Kraków

Poprawa jakości życia najbardziej potrzebujących? Tak! Przed nami nowa edycja Małopolskiego Tele-Anioła

malopolska.pl / SŁ
Dodano: 04.02.2024
Fot. Canva
Fot. Canva
Share
Udostępnij

Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę dotyczącą niekonkurencyjnego sposobu wyboru projektów związanych z usługami teleopieki, czyli popularnego w Małopolsce Tele-Anioła. Na przedsięwzięcie o znaczeniu strategicznym dla regionu, w tej perspektywie finansowej przeznaczono prawie 148 mln zł, z czego 85% będą stanowiły Fundusze Europejskie.

Małopolski Tele-Anioł – jaki był?

Nasze Województwo od dawna wspiera osoby najbardziej potrzebujące. Małopolski Tele-Anioł to dobrze już znany projekt współfinansowany ze środków unijnych zakładający kompleksowy system opieki. Spotkał się z ogromnym zainteresowaniem podczas jego realizacji w latach  2018-2022. Jego uczestnicy otrzymali bezpłatnie tzw. „opaski życia”, przy pomocy których w łatwy i szybki sposób, w każdym miejscu i o każdej porze mogli wezwać pomoc z całodobowego Centrum Teleopieki.

Zainteresowanie projektem było ogromne. Aplikację złożyło ponad 9 tys. osób niesamodzielnych. Opracowano ponad 7 tys. Indywidualnych Planów Wsparcia i Opieki, a prawie 6,5 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęto usługami asystenckimi i opiekuńczymi. Około 2 tys. osób skorzystało ze specjalnych usług opiekuńczych, które były świadczone w ich domu – zarówno przez specjalistów, jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej. Działania kontynuowano również podczas pandemii Covid-19, po dostosowaniu projektu do wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

Małopolski Tele-Aniol – jaki jest?

Celem planowanego obecnie do realizacji przez Województwo Małopolskie projektu również jest  poprawa jakości życia i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność). Służyć temu mają działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usługi wykorzystujące nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (teleopiekę i telemedycynę).

Z czego będzie można skorzystać?

Po pierwsze będzie to całodobowe Centrum Teleopieki, opaski bezpieczeństwa z przyciskiem SOS lub inne urządzenia pełniące funkcję opaski dla osób ze szczególnymi potrzebami – dostosowane do rodzaju ich niepełnosprawności lub schorzeń. Po drugie: Indywidualne Plany Wsparcia i Opieki dostosowane do potrzeb każdego uczestnika wraz z opieką świadczoną przez wykwalifikowany personel oraz upowszechnianiem pomocy sąsiedzkiej. Po trzecie: pilotażowe wprowadzenie zdalnej opieki i monitoringu stanu zdrowia podopiecznych, z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń oraz konsultacji telefonicznych lub wideokonsultacji z personelem. Po czwarte: opieka wytchnieniowa.

Kto skorzysta?

Projekt skierowany jest do osób wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów. W pierwszej kolejności wsparciem objęte zostaną osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby korzystające z programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa, a także zamieszkujące samotnie.

Realizatorem projektu będzie Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Share
Udostępnij

Nasi partnerzy