Reklama

Biznes

Ognisko ptasiej grypy 40 kilometrów od Rzeszowa

Opracowanie Aneta Gieroń
Dodano: 10.03.2021
52856_indyk
Share
Udostępnij
W gminie Ostrów w powiecie ropczycko-sędziszowskim w gospodarstwie hodującym ponad 5 tys. indyków rzeźnych potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8. To pierwsze ognisko HPAI w 2021 r. na terenie Podkarpacia. 
 
W gospodarstwie, w którym stwierdzono chorobę, zostały wdrożone procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI,  odbyło się też posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które zwołała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.
 
Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii zaapelował do wszystkich hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:  
 
pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,
zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,
karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.
 
Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie  wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii.

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka.
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy