Reklama

Lifestyle

Rzeszów będzie miał swoje centrum “Kopernik”?

Jaromir Kwiatkowski
Dodano: 10.02.2013
2228_CNK
Share
Udostępnij
Nowoczesne Podkarpackie Centrum Biblioteczne i Edukacyjne ma postać w Rzeszowie przy skrzyżowaniu al. Rejtana z ul. Kustronia, w okolicach ul. Dołowej. W jego ramach ma powstać interaktywne centrum nauki na wzór warszawskiego Centrum Nauki „Kopernik”. Barbara Chmura, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, ma nadzieję, że centrum zachęci, zwłaszcza młodych ludzi, do czytania książek.
 
Barbara Chmura podkreśla, że podstawowa sprawa  to wybudowanie nowej siedziby WiMBP (decyzję o przekazaniu działki na ten cel podjęli już rzeszowscy radni).  – Obecny budynek przy ul. Sokoła jest piękny, ale niefunkcjonalny, my się już w nim nie mieścimy – podkreśla pani dyrektor. Poszczególne wojewódzkie agendy biblioteki są rozsiane po całym mieście, a komunikacja między nimi jest utrudniona. W nowej siedzibie znalazłyby się zatem: wypożyczalnia główna, oddział dla dzieci i młodzieży, czytelnia książek i prasy, informatorium, pracownia digitalizacji, wypożyczalnia muzyczna. Tam byłyby gromadzone dokumenty życia kulturalno-oświatowego i politycznego regionu w postaci plakatów, afiszy, zaproszeń, ulotek, które to druki stanowią świetny materiał źródłowy do prac magisterskich. Zlokalizowane byłyby tam także sale konferencyjne, w których odbywałyby się szkolenia bibliotekarzy.
 
Według opracowanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego koncepcji PCBiE, jego część naziemna miałaby powierzchnię 13,2 tys. m kw., z czego na centrum nauki (zwane Multicentrum) przypadałoby 4 tys. m kw. Te liczby nie są jednak ścisłe, ponieważ są plany wybudowania dwóch kondygnacji pod ziemią, co oczywiście powiększyłoby powierzchnię użytkową centrum. – Jeszcze nie wiemy, jak głęboko będziemy mogli zejść pod ziemię, musimy zrobić badania geologiczne – mówi dyrektor Chmura. – Gdyby nam się udało zejść w dół tak jak planujemy, moglibyśmy tam umieścić np. archiwa, magazyny biblioteki oraz eksponaty Multicentrum z zakresu geologii i geofizyki.
 
W skład Multicentrum wchodziłyby: Strefa Ziemi, Strefa Kosmosu, laboratoria chemiczne, fizyczne, robotyczne, sala prezentująca rozwój dyscyplin naukowych w ujęciu historycznym, Kolorowy Świat Nauki, Strefa Książki, Świat Matematyki, Mediateka, przestrzeń eksponatów do samodzielnej obsługi, jak również sala kinowa.

Z najniższego poziomu, prezentującego eksponaty z zakresu geologii, geofizyki, gleboznawstwa, zwiedzający wędrowaliby przez kolejne kondygnacje – aż do obserwatorium astronomicznego na dachu budynku. Po drodze byłyby ekspozycje dotyczące m.in. mórz i oceanów, flory i fauny, zjawisk demograficznych i gospodarczych, atmosfery i klimatu Ziemi.
 
Na dzieci czekałby Kolorowy Świat Nauki
 
– W pobliżu tych wszystkich eksponatów znajdowałby się księgozbiór podręczny, niekoniecznie w formie tradycyjnej, drukowanej. To byłaby bardzo nowoczesna biblioteka, całkowicie zautomatyzowana – podkreśla dyrektor Chmura. – Mocno eksponowalibyśmy nasze osiągnięcia lokalne.
Dyrektor WiMBP podkreśla, że wszystkie te działania łączyłyby się z promocją książki. – Chcemy, by była to biblioteka otwarta i wielopokoleniowa, chcemy zachęcić, zwłaszcza młodzież, do czytania książek i spędzania czasu w bibliotece, która powinna być także miejscem spotkań.
Mocno szacunkowy koszt budynku Podkarpackiego Centrum Bibliotecznego i Edukacyjnego wynosi 240 mln zł, które – jak informuje Wiesław Bek, rzecznik marszałka województwa podkarpackiego – rozłożyłyby się po połowie na budynek i wyposażenie (tu szczególnie kosztowne byłoby wyposażenie centrum nauki). – Liczymy na to – podkreśla Bek – że w unijnej Perspektywie Finansowej 2014-2020 tego typu innowacyjne przedsięwzięcia będą priorytetowe i uda się wpisać to zadanie na listę indykatywną przedsięwzięć, które mają pierwszeństwo w dofinansowaniu.
Rzecznik podkreśla, że na razie to przedsięwzięcie jest na etapie opracowanej koncepcji, czyli pomysłu. – Projektu jeszcze nie ma, a dopiero on da odpowiedź, ile to wszystko będzie kosztowało i jak długo będzie trwała budowa – mówi Wiesław Bek.

Jeszcze w tym roku Urząd Marszałkowski chce ogłosić i rozstrzygnąć konkurs architektoniczny na bryłę budynku PCBiE, przeprowadzić badania geologiczne terenu, jak również opracować studium wykonalności potrzebne do uzyskania dofinansowania z programów unijnych.  Dziś jeszcze jest o wiele za wcześnie na rozważania, co stałoby się z budynkiem WiMBP przy ul. Sokoła. Decyzję w tej sprawie musiałby podjąć Urząd Marszałkowski. Dyrektor Chmura ma nadzieję, że byłby on nadal związany z biblioteką. 
Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy