Reklama

Kraków

Referendum lokalne, uchwała krajobrazowa oraz remont ulicy

krakow.pl / SŁ
Dodano: 01.12.2023
Fot. Canva
Fot. Canva
Share
Udostępnij

Radni Małgorzata Jantos oraz Łukasz Wantuch interpelują do Prezydenta Miasta Krakowa. Dopytują m.in. o uchwałę krajobrazową oraz zasady inicjowania referendum lokalnego. 

Radna Małgorzata Jantos interpeluje w spawie uchwały krajobrazowej. – 1 lipca 2022 roku zakończył się dwuletni okres na dostosowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych zgodnie z tzw. uchwałą krajobrazową dla Krakowa. Na terenie miasta nadal znajdują się tablice reklamowe, przede wszystkim wolnostojące, których lokalizacje mogą być niezgodnie z zapisami przedmiotowej uchwały krajobrazowej – pisze radna i pyta: Ile postepowań administracyjnych wszczęto w związku z kontrolami nieprzestrzegania przepisów uchwały krajobrazowej po upływie okresu dostosowawczego? Ile decyzji karnych i w stosunku do jakich podmiotów wydano w związku z nieprzestrzeganiem przepisów uchwały krajobrazowej po upływie okresu dostosowawczego? Jakie podmioty posiadają nadal na terenie Krakowa tablice reklamowe, których usytuowanie jest sprzeczne z zapisami uchwały krajobrazowej i nie zostały usunięte po zakończeniu okresu dostosowawczego? Ile nałożono kar na podmioty, które nie usunęły swoich tablic po upływie okresu dostosowawczego? Ile kar wyegzekwowano, ile pieniędzy z tytułu nałożonych kar wpłynęło do kasy miasta?

Radny Łukasz Wantuch interpeluje na prośbę mieszkanki ulicy Rogatki, równoległej do Langiewicza. Ulica jest bardzo zniszczona i radny pyta o możliwość jej remontu. Do interpelacji radny dołączył dokumentację fotograficzną. Radny Wantuch prosi również Prezydenta Miasta Krakowa o podanie na jakich zasadach kandydaci do rad dzielnic mogą umieszczać swoje plakaty na słupach oświetleniowych. Przede wszystkim chodzi głównie o przepisy uchwały krajobrazowej oraz procedurę i opłaty.

Radny dopytuje także o inicjatywę uchwałodawczą w sprawie referendum lokalnego, a dokładnie czy projekt uchwały w tej sprawie może również złożyć grupa mieszkańców jako inicjatywę obywatelską? – Czy są jakieś wyłączenia ustawowe w tej kwestii? – pyta radny Wantuch.

Share
Udostępnij
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi partnerzy