Reklama

Biznes

Są pieniądze na staże dla osób niepełnosprawnych. Nabór ogłasza RARR S.A.

Opracowanie Katarzyna Grzebyk
Dodano: 13.09.2017
34375_main
Share
Udostępnij

Płatne staże przez pół roku, szkolenia zawodowe, treningi z zakresu aktywizacji zawodowej – osoby niepełnosprawne z Podkarpacia mają szansę na udział w projekcie, który pozwoli im przełamać bariery psychologiczne i wejść na rynek pracy. Projekt „Szansa na Sukces”, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., jest atrakcyjny także dla pracodawców. Nabór trwa do końca września br. Szansę za zatrudnienie ma 48 kobiet i 32 mężczyzn.

 

Projekt RARR-u jest korzystniejszy od innych funkcjonujących na rynku staży dla niepełnosprawnych. – Naszym atutem jest to, że oferujemy szkolenia zawodowe związane z konkretną ofertą stażową. Uczestnicy projektu po ukończeniu szkolenia uzyskują konkretne kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy zawodowe. Finansujemy również egzaminy państwowe. Osoby, które ukończą szkolenie, od razu kierowane będą na staż – wyjaśnia Mateusz Klimczak, animator projektu.

Szkolenia będą związane z konkretną ofertą stażową, ale będą też dostosowane do potrzeb uczestników. Potrzeby te określi indywidualny plan działania. – Przewidujemy nawet indywidualne szkolenia po to, aby jak najlepiej odpowiedzieć na oczekiwania uczestników – dodaje Agnieszka Florek, koordynator projektu. – Potwierdzone będą one zaświadczeniami i certyfikatami wydanymi przez instytucje uznawane w danej branży.

Uczestnicy projektu nie będą realizować stażu w z góry określonych miejscach pracy. Dzięki prowadzonej aktywizacji oraz zajęciach w klubie aktywizacji zawodowej, będą zachęcani do samodzielnego wskazywania tych firm, w których chcieliby pracować.

Kto może zgłosić się na staż

Ze staży mogą skorzystać osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, mieszkające na Podkarpaciu, zarejestrowane w urzędzie pracy i zakwalifikowane do III profilu pomocy lub nie podlegające profilowaniu, albo osoby nieaktywne zawodowo (w wieku aktywności zawodowej) niezarejestrowane w PUP.

Projekt jest tak skonstruowany, że nie wymaga określonego stopnia niepełnosprawności, a jedynie orzeczenie. Nie ma też ograniczeń co do powiatów – do stażu mogą przystąpić osoby z każdego powiatu na Podkarpaciu.

W pierwszej turze zostanie przyjętych 40 osób, nabór trwa tylko do końca września. Kolejna tura naboru zaplanowana jest na kwiecień 2018 roku. Dla każdego z uczestników zostanie ustalony indywidualny plan działania, przeprowadzone treningi z zakresu aktywizacji zawodowej, doradztwo zawodowe. Od grudnia do stycznia będą trwać specjalistyczne szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem lub zaświadczeniem. W marcu 2018 roku osoby niepełnosprawne zostaną skierowane na badania lekarskie, a już w kwietniu 2018 rozpoczną półroczny staż pod okiem opiekuna. Wysokość stypendium stażowego to 1850 zł brutto miesięcznie.

Ponadto RARR S.A. zapewnia zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe, IPD i poradnictwo zawodowe, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe, stypendium szkoleniowe w związku z odbywaniem szkolenia zawodowego, materiały szkoleniowe oraz catering.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ciężko jest osobie niepełnosprawnej wrócić na rynek pracy i przełamać barierę psychologiczną związaną ze zmianą otoczenia i sposobu funkcjonowania, narzucenia rygoru dnia – przyznaje Agnieszka Florek, koordynator projektu. – Dlatego cała kadra projektu będzie blisko współpracować
z niepełnosprawnymi, słuchać ich potrzeb, uwzględniać preferencje, pomagać.

 Pracodawcy zyskują pracowników i ulgi

RARR S.A. współpracuje z gronem potencjalnych pracodawców, którzy chcą zatrudnić osoby niepełnosprawne, ale zachęca także innych przedsiębiorców do kontaktu i współpracy w tworzeniu miejsc staży i pracy. – Nasz projekt jest interesujący także dla pracodawców, ponieważ mają możliwość przyjąć na staż osoby już przeszkolone. Podczas półrocznego stażu, który można traktować jako próbny okres zatrudnienia, przedsiębiorcy mogą obserwować, czy stażyści sprawdzają się na danym stanowisku, a gdy postanowią ich zatrudnić, skorzystają z przysługujących im z tego tytułu ulg – wylicza Agnieszka Florek. – Pracodawcy przed rozpoczęciem staży będą przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne, aby mieć pewność, że przyjmują na staż osobę, której potrzebują.

RARR S.A. chce, aby projekt zakończył się jak największą ilością nowych miejsc pracy, dlatego przed nawiązaniem współpracy, pracodawcy będą deklarować, czy po skończeniu stażu planują zatrudnić osoby niepełnosprawne. – Jeden pracodawca może przyjąć na staż kilku niepełnosprawnych, ale przyszłych miejsc pracy stworzyć mniej. Będzie to motywacją dla stażystów do współzawodnictwa i starania się o pracę – dodaje Agnieszka Florek.

Osoby zainteresowane projektem „Szansa na Sukces” mogą kontaktować się z pracownikami RARR S.A: Agnieszką Florek (aflorek@rarr.rzeszow.pl), Mateuszem Klimczakiem (mklimczak@rarr.rzeszow.pl) i Elżbietą Kogutek (ekogutek@rarr.rzeszow.pl).  

Biuro projektu znajduje się w budynku Preinkubatora Akademickiego PPNT, 35-084 Rzeszów, ul. Poznańska 2C , tel.: 17 850 42 98.

Projekt „Szansa na Sukces” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy