poniesione przez pracodawcę w związku z zakupem i eksploatacją samochodu osobowego, oddanego pracownikowi w celu obsługi klientów, a także w celach prywatnych, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy pdop, a wyłączenie wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c) w/w ustawy nie znajdzie w tej sytuacji zastosowania, bowiem pomiędzy pracodawcą a pracownikiem nie dochodzi do nieodpłatnego świadczenia.

Jak wskazuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w omawianej interpretacji indywidualnej, co do zasady, wydatki ponoszone przez pracodawców na rzecz pracowników pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganiem przychodów.

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy pdop „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.”

Analizowana interpretacja indywidualna ma duże znaczenie z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy udostępniają pracownikom samochody służbowe zarówno w celach służbowych, jak i w celach prywatnych, bowiem pozwala na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków związanych z eksploatacją samochodu pomimo, iż pracownik używa go również do celów prywatnych, a ponadto nie nakłada na pracodawcę obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, który dokumentowałby liczbę kilometrów przejechanych przez pracownika w celach prywatnych, niezwiązanych z działalnością prowadzoną przez pracodawcę.

Zwrócić jednakże należy uwagę, że dotychczasowe stanowisko organów podatkowych w tym zakresie nie było jednolite. W interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lutego 2008 r., IP-PB3-423-456/07-2/JG, oraz interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 maja 2012 r., ILPB3/423-71/12-4/MM organy podatkowe zakwestionowały możliwość zaliczenia do koszów uzyskania przychodu pracodawcy wydatków związanych z używaniem samochodów służbowych udostępnianych pracownikom nieodpłatnie do celów prywatnych w części przypadającej na użytek prywatny pracowników. Zdaniem tych organów, koszty eksploatacji samochodów służbowych wykorzystywanych do celów prywatnych przez pracowników nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów ze względu na brak związku z prowadzoną przez pracodawcę działalnością gospodarczą oraz uzyskiwanym z tej działalności przychodem.

Reklama

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2022-01-26 18:58
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-01-26
USD 4,0684 +0,22%
EUR 4,5920 +0,22%
CHF 4,4211 +0,11%
GBP 5,4958 +0,41%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.