Kraków

Złóż wniosek, to czas na „Stop smog”

Źródło: krakow.pl
Dodano: 16.05.2024
Fot. czystepowietrze.gov.pl
Fot. czystepowietrze.gov.pl
Share
Udostępnij

Wciąż korzystasz z wysokoemisyjnych, ponad 10-letnich urządzeń grzewczych? Chcesz wymienić je na ogrzewanie niskoemisyjne oraz wykonać termomodernizację budynku? Jeśli tak, złóż wniosek o udzielenie dotacji w ramach programu „Stop smog” i uzyskaj do 53 tysięcy bezzwrotnych środków. Nabór wniosków rozpocznie się 20 maja i potrwa do 31 maja.

Wysokość dofinansowania w ramach programu wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 52 966,10 zł dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach, dla jednego lokalu.

Program „Stop smog” skierowany jest do osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, czyli najmniej zamożnych gospodarstw domowych w gminie. Ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków.

Beneficjentami programu „Stop smog” mogą być osoby, których dochód miesięczny:

  • w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza kwoty 3 116,68 zł netto/miesiąc na jednego członka gospodarstwa domowego (co stanowi 175% kwoty najniższej emerytury)
  • w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza kwoty 2 226,20 zł netto/miesiąc na jednego członka gospodarstwa domowego (co stanowi 125% kwoty najniższej emerytury).

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, przesyłać na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza, Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków lub w wersji elektronicznej:

  • przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP przy wykorzystaniu formularza pod nazwą: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
  • przesyła się z konta mailowego Wnioskodawcy na adres mailowy Wydziału ds. Jakości Powietrza jp.umk@um.krakow.pl.

Wniosek składany elektronicznie powinien zostać podpisany:

  1. profilem zaufanym
  2. podpisem kwalifikowanym
  3. podpisem osobistym (e-dowód).

Więcej informacji o naborze znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać osobiście w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK: Rynek Podgórski 1, pokój 8, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.40–15.30 lub telefonicznie pod numerem infolinii Wydziału: 12 616 8848.

Czytaj także:

Share
Udostępnij

Nasi partnerzy